PR Pod Žítkovským vrchem

Přírodní rezervaci Pod Žítkovským vrchem tvoří pastvina cca 500 m severovýchodně od Žítkovského vrchu. Byla vyhlášena v roce1991, její výměra je 16,0572 ha.

Typ
Chráněné území

Adresa

PR Pod Žítkovským vrchem
687 74 Žítková

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz , www.bilekarpaty.cz

Další informace

Poloha

Přírodní rezervace leží v nadmořské výšce 480–600 m. K území se lze dostat ze středu obce Žítková místní komunikací severovýchodním směrem po modré turistické značce, po asi 0,5 km odbočíte vlevo po polní cestě dalších 0,5 km.

Popis

Důvodem ochrany je komplex luk a pastvin s rozptýlenou zelení, ve kterém se střídají společenstva mokřin, okrajů lesů i sušších stanovišť. Původní společenstva zůstala zachována pouze v malých enklávách při okrajích, přežívají v nich vzácnější druhy rostlin, např. prstnatec bezový, prstnatec májový, lilie zlatohlávek, hlavinka horská.

Ze vzácnějších motýlů je zde bělopásek topolový, batolec duhový a červený, ohniváček černočerný.

Další informace

Nejvhodnějším obdobím k návštěvě je květen, kdy kvete větší část orchidejí.
Lokalita byla původně využívána jako extenzivní pastvina po první seči. V době kolektivního hospodaření ZD Záhorovice se využívala k intenzivní pastvě ovcí, na většině území však bez seče. V roce 1989 byla většina lokality poškozena pohnojením minerálními hnojivy.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí