PP Včelín

Přírodní památka Včelín, vyhlášená v roce 1953 na ploše 2,7 ha, je fragmentem původní lesostepi se vzácnými společenstvy teplomilných druhů. Tvoří ji příkrá výslunná stráň s jihovýchodní expozicí, z jižní strany spadající až k vodnímu toku Cvrčovického potoka. Stráň je místy rozryta zasutými lomy, porostlá borovým lesíkem, skupinami keřů a ovocnými stromy.

Adresa

PP Včelín
Cvrčovice
768 02 Zdounky

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz

Další informace

Poloha

Přírodní památka Včelín se nachází východně od obce Cvrčovice (část obce Zdounky), v těsné blízkostí silnice ze Cvrčovic do Milovic (po levé straně), v nadmořské výšce 230–300 m. K území je přístup ze silnice Zdounky–Kostelany (žlutá turistická značka), asi po 500 m za Cvrčovicemi u ovčína vlevo nad Cvrčovickým potokem.

Popis

Důvodem vyhlášení je zbytek lesostepi se vzácnými společenstvy teplomilných druhů rostlin. Geologický podklad tvoří flyšové vrstvy vápnitých pískovců a jílů. Pískovce poskytující zvětráváním mělkou, kamenitou a teplou půdu, dosti zásobenou vápnem. Území zahrnuje keřnatou stráň se skupinami keřů (svída krvavá, ptačí zob obecný, hloh, dřištál obecný, dřín obecný) a jednotlivými stromy, částečně zarostlou vysazeným lesíkem borovice lesní a černé s vtroušenými listnáči (dub zimní, letní, habr obecný) a akátem. U potoka rostou olše, různé druhy vrb, bez černý. Dožívají ovocné stromy, vysázené v minulosti, hlavně třešně. V bylinném patru se vyskytuje řada vzácných teplomilných druhů, z nichž k nejvzácnějším patří vstavač nachový a okrotice bílá rostoucí v lesních partiích rezervace. Dále se zde vyskytují např. kruštík širolistý, vemeník zelenavý, záraza větší, len žlutý, černohlávek velkokvětý, černohlávek dřípatý, hvězdice pahoreční, rozrazil ožankolistý, jehlice trnitá, jetel červenavý, modřenec chocholatý. Na vlhčích humózních půdách kolem potoka je hojná bažanka vytrvalá, devětsil lékařský, prvosenka vyšší, sasanka hajní, zapalice žluťuchovitá, orsej jarní, plicník temný, parazitující podbílek šupinatý.

Další informace

Svah byl v minulosti využíván pro pastvu ovcí. Dále zde stojí velký spolkový včelín (odtud název přírodní památky), kvůli kterému byly vysázeny ovocné stromy a akáty. Včelín je dnes využíván jen zčásti.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí