PP Pod Kozincem

Přírodní památku Pod Kozincem, vyhlášenou v roce 1955 na výměře 20,4 ha, představují jednosečné podhorské karpatské louky v západní části Hostýnských vrchů.

Adresa

PP Pod Kozincem
768 72 Chvalčov

Kontakt

www: www.cspop.cz

Další informace

Přírodní památka Pod Kozincem se nachází na mírném svahu se severozápadní expozicí pod kótou Kozinec (479,1 m), asi 1 km severozápadně od středu obce Chvalčov, v nadmořské výšce 370–550 m. K lokalitě je přístup z Chvalčova po žluté turistické značce směrem na Javorník. Za obcí, u chatové oblasti, ze značky odbočíte vlevo, po polní cestě asi 500 m přímo vzhůru.

Důvodem vyhlášení je ochrana přirozené podhorské karpatské louky se vzácnou květenou. Vyskytuje se zde celá řada zvláště chráněných druhů rostlin čeledi vstavačovitých, např. hojný prstnatec Fuchsův pravý v pestré škále barevných odstínů, prstnatec bezový, prstnatec májový, vstavač mužský znamenaný, hlavinka horská, pětiprstka žežulník pravá, bradáček vejčitý, okrotice bílá, okrotice dlouholistá. V pestrém bylinném porostu luk je hojně zastoupen kriticky ohrožený snědek pyrenejský kulatoplodý. Tento mediteranní druh, mající rozšíření původně na stepích. Na podmáčených místech je kromě již zmíněného prstnatce májového hojný mečík střechovitý, suchopýr úzkolistý, bezkolenec modrý, škarda měkká, jarmanka větší, svízel severní, hvozdík pyšný.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí