PP Přehon

Přírodní památka Přehon, vyhlášená v roce 1955 na výměře 2,3 ha, je výslunná travnatá stráň s ojedinělými břízami, s jihovýchodní expozicí nad obcí Chvalnov.

Adresa

PP Přehon
Chvalnov
768 05 Chvalnov-Lísky

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz

Další informace

Poloha

Přírodní památka se nachází nad obcí Chvalnov, asi 1,5 km západně od silnice Kroměříž–Střílky, v nadmořské výšce 340–360 m. K lokalitě se dostanete ze severního okraje obce Chvalnov, asi 500 m severně po polní cestě.

Popis

Důvodem vyhlášení je ochrana významné botanické lokality s výskytem teplomilných společenstev. Přírodní památka je významným ostrůvkem teplomilné travobylinné vegetace s kostřavou žlábkatou, válečkou prapořitou, sveřepem vzpřímeným, ostřicí prosovou, ostřicí Micheliho aj. Nejvýznamnějším druhem je koniklec velkokvětý, který zde roste v několika stech exemplářích. Z dalších význačných druhů se vyskytuje vstavač vojenský, zvonek sibiřský, len tenkolistý, velmi hojný je bílojetel bylinný a černýš rolní, dále vítod větší, hvězdnice chlumní, prorostlík srpovitý, zahořanka žlutá, řepovník vytrvalý aj. V mokřadu pod strání se v minulosti vyskytovalo společenstvo bahenních druhů, skřípina smáčknutá, suchopýr úzkolistý, skřípinec Tabarnaemontanův, smetanka bahenní, bařička bahenní.

Zoologicky za zmínku stojí hojný výskyt ještěrky obecné. Přehon je také významnou lokalitou teplomilných druhů hmyzu, z motýlů se vyskytují hlavně modrásci a vřetenušky.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí