PP Komínky

Přírodní památku Komínky, vyhlášenou v roce 1967 na rozloze 0,5 ha, tvoří vrcholová skalnatá partie Chřibů táhnoucí se od Kudlovické doliny směrem k Bunči.

PP Komínky

Adresa

PP Komínky
767 01 Kostelany

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz

Další informace

Poloha

Přírodní památka se nachází asi 1 km od rekreačního střediska Bunč. Leží v nadmořské výšce 523 metrů.

Popis

Izolované skály a trosky mrazových srubů Komínky jsou budovány ze slepencovito-pískovcových hornin. Pískovce jsou středně až hrubě zrnité, silně zvětralé. Tvoří je křemen, ortoklas, biotit, muskovit a jílové minerály, živce a fylity. Skalní útvary vystupují jednak ve vrcholové části hřbetu, kde tvoří asi 40 m dlouhý pás izolovaných skalek a jednak v severním svahu hřbetu.
Okolí zarůstá na skalní suti bukem, dubem a habrem, v bylinném patře je hojný porost různých druhů kapradin jako osladič obecný, kapraď samec, papratka samičí, roztroušeně se vyskytují kapraď rakouská, bukovinec kapraďovitý a hasivka orličí. Ze semenných rostlin se zde vyskytují běžné lesní druhy: samorostlík klasnatý, mařinka vonná, kyčelnice cibulkatá.

V oblasti se vyskytují běžné druhy lesní fauny typické pro oblast Chřibů, podrobný průzkum nebyl prováděn, z obojživelníků byl pozorován čolek horský.

Další informace

Lokalita leží u značené trasy (na vrchol je vyznačena krátká odbočka) a je hojně navštěvována. Největší ze skal byla v minulosti člověkem změněna vysekáním schůdků a vybudováním vyhlídkově plošiny, která dnes není funkční vzhledem k okolnímu vzrostlému lesnímu porostu.
Na podzim roku 2000 byla část západního svahu vykácena. Menší skalní útvary se nacházejí i mimo vlastní rezervaci, esteticky zajímavé je území asi 500 m západně. V blízkém okolí jsou dvě další zvláště chráněná území podobného charakteru – Záskalí a Budačina (okres Zlín).

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí