PP Obora

Přírodní památku Obora, vyhlášenou v roce 1956 na výměře 14,5 ha, tvoří původní listnatý les s četnými druhy chráněných rostlin v podrostu.

PP Obora

Adresa

PP Obora
Kotojedy
767 01 Kroměříž

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz

Další informace

Poloha

Přírodní památka Obora se rozkládá asi 3 km jižně od Kroměříže na mírném zalesněném svahu stejnojmenného kopce Obora (323,5 m n. m.), známého také pod názvem Hvězda, na jeho severní straně, v nadmořské výšce 224–253 m.
Přístupná je po polní cestě od místní části Kroměříže–Kotojed a z Těšňovic.

Popis

Důvodem vyhlášení je ochrana druhově původního listantého lesa s četnými druhy chráněných rostlin v podrostu. Původně keřnatá stráň s pískovcovými lomy je zalesněna smíšeným lesem, který je možné charakterizovat jako habrovou doubravu. Ve stromovém patru dominuje habr obecný, častý je dub letní, lípa srdčitá, jasan ztepilý, javor klen. V keřovém patru nacházíme lísku obecnou, ptačí zob obecný, svídu krvavou, brslen evropský, hloh obecný. V podrostu se vyskytuje řada chráněných a vzácných druhů rostlin, např. lilie zlatohlavá, ze vstavačovitých bradáček vejčitý, kruštík širolistý, vemeník zelenavý, okrotice bílá, střevíčník pantoflíček, vzácný sklenobýl bezlistý (naposledy nalezen v roce 1977). Dále se zde vyskytuje lýkovec jedovatý, hojně konvalinka vonná, kokořík mnohokvětý, plicník lékařský, violka lesní, hvězdnice chlumní, medovník velkokvětý.

V území se vyskytují běžné druhy lesních ptáků jako rehek zahradní, pěnice černohlavá, budníček menší, z plazů slepýš křehký. Z hmyzu se zde vyskytuje několik druhů tesaříků. Na staré třešně je vázán dnes již mizející krasec třešňový.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí