PP Rameno Moravy

Přírodní památka Rameno Moravy, vyhlášená v roce 1995 na výměře 1,6 ha, představuje slepé rameno, které bylo odděleno při regulaci řeky Moravy.

PP Rameno Moravy

Adresa

PP Rameno Moravy
Miňůvky
767 01 Kroměříž

Kontakt

Další informace

Poloha

Přírodní památka se nachází na levém břehu řeky Moravy u mostu v Miňůvkách, asi 2 km severovýchodně od Kroměříže, v nadmořské výšce 191 m. K lokalitě se dostanete z obce Miňůvky po polní cestě severovýchodním směrem, přes železniční trať. Po 1 km překonáte po mostku řeku Moravu, rameno se nachází vpravo 50 m za mostkem.

Popis

Důvodem vyhlášení je slepé rameno Moravy s přirozenými vodními a mokřadními společenstvy rostlin a živočichů, jediná přirozená lokalita stulíku žlutého na Kroměřížsku. Plošně relativně malý zbytek slepého ramene řeky Moravy má vzhledem k okolní zemědělsky využívané krajině značnou biologickou hodnotu. Z dřevin převládají olše lepkavá, dub letní, vrby, jasan ztepilý, topol černý, z keřů např. bez černý a střemcha obecná. V jarním aspektu kvetou devětsil bílý, křivatec žlutý, orsej jarní a pižmovka mošusová. Z vodních a vlhkomilných druhů rostlin se zde vyskytuje bohatá populace stulíku žlutého, kosatec žlutý, orobinec širolistý, kyprej vrbice, vrbina obecná, pryskyřník plazivý, kostival lékařský aj.

Z obojživelníků byl prokázán výskyt komplexu vodních skokanů zelených, skokana štíhlého, rosničky zelené, ropuchy obecné. Z vodních měkkýšů byli nalezeni okružák ploský, škeble rybniční a plovatka bahenní. Vhodné hnízdní možnosti zde nachází drozd kvíčala, holub hřivnáč, pěnice černohlavá, pěnkava obecná, straka obecná, strakapoud velký, špaček obecný aj. Na lokalitě pravidelně loví ledňáček říční, volavka popelavá a racek chechtavý, pozorována byla žluva hajní i vzácný sokol stěhovavý. Ze savců zde žije ondatra pižmová a tchoř tmavý, jako host se objevuje i bobr evropský.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí