PP Bernátka

Přírodní památka Bernátka, vyhlášená v roce 1975 o výměře 3 ha, představuje zachovalý jedlobukový porost v Hostýnských vrších.

Adresa

PP Bernátka
768 71 Rajnochovice

Kontakt

www: nature.hyperlink.cz

Další informace

Přírodní památka se nachází v nadmořské výšce 540–560 m na mírném jihovýchodním svahu. K lokalitě se dostanete z Tesáku komunikací směrem na Troják, po 3 km u hájovny Bernátka odbočíme směrem na Rajnochovice a po 500 m vlevo ve svahu je chráněné území.

Důvodem vyhlášení je ochrana typického lesního porostu s výskytem řeřišnice trojlisté. Lesní společenstva patří k nejlépe zachovaným porostům typu bohaté jedlové bučiny v Hostýnských vrších. Stromové patro tvoří lesní typ, kde dominuje buk lesní, vtroušeně se vyskytuje jedle bělokorá. V podrostu je v jarním aspektu nejnápadnější význačný výskyt řeřišnice trojlisté, která se nachází na celém území rezervace i v přilehlých lesích společenstvech, vykvétá již koncem dubna.

Porost je ponechán bez těžebního či pěstitelského zásahu. Vzhledem k ochraně hlavního motivu řeřišnice trojlisté není nutno provádět v území žádné zvláštní zásahy, neboť druh je hojně rozšířen po celé ploše chráněného území i mimo něj a jeho existence není na lokalitě ohrožena.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí