PP Skalka-Polomsko

Přírodní památka Skalka-Polomsko, vyhlášená v roce 1952 na ploše 0,88 ha, se rozprostírá na příkré travnaté stráni, zčásti zarostlé keři a stromy.

Adresa

PP Skalka-Polomsko
768 71 Rajnochovice

Kontakt

www: www.cspop.cz

Další informace

Chráněné území se nachází 500 m severně od obce Rajnochovice v Hostýnských vrších. K území se dostanete z Rajnochovic severovýchodním směrem, asi 1,5 km od kostela, po místní komunikaci do osady Polomsko.

Důvodem vyhlášení byl výskyt teplomilných a suchomilných druhů rostlin karpatského typu. Celý svah byl dříve využíván jako pastvina. Vyvinul se v charakteristickou suchou louku s keři a s bohatou vegetací, v niž jsou zastoupeny teplomilné a suchomilné druhy, průvodci karpatských luk i druhy keřnatých strání. Z keřů je v současné době dominantní líska obecná, z dřevin tu dále roste hloh jednosemenný, ptačí zob obecný, trnka, dub letní. Na druhově pestrých travnatých stráních najdete např. následující druhy: vstavač mužský, vstavač bledý, vstavač kukačka, prstnatec májový, bradáček vejčitý, hlístník hnízdák, zvonek klubkatý, zvonek boloňský, rozchodník šestiřadý, devaterník dvoubarvý, škarda ukousnutá, divizna rakouská, šalvěj lepkavá, prvosenka jarní, kakost krvavý, šalvěj přeslenitá, jestřábník Bauhinův, strmobýl lysý, vítod chocholatý, bojínek Boehmerův, kostřava ovčí, lipnice smáčknutá, a jiné druhy.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí