Městská památková zóna Holešov

Jádrem městské památkové zóny je historické náměstí Dr. Edvarda Beneše, ale zóna zahrnuje také holešovský zámek, komplex trinitářského kláštera nebo Zemanovu kovárnu.

Městská památková zóna Holešov

Adresa

Městská památková zóna Holešov

Kontakt

telefon: 603 796 411
e-mail: brazdil@mks-holesov.cz
www: www.holesov.info

Další informace

Městská památková zóna byla prohlášena Vyhláškou Jihomoravského krajského národního výboru v Brně ze dne 20. listopadu 1990 o prohlášení území historických jader za památkové zóny.

Nemovité kulturní památky v Městské památkové zóně Holešov: Turisticky atraktivní: - zámek a park – r. č. 5929 – nám. F. X. Richtera 190 (raně barokní zámek – autorem Filiberto Luchese, park sestává z francouzské zahrady a bažantnice) - kostel Nanebevzetí Panny Marie – r. č. 5933 – nám. Dr. E. Beneše (barokní kostel, významná Černá kaples výzdobou sochaře Bohumíra Fritsche), součástí památky dva kříže před kostelem - komplex trinitářského kláštera – r. č. 5931 – nám. F. X. Richtera, nám. sv. Anny - součástí – barokní kostel sv. Anny, budovy předzámčí, socha sv. Jana Nepomuckého - kaple sv. Kříže – r. č. 5936 – Smetanovy sady (barokní kaple, jejím autorem je vídeňský architekt Filiberto Luchese) - Zemanova kovárna – r. č. 7166 – Holajka 183 - morový sloup – r. č. 5944 – nám. Dr. E. Beneše

Výčet dalších kulturních památek: - kaple sv. Martina – r. č. 5937 – Smetanovy sady - měšťanský dům čp. 2 – r. č. 5938 – nám. Dr. E. Beneše - měšťanský dům čp. 4 – r. č. 8766 – nám. Dr. E. Beneše - masné krámy – zeď – r. č. 5940 – nám. Dr. E. Beneše - měšťanský dům čp. 16 – r. č. 8969 – nám. Dr. E. Beneše - měšťanský dům čp. 32 – r. č. 5939 – nám. Dr. E. Beneše - měšťanský dům čp. 38 – r. č. 8987 – nám. Dr. E. Beneše - měšťanský dům čp. 65 – r. č. 5941 – Masarykova - kamenný kříž – r. č. 5959 – u kaple sv. Martina - pomník Bedřicha Smetany – r. č. 5951 – Smetanovy sady

Fotogalerie