Městská památková rezervace Kroměříž

K nejvýznamnějším památkám kroměřížské rezervace patří zámek s historickými zahradami, historické budovy na Velkém náměstí a řada církevních staveb v čele s chrámem sv. Mořice.

Městská památková rezervace Kroměříž

Adresa

Městská památková rezervace Kroměříž

Kontakt

Další informace

Městská památková rezervace zahrnuje historické jádro města s Podzámeckou a Květnou zahradou, byla prohlášena Výnosem ministerstva kultury ČSR ze dne 8. září 1978, č.j. 15 869/78 o prohlášení historického jádra města Kroměříže s Podzámeckou a Květnou zahradou za památkovou rezervaci.

Nejvýznamnější objekty památkové rezervace:

Arcibiskupský zámek s Podzámeckou a Květnou zahradou

Městské opevnění - v současné době již jen pozůstatky, vzniklo v letech 1245 – 1281

Kapitulní chrám sv. Mořice – postaven v roce 1260, trojlodní síň

Náměstí u sv. Mořice – domy kanovníků a vikářů, proboštství, farní úřad

Biskupské předzámčí – Mlýnská brána, Maxmiliánův vodovod, Biskupský mlýn, Mincovna, Knížecí dům, Arcibiskupské gymnázium (chlapecký seminář)

Velké náměstí – radnice, měšťanské domy č.20, 22, 24, 33, 34, 35, 36, 38 (Muzeum Kroněřížska), 39 (regentní dům), 40 (hejtmanský dům), 41, 42 (Lontanův dům), 43 (Rottalovský dům), 45 (Canavalův dům), 47, 48, 50 (U Zlatého Jelena), 104 (Dům obuvi), 106 (lékárna U Zlatého lva), 109, 110 (Hotel Haná), 112 (Vejvanovského dům)

Kovářská ulice – Kovářská brána

Vodní ulice – secesní fasády měšťanských domů

Ztracená ulice – původně „řemeslnická“

Jánská ulice – domy č. 28-31 – kanovnické rezidence, dům č. 27 – seminář chlapců zpěváků, roh Jánská a Pilařova – piaristické gymnázium, Piaristická kolej – v současné době konzervatoř

Fotogalerie