Městská památková zóna v Uherském Hradišti

Městská památková zóna v Uherském Hradišti zahrnuje dochovaný středověký půdorys města se dvěma velkými náměstími, spojovací ulici s radnicí a soubor jezuitských staveb.

Městská památková zóna v Uherském Hradišti

Adresa

Městská památková zóna Uherské Hradiště

Kontakt

Další informace

Františkánský klášter – založen v roce 1491 biskupem Janem Filipcem. Svou barokní podobu získal na počátku 18. století. Nejvýznamnější místností kláštera je refektář s umělecky mimořádnou výzdobou vytvořenou italským umělcem z okruhu Baltazara Fontany. Součástí kláštera je kostel Zvěstování Panny Marie, postavený na přelomu 15. a 16. století.

Galerie Slováckého muzea – barokní objekt bývalé vojenské zbrojnice, postavené v letech 1721-1723

Hotel Slunce – jediná renesanční stavba ve městě, postavena kolem roku 1578

Stará radnice – jádro budovy (Prostřední ulice) pochází asi ze 14. století, přestavěna byla na konci 15. a počátkem 16. století, pozdější úpravy byly prováděny v 18. a 19. století. Poslední rozsáhlá rekonstrukce pochází z roku 1995

Nová radnice – budova byla postavena v letech 1891-1893 podle plánů architektů Vojtěcha Dvořáka a Karla Welzla jako budova městské radnice a současně městské spořitelny

Kaple sv. Alžběty – pochází z počátku 15. století, dochovaný gotický presbytář s křížovou klenbou a vnějšími opěrnými pilíři. Barokní průčelí bylo postaveno při přestavbě kaple v 17. století.

Lékárna U Zlaté koruny – sloužila svému účelu již od konce 17. století, ve druhé čtvrtině 18. století byly dva původní měšťanské domy, stojící na tomto místě, barokně přestavěny. V roce 1884 byly spojeny pseudorenesanční fasádou, zdobenou sgrafitovou výzdobou. Uvnitř je dochována část původní výzdoby interiéru, nástropní freska Josefa Ignáce Sadlera, doplněná štukaturou, pocházející z poloviny 18. století.

Gymnázium – původně české gymnázium bylo založeno v roce 1884, v následujícím roce dokončil stavitel Josef Schaniak novou budovu, zdobenou sgrafity zpodobňujícími významné představitele vědních oborů 19. století.

Farní kostel sv. Františka Xaverského – postaven v letech 1670-1685 Janem Jeronýmem Canevalem

Jezuitská kolej – postavená v letech 1654-1662 – v současné době využíváno jako Dům služeb

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí