Přírodní památka Budačina

Přírodní památku Budačina tvoří skupina pískovcových skal nad údolním svahem Kudlovického potoka v Kudlovické dolině v místní trati Budačina, asi 8 km od Kudlovic. Byla vyhlášena v roce 1966 na ploše 8 ha.

Adresa

Přírodní památka Budačina
763 63 Halenkovice

Kontakt

www: www.nature.hyperlink.cz

Další informace

Poloha

Přírodní památka se nachází na rozsoše levého údolního svahu Kudlovického potoka v Kudlovické dolině na nejzápadnějším výběžku okresu Zlín v místní trati Budačina, asi 8 km od Kudlovic, v nadmořské výšce 350 m. K území se dostanete po zeleně značené turistické cestě od silnice z Kudlovic do Kostelan v pohoří Chřiby.

Popis

Důvodem ochrany jsou pískovcové skalní útvary s pseudokrasovou jeskyní. Tuto chráněnou geologickou lokalitu tvoří skupina asi 4 větších skal vyerodovaných ze svého o něco měkčího okolí. Jednotlivé skály jdou za sebou přibližně v JZ až SV směru a jsou součástí postupně stoupajícího hřbetu ke kopci Krásná hora (s kótou 389 m). Na JZ okraji této skalní skupiny je umístěn největší skalní útvar mající maximální výšku asi 12 m a jeho dolní okraj má délku asi 15 m. Přirozeným větráním se v této skále vyvinula malá puklinová jeskyňka, která má vstupní šířku asi 1 m a výšku něco přes 2 m. Směrem dovnitř tohoto skalního útvaru jeskyňka postupně vykliňuje – její délka je asi 5 m.

Každá skála této skupiny je přirozeným skalním výchozem pískovcovo-slepencových lavic o mocnosti až okolo 4 m. Podle petrografického složení se jedná o středné až hrubozrnitý patrně arkózový pískovec, který je převážně tvořen křemennými zrny, po nichž v kvantitě následují živcová zrna a dalším už jen řídkým minerálem je světlá slída muskovit v podobě lupínků. V některých lavicích jsou tyto slepence až střednězrnné s velikostí valounů do 5 cm v průměru. Slepencové valouny jsou opět nejčastěji z křemene, následují živce, rohovce a také úlomky z jiných druhů hornin.

Další informace

Přírodní památka Budačina je jednou ze zastávek na Spáčilově naučně stezce Chřiby, která vychází z Kostelan.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí