Králky, přírodní památka

Přírodní památku Králky tvoří skalní útvary tvořené pískovcovými a slepencovými lavicemi nedaleko zříceniny hradu Lukov v Hostýnských vrších. Jako přírodní památka byla vyhlášena v roce 1991 na výměře 2,5 ha.

Králky, přírodní památka

Adresa

PP Králky
763 17 Lukov

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz

Další informace

Poloha

Přírodní památka se nachází 1 km severně od obce Lukov, na vrcholu hřbetu v lese nedaleko zříceniny hradu Lukov v Hostýnských vrších, v nadmořské výšce 465 m.

Popis

Důvodem vyhlášení je ochrana skalních útvarů tvořených mocnými hrubozrnnými pískovcovými a slepencovými paleogenními lavicemi. Úklon pískovcovo-slepencových lavic, dosahující okolo 30°, je přibližně shodný se sklonem postupně klesajícího svahu tohoto hřbetu. V pískovcích mají největší zastoupení zrna křemene, po kterých následují živce. Největší ze všech skalních útvarů Králek má při dolním okraji délku okolo 38 m a maximální výška činí 10 m. V horní partii slepencových skal se nachází také malá rozsedlinová jeskyně. Na horní plošině největší skály je několik vedle sebe vytesaných sedaček, na kterých podle lidové pověsti zasedalo tzv. valašské lovčí právo.

Další informace

Během 19. století bylo toto místo také využíváno jako známé výletní stanoviště šlechtického rodu Seilernů ze zámku Lešná. Nedaleko se nachází zřícenina rozsáhlého hradu Lukova.
Přírodní památka Králky je jednou ze zastávek na naučné stezce, která vychází z Lukova. Návštěvníky zavede i k dalším chráněným územím (PP Bzová, PP Ondřejovsko a nedaleká PP Vela) a seznámí je tak s nejhodnotnějšími partiemi této části Hostýnských vrchů.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí