PP Ondřejovsko

Přírodní památku Ondřejovsko tvoří zalesněný skalnatý hřbet se svahy exponovanými na jih a na sever v odlehlé vrcholové části Hostýnských vrchů u obce Vlčková. Byla vyhlášena v roce 1987 na výměře 4,3 ha.

Adresa

PP Ondřejovsko
763 19 Vlčková

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz/zlinsko

Další informace

Poloha

Přírodní památka se nachází v nadmořské výšce 580–634 m, v odlehlé vrcholové části Hostýnských vrchů, asi 3 km severozápadně od obce Vlčková.

Popis

Důvodem ochrany je zachování původní druhové skladby v lesních typech lipové javořiny a klenové bučiny s jedlí v Hostýnských vrších. Převládající dřevinou stromového patra je buk lesní, hojně je zastoupen javor klen, nalezneme zde jilm horský drsný, habr obecný, jeřáb ptačí, ojediněle osiku obecnou. V křovinném patře se zejména ve vrcholově skalnaté partii rozmáhá maliník. Díky značnému prosvětlení hřebenových částí je zde vyvinuto velmi bohaté bylinné patro, jehož druhové složení je charakteristické pro bučiny, např. kyčelnice cibulkonosná, kyčelnice devítilistá, bažanka vytrvalá, samorostlík klasnatý, svízel vonný, šťavel kyselý, lecha jarní, kapraď samec a další. Na skalách se poměrně hojně vyskytuje osladič obecný. Z chráněných druhů rostlin zde můžete najít lilii zlatohlávek, měsíčnici vytrvalou a ojediněle i sněženku podsněžník. 
Porost má výrazný pralesovitý charakter s vyvinutými dvěmi etážemi. První etáž tvoří silná kmenovina složená především z buků o stáří 150 let. 

Hřeben Ondřejovska a jeho širší okolí je významným hnízdištěm a útočištěm řady druhů ptactva. Z ohrožených druhů se zde vyskytuje např. ořešník kropenatý a včelojed lesní, v posledních letech zde pravidelně hnízdí krkavec velký. Dříve bylo zaznamenáno i hnízdění výra velkého.

Další informace

Přírodní památka Ondřejovsko je jednou ze zastávek na naučně stezce, která vychází z Lukova. Návštěvníky zavede i k dalším chráněným územím (PP Bezedník, PP Bzová a PP Vela) a seznámí je tak s nejhodnotnějšími partiemi této části Hostýnských vrchů, k nimž Ondřejovsko bezpochyby náleží.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí