Svatý Hostýn

Svatý Hostýn je nejvýše položeným mariánským poutním místem na Moravě viditelným už zdaleka díky rovinaté krajině úrodné Hané. Po tři století je cílem tisíců poutníků z blízkého okolí i vzdálenějších krajů.

Svatý Hostýn

Adresa

Hostýn
Svatý Hostýn
768 72 Chvalčov

Kontakt

telefon: +420 573 381 693
e-mail: matice@hostyn.cz
www: www.hostyn.cz

Další informace

První písemná zmínka o kopci Hostýnu (735 m. n. m.) pochází z poloviny 16. století. První osadníci však žili na Hostýně již v pravěku. Vrchol Hostýna je obehnán valem o délce 1 835 m, který má dodnes v některých místech výšku 9 m a šířku 23 m.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Zdaleka viditelnou dominantou vrchu Hostýna je bazilika Nanebevzetí Panny Marie. Její základní kámen byl posvěcen r. 1721 a vytvořil ji podle plánů J. Ignáce Cyraniho stavitel Tomáš Šturm. Stavba byla dokončena v r. 1748. Za oltářem se skrývá reliéf hostýnské madony a pod ním je zobrazena porážka Tatarů.

Sarkandrova kaple

Novobarokní kaple pochází z roku 1889. Vznikla přestavbou staré rottalovské kaple z roku 1658. Oltářní obraz i nástěnné malby zachycují život svatého Jana Sarkandra.

Stará křížová cesta

Základní kámen byl posvěcen v roce 1900, stavbu provedl Otto Zeman. Pašijové obrazy zhotovil bystřický malíř Žůrek.

Jurkovičova křížová cesta

Autorem křížové cesty je známý slovenský architekt Dušan Jurkovič, který při tvorbě zastavení vycházel z valašské tradice. Keramické obrazy vytvořili Joža Úprka a Jano Koehler. Křížová cesta byla postavena v letech 1903 - 1933.

Cesta světla

Cesta světla připomíná velikonoční události Ježíšova zmrtvýchvstání. Základové kameny pro jednotlivá zastavení jsou dary různých kamenolomů. Základ každého zastavení tvoří jiná hornina. Cesta byla vybudována v roce 2010.

Vodní kaple

Kolem roku 1658 nechal postavit kapli s oltářem kolem upraveného vodního pramene Jan hrabě z Rottalu. Interiér dříve zdobily malby vodních zřídel. Během staletí však proběhla řada oprav. Při poslední opravě byla v kapli umístěna nová socha P. Marie Svatohostýnské.

Rozhledna s kaplí svatého Kříže

Rozhledna stojící na vrcholku Hostýna pochází z roku 1897 a nabízí úchvatný výhled na Bystřici pod Hostýnem a vzdálenější rovinu Hané.

Větrná elektrárna

Od roku 1994 je na vrcholku Hostýna v provozu větrná elektrárna.

Hřbitov

Hřbitov navazuje na Jurkovičovu křížovou cestu. Původně byl vytvořen pro 20 jednoduchých hrobů a postupně byl rozšiřován.

Svatohostýnské muzeum

Muzeum je umístěno v prostorách jedinečného Jurkovičova sálu v areálu poutních domů. Ve svých expozicích představuje historický vývoj Hostýna od prehistorie až po současnost. Na galerii je expozice přírodnin, flóry a fauny Hostýnských vrchů.

Sochy, pomníky

  • Sochy sv. Cyrila a Metoděje
  • Socha sv. Antonín, který káže rybám 
  • Socha Božského srdce Páně
  • Socha sv. Anny
  • Socha sv. Ambrože

Výjezd na Svatý Hostýn je bez povolení zakázán z důvodu nedostatku parkovacích míst na vrcholu kopce. Informace k povolení níže ke stažení.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí