Rezervace ČSOP Ščúrnica

Zachráněný les se nachází za vrcholem Ploščiny v nadmořské výšce 793 m. Les, postupně měnící se v horský prales, zůstane jako přírodní rezervace Českého svazu ochránců přírody zachován příštím generacím. Díky celostátní sbírce Místo pro přírodu je v současné době rozloha zajištěné části rezervace již 15 ha.

Rezervace ČSOP Ščúrnica

Adresa

Rezervace ČSOP Ščúrnica

Kontakt

www: www.kosenka.cz

Další informace

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí