Adventní čas je tady zas

Přijďte si připomenout zvyky a obyčeje z období adventu do začátku Vánoc.

Adventní čas je tady zas
Přijďte si odskočit z předvánočního shonu do skanzenu Rochus 30. 11. – 1. 12. 2019 od 10:00 do 16:00 do prostých obydlí našich babiček a dědů, kteří vnímali advent jako dobu příprav na Vánoce, dobu zklidnění a rozjímání, jako období konce zemědělského roku, kdy většinu času trávili se svými blízkými a věnovali se přípravě na rok nový, sbírali síly a bilancovali.
 
V připraveném programu si připomenete (některé již zapomenuté) zvyky a obyčeje z období adventu do začátku Vánoc. Nebudou samozřejmě chybět tradiční obchůzky (Mikuláš, Lucky), vyprávění pamětníků a tradiční ukázky řemeslných a rukodělných prací jako je zdobení perníků, draní peří, předení, tkaní, výroba betlémů a vánočních ozdob.