Poznávejme bez hranic

Poznávejme bez hranic

Zlínský kraj v ČR a Trenčínský kraj na Slovensku společně realizují projekt s názvem "Kulturní a historické dědictví jako základní atribut národního uvědomění". Jeho hlavním cílem je seznámit se zajímavými místy kulturního dědictví a přírodních atraktivit v obou sousedních krajích a motivovat k návštěvě a poznání těchto míst. Projekt ukazuje na zajímavost a význam památek UNESCO, Národních kulturních památek v obou krajích, ale také nabízí k objevení místa méně známá, a přesto zajímavá. Projekt realizuje Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. a Trenčín region za finanční pomoci evropských zdrojů Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Celkové výdaje projektu jsou 246 tis EUR.