Dny řemesel a setkání kovářů

Ukázka tradičních lidových řemesel, která úplně nevymizela.

Dny řemesel a setkání kovářů