Jedinečný betlém

Ve valašské obci Horní Lideč je celoročně otevřen unikání česko-slovenský betlém. Na jeho výrobě se podílelo 14 řezbářů z obou stran hranice. Základním námětem je sice biblický příběh o narození Ježíška, ale „biblická krajina“ je zasazena do reálií a historie moravsko-slovenského pomezí. Na ploše 170m2 představuje nejznámější turistická místa Zlínského a Trenčínského kraje. Mezi stovkou vyřezávaných staveb najdete například objekty z rožnovského skanzenu, Pustevny, významné kostely, moravské a slovenské hrady a zámky i nedaleké lázně Luhačovice. Dřevěné figurky zase představují mnohdy již zanikající řemesla, dříve pro venkov tak typická – kováře, koláře nebo třeba ševcovskou dílnu. Nechybí ani věrozvěstové sv. Cyril a Metoděj. Sedmdesát pět ze 230 figurek je pohyblivých. Betlém takto slouží jako multimediální nástroj k poznání charakteru a historie kraje. 

Jedinečný betlém