Magická duchovní místa Východní Moravy

Pětidenní poznávací program je cílený na nejvýznamnější církevní památky a poutní místa Východní Moravy. Až na několik málo výjimek jde o to nejcennější, co můžete vidět nejen zde, ale především v celé České republice. Místa jako Velehrad, Hostýn, Štípa, ale i Kroměříž, Uherský Brod, Modrá a další dokládají duchovní sílu a jedinečnost tohoto kraje.

Magická duchovní místa Východní Moravy

1. den

Příjezd, ubytování.

2. den

Svatý Hostýn (735 m n. m.) – prohlídka nejnavštěvovanějšího mariánského poutního místa v ČR. Dominantou je bazilika Nanebevzetí Panny Marie, jejíž základní kámen byl posvěcen roku 1721. K majáku Moravy, jak se chrámu říká, vedou schody, které začínají u Vodní kaple, kde vyvěrá zázračná voda. Schodiště, v němž jsou vytesána jména dárců, je dlouhé 250 m a tvoří jej 250 schodů. Významnou památkou je i unikátní hostýnská křížová cesta od věhlasného architekta Dušana Jurkoviče. V areálu navštívíte také Svatohostýnské muzeum a rozhlednu z roku 1898.
Holešov – prohlídka Šachovy synagogy a židovského hřbitova, které představují jedny z nejstarších, nejcennějších a nejlépe dochovaných židovských památek v České republice.
Kroměříž – prohlídka města, letního sídla olomouckých biskupů a arcibiskupů, které je pozoruhodné městskou architekturou, uměleckými sbírkami a jedinečnými zahradami a zámkem, které jsou od roku 1998 na Seznamu památek UNESCO. Gotický kostel sv. Mořice z roku 1260 byl v době svého vzniku největším kostelem na Moravě. Kostel sv. Jana Křtitele patří mezi barokní skvosty Moravy, dále uvidíte kostel Nanebevzetí Panny Marie a pravoslavný kostel sv. Cyrila a Metoděje. Vpodvečer prohlídka zámeckých vinných sklepů (zal. 1266) spojená s ochutnávkou mešních vín, která se zde produkují a která jsou dodávána i do Vatikánu.

3. den

Provodov-Malenisko – kostel Panny Marie Sněžné na Malenisku u Provodova patří k nejznámějším moravským poutním místům. První zprávy pocházejí z počátku 18. století a je nutné je přičítat prameni zázračné vody. Poutní kostelík v barokním slohu z roku 1750 má prostý a jednoduchý interiér a za kostelem narazíte na první zastavení křížové cesty.
Štípa – milostná socha Panny Marie s Ježíškem, stojící na hlavním oltáři v poutním kostele zasvěceném Narození Panny Marie, patří do trojice nejstarších mariánských soch na Moravě. Rozsáhlá mariánská barokní svatyně z roku 1765 je jednou z největších a nejkrásnějších církevních staveb na celé Moravě.
Zlín – město Tomáše Bati s ojedinělou funkcionalistickou městskou architekturou. Historie církevních staveb je nejhlubší u farního kostela sv. Filipa a Jakuba, kde sahá až do roku 1390.
Odpoledne prostor pro nakupování: návštěva některého z nákupních center – OC Zlaté jablko, CENTRO Zlín, nákupní centrum Čepkov a řada dalších hypermarketů a hobbymarketů.

4. den

Velehrad – nejvýznačnější poutní místo v České republice. Je úzce spojen s odkazem slovanských apoštolů sv. Cyrila a Metoděje, spolupatronů Evropy. Podle archeologických nálezů lze metropoli Velkomoravské říše a sídlo jejího prvního arcibiskupa sv. Metoděje, Veligrad, spojovat právě se širší oblastí v okolí Velehradu. Rozsáhlý klášterní komplex byl budován od 13. do přelomu 17. a 18. století. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, která je součástí komplexu, vyniká barokním interiérem. Mimořádným mistrovským dílem jsou vyřezávané chórové lavice ze 17. století. Součástí je podzemí a lapidárium. U příležitosti 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje v roce 1985 věnoval papež Jan Pavel II. bazilice Zlatou růži. Tuto vysokou poctu obdrželo jen několik křesťanských chrámů na světě. V roce 1990 papež Jan Pavel II. Velehrad navštívil.
Poutní cesta Velehrad – Svatý Hostýn – po cestě dlouhé 63 km, spojující obě poutní místa, je rozmístěno
25 dřevěných přístřešků s turistickými a poutnickými informacemi.
Modrá – pozůstatky kostelíku z přelomu 8. a 9. století, jsou nejstarší kamennou stavbou křesťanského původu na území České republiky. V letech 1998 až 2000 byla vystavěna replika původního kostela sv. Jana sloužící jako „Chrám porozumění“, který je ekumenickou památkou na Velkomoravskou říši.
Uherský Brod – kostel Panny Marie, mariánské poutní místo, největší ozdobou chrámu je obraz Černé Madony. V roce 1997 papež Jan Pavel II. posvětil v Římě korunky pro milostný obraz a vydal bulu, kterou získává poutní mariánský kostel v Uherském Brodě výsadu odpustků pro poutníky.
Uherské Hradiště – Uherské Hradiště je jedním z hlavních center etnografické oblasti Slovácko. Je městem Baťova kanálu, vína, slavností a festivalů, ale i celé řady památek. Dominuje jim farní kostel sv. Františka Xaverského v areálu jezuitských budov, renesanční dům U Slunce i františkánský klášter s kostelem Zvěstování Panny Marie.

5. den

Odjezd.

Sborové zpěvy

Pro organizátory sborových zpěvů je možné připravit speciální programy tak, aby během zájezdu mohla skupina vystoupit společně s místními zpěváky v některém z jedinečných chrámů.