Otevřené Brány

Projekt Otevřené brány ve Zlínském kraji od května do září zpřístupňuje téměř třicet sakrálních staveb s bezplatným výkladem průvodců.

Otevřené brány jsou společným projektem Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, evangelické církve, měst, obcí a farností. Smyslem je přiblížit návštěvníkům kostelů hodnotu architektury a umění spjatého s křesťanskou tradicí a poukázat i na další zajímavá místa v okolí.  Zlínský kraj také provozuje moderní komunikační nástroj - portál www.otevrenebrany.cz, kde návštěvníci najdou zajímavosti o aktivitách souvisejících s projektem.

Otevřené Brány