Východní Morava

Poznáváme památky a folklor

Turistický region Východní Morava rozhodně nezklame milovníky historie. Region ležící na hranicích dávných říší a na trasách důležitých kupeckých stezek může vyprávět mnoho příběhů. Dají se vyčíst z nálezů z období lovců mamutů, vypovídají o nich archeologická naleziště z období Velkomoravské říše v okolí Starého Města, Uherského Hradiště a Modré u Velehradu.

Své příběhy mají středověká královská města Uherský Brod, Uherské Hradiště, město Kroměříž, které po staletí sloužilo jako letní sídlo olomouckých biskupů. Krajinu střežily středověké hrady, z mnohých se zachovaly jen zříceniny. Obdivovat můžete romantické zámky, ale také prosté stavby lidové architektury.

Vydejte se na památná místa našich dějin, navštivte i zajímavé kostely, z nichž vyniká velehradská bazilika oceněná papežem Janem Pavlem II. Zlatou růží. 

Východní Morava je živou studnicí folkloru. Setkávají se zde národopisné oblasti Slovácko, Valašsko a Haná se svými zvyky, kroji, nářečími, slavnostmi, hody, gastronomií. Nevídaná pestrost na relativně malém území regionu. 

Co vidět a zažít na Východní Moravě?