Radostná novina

Vánoce tak, jak je prožívaly naše babičky a prababičky. Štědrovečerní tabule, koledy, vůně cukroví, vánoční zvyky a tradice.

Radostná novina

 

 

Třetí prosincový víkend můžete ve skanzenu Rochus poznat, jak prožívali vánoční svátky naši předkové. Program „Radostná novina“, který se uskuteční 14. 12. 2019  od 13:00 do 16:00, představí období od Štědrého dne do Tří králů. „Přijďte na Rochus zažít poklidné adventní chvíle a vychutnejte si atmosféru Vánoc starých časů, kdy ještě nebyla v domácnostech televize. Budeme péct tradiční vánoční cukroví a také domácí vánoční oplatky, nahlédnete pod ruce panu Zuskovi, který už desítky let vyrábí ozdoby ze slámy, návštěvníci si za doprovodu muziky zazpívají koledy, děti nám pomohou nazdobit stromeček ozdobami z přírodnin a bude pro ně připravena také vánoční výtvarná dílnička. Když potkáte tři krále, určitě budou rádi za vhození pár mincí do kasičky za pěknou koledu.

 

Zajímavý bude prostřený štědrovečerní stůl jako na konci 19. století. Nebudou chybět ukázky tajemného štědrovečerního věštění, kterými se můžou návštěvníci inspirovat a obohatit si pak Štědrý večer. Dříve se v domácnostech nejen na Slovácku běžně lilo olovo a pouštěly se lodičky z ořechových skořápek. Mladé dívky házely střevícem, snažily se zjistit podobu svého nastávajícího a především byly zvědavé, jestli se v příštím roce vdají.