Voda

Voda

Voda je hlavní podmínkou existence života na Zemi. O to více si ceníme množství pramenů a studánek, kterými je Východní Morava známá. Minerální prameny umožnily vznik léčebných lázní, lesní studánky, které naleznete ve všech pohořích Východní Moravy, zase dávají příležitost k osvěžení při turistických výletech. Mnohé prameny svou zázračnou silou daly vzniknout legendám a také vedly k založení řady poutních míst, například v Zašové u pramene Stračka,  Svatého Hostýna, Provodova, Svaté Vody u Malenovic, Chladné studny u Vizovic, Hory sv. Klimenta aj.