Živý betlém

Lidová hra o narození Ježíše podle Evangelia sv. Matouše.

Živý betlém