Zlínsko and Luhačovicko

The regions of Zlín and Luhačovice

The Zlín and Luhačovice Regions tend to be associated especially with two notions – Baťa and spas.

It is no wonder because Thomas Baťa started to establish his shoemaking empire right here at the beginning of the 20th century and he indelibly influenced today’s appearance of Zlín, Otrokovice, and Napajedla. Individual structures, factory complexes as well as whole residential districts, which we admire as excellent examples of functional architecture, were built in a short time. Baťa left a floating channel as well, which has become a very popular tourist attraction in the past years. Luhačovice, the biggest Moravian spa, an enchanting town with its distinct architecture, rich cultural and social life, is an attraction of the eastern part of the region located in the glamorous surroundings. The Regions of Zlín and Luhačovice, however, offer a lot more. For example, there is a spa town of Kostelec with a golf course near Zlín, the “fairy-tale“ Chateau in Lešná surrounded by the area of the zoological garden, the Malenovice Castle, the ruin of the Lukov Castle, Romanesque little church in Tečovice and the pilgrimage temple in Štípa. Vizovice with the local castle and Distillery Land cannot be left out, either. Southern Moravian Wallachia is a peculiar region famous for its magnificent White-Carpathian scenery, typical wooden cottages but also the Brumov Castle, lively folklore, and handicraft traditions.

Photogallery

Lázně Luhačovice

Lázně Luhačovice

Největší moravské lázně, které se od roku 2019 pyšní oceněním European Destinations of Excellence (EDEN), jsou proslulé příznivými klimatickými podmínkami a příjemným prostředím, kterým vetkl přímo pohádkovou podobu architekt Dušan Jurkovič. Základ lázeňské léčby tvoří minerální prameny. Na území Luhačovic vyvěrá 16 hydrouhličitanochlorido- sodných kyselek a jeden sirný pramen. Nejznámějšími minerálními prameny jsou Vincentka, Aloiska, Ottovka, Pramen Dr. Šťastného a Sv. Josefa. Každou hodinu tu na povrch vytéká 15 tisíc litrů vody, která je pro vysoký obsah minerálních látek považována za jednu z nejúčinnějších v Evropě. V Luhačovicích probíhá také velké množství kulturních a společenských akcí lákajících k návštěvě. Bližší informace naleznete v sekci Živé Luhačovice na www.vychodni-morava.cz/zive-luhacovice/.

Muzeum mizející africké kultury

Muzeum mizející africké kultury

Druhé největší muzeum v Evropě, kde na rozloze více než 200 metrů čtverečních mohou návštěvníci obdivovat artefakty šedesáti kmenů a národů převážně ze střední Afriky - z Gabonu, Kamerunu, Konga, Mali, Nigérie, Pobřeží slonoviny a dalších zemí.

Památník Tomáše Bati ve Zlíně

Památník Tomáše Bati ve Zlíně

Památník Tomáše Bati je považován za perlu světového funkcionalismu a je jednou z nejvýznamnějších staveb Zlína. Vrcholné dílo architekta Františka Lýdie Gahury z r. 1933 bylo postaveno na počest tragicky zesnulého Tomáše Baťu. Tato architektonická ikona přesahuje svým významem hranice nejen města, ale i České republiky a je srovnatelná např. s vilou Tugendhat.

The Zoo and the Zlín-Lešná Chateau

The Zoo and the Zlín-Lešná Chateau

The Zlín Zoological Garden is one of the most beautiful places in the whole of Moravia. The area of the zoo is located in the historic Lešná Park. 200 years have passed since its foundation, exotic animals have been bred here for as many as 75 years.

The Brumov Castle

The Brumov Castle

The Brumov castle ranks among the most important localities of the Eastern Moravia, and at the same time, it is one of the oldest castles in our countries.

The White Carpathians Protected Landscape Area

The White Carpathians Protected Landscape Area

The White Carpathians Protected Landscape Area is situated in the Zlín and South Moravian Regions, Districts of Uherské Hradiště, Zlín and Hodonín in the total area of 71,500 ha. It was declared in 1980.

The National historical landmark Ploština

The National historical landmark Ploština

The national historical landmark Ploština remembers slaughter of the woodcutter’s settlement of the same name by the Nazis at the end of World War II with the support of partisans.

Obchodní dům Zlín

Obchodní dům Zlín

Stavba Obchodního domu ve Zlíně byla podle návrhu dvorního baťovského architekta Františka Lydie Gahury předána k užívání o Vánocích 1931. V průběhu let se budova stala dominantou Zlína a vyhledávaným centrem pro nákupy obyvatel Zlína a širokého okolí. Přesně po 85 letech nastal čas na rekonstrukci. Obchodní dům Zlín získal zpět svou původní podobu a energii, na kterou bylo zvyklých několik generací.

PR Bílé potoky

PR Bílé potoky

Přírodní rezervaci Bílé potoky tvoří dvě luční enklávy lemované lesním porostem na levém svahu Klobouckého potoka. Rezervace je vyhlášena na výměře 8,78 ha od roku 1982.

Rezervace ČSOP Ščúrnica

Rezervace ČSOP Ščúrnica

Zachráněný les se nachází za vrcholem Ploščiny v nadmořské výšce 793 m. Les, postupně měnící se v horský prales, zůstane jako přírodní rezervace Českého svazu ochránců přírody zachován příštím generacím. Díky celostátní sbírce Místo pro přírodu je v současné době rozloha zajištěné části rezervace již 15 ha.

Skanzen Jižní Valašsko

Skanzen Jižní Valašsko

Po vzoru rožnovského muzea v přírodě budují dobrovolníci sdružení ve spolku Jižní Valašsko podobný skanzen i ve Valašských Kloboukách. Postupně má vyrůst koliba, stodola nebo sušárna na ovoce. S pracemi už začali.

21st Administrative Building – The Zlín Skyscraper

21st Administrative Building – The Zlín Skyscraper

The Administrative Building No. 21 of the Baťa factories - known among people as the Zlín Skyscraper – is one of the best works of the pre-war Czechoslovak functional architecture.

Vincentka

Vincentka

Vincentka® je ojedinělá přírodní léčivá minerální voda, velmi silně mineralizovaná, jódová, uhličitá minerální voda hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu, se zvýšeným obsahem fluoridů a kyseliny borité. Vincentku můžete ochutnat jak studenou tak teplou přímo v Hale Vincentky. Využijte také možnosti exkurze do plnírny Vincentky. Více informací se dovíte v Turistickém informačním centru Luhačovice.

ARMY PARK

ARMY PARK

Bývalé kasárny VÚ 1337 v Bohuslavicích nad Vláří. Návštěvníci si mohou prohlédnout dobové prostory kasáren s možností ubytování. Expozice raketového vojska, Zbrojovek na Valašsku, techniky a výzbroje a výstroje ČSLA

Bratmannova vila

Bratmannova vila

Budova postavena v secesním stylu je součástí městské památkové zóny. Autorem této skvostné stavby je valašskokloboucký rodák, architekt Hubert Gessner, který tuto budovu projektoval pro Josefa Bratmanna, vídeňského sládka a klobouckého rodáka. Budova patří mezí nejhodnotnější ukázky secesní architektury na území Zlínského kraje. V současné době zde sídlí základní umělecká škola a Líbalova galerie.

Čertův kámen, přírodní památka

Čertův kámen, přírodní památka

Čertův kámen má podobu protáhlého skalního útvaru o délce je 16 m, příčné šířce až 13m. Největší výška je 10,5 m. Ve 13. a 14. století zde stávala tvrz (strážní hrad), jsou zde viditelné záseky pro umístění trámů.

Červený dům

Červený dům

Červený dům byl postaven v roce 1781. V současné době je v interiérech prezentováno nejslavnější kloboucké řemeslo, tedy soukenictví, spolu s plátenictvím a barvířstvím.

Envicentrum pro krajinu

Envicentrum pro krajinu

Vzdělávací středisko pro děti a dospělé z Vysokého Pole i okolí. Soubor budov, které mají ukázat typické valašské stavitelství, ale také pomoci navázat bližší vztah k přírodě. Envicentrum má charakter valašského hospodářství, aby se děti mohly v praxi učit, jak dřív vypadal běžný život na Valašsku. Proto je kromě hlavní správní budovy v komplexu Envicentra zahrnutá i stáj s koňmi a ohrada s ovcemi, kozlem a drůbeží. Budovy doplňuje původní sto let stará sušírna, kterou obec nechala převézt z opačného konce Vysokého Pole. Pro vzdělávací účely vznikla v roce 2012 nad areálem ptačí pozorovatelna, odkud můžou děti sledovat zblízka různé druhy ptáků – sýkory, vrabce, kosy, strnady, vrány, ale i třeba bažanty. Další informace viz.podrobný popis.

Filmový uzel Zlín

Filmový uzel Zlín

Zábavně-vzdělávací centrum se zaměřením na animovanou tvorbu je novou dominantou zlínských filmových ateliérů. Čtyři patra plná animace, zábavy, filmové historie a fantazie v místě, kde tvořila Hermína Týrlová a Karel Zeman. Přijďte se podívat a zažít něco nového.

Hrad Lukov

Hrad Lukov

Zřícenina středověkého gotického hradu ze 13. století leží nedaleko Zlína, v obci Lukov, v předhůří Hostýnských vrchů. V jejím okolí vede naučná stezka Lukovským polesím - v základním okruhu 8 km, delší trasa 10,5 km. Delší okruh s odbočkami zahrnuje přírodní památky Ondřejovsko, Bzová a skalní útvary Králky. Hrad je přístupný po turistických trasách z obce Lukov a Vlčková.

Hrad Malenovice

Hrad Malenovice

Hrad Malenovice patří k nejvýznamnějším památkám Zlínska. Kromě klasických prohlídek, které zahrnují i návštěvu hradní věže, zde najdete několik expozic. Největším magnetem je přírodovědná expozice se stovkou nejrůznějších vypreparovaných živočichů z celého světa. Unikátem hradu je také jediná vystavená kostra slona na území České republiky.

Informační dvůr

Jurkovičův dům

Jurkovičův dům

K symbolům Luhačovic určitě patří Jurkovičův dům z roku 1902.

Kaple Panny Marie zv. "Vysocká"

Stavba pochází z 2. poloviny 19. století a váží se k ní četné legendy. Poblíž poutní kaple se nachází malá vodní kaple s pramenem léčivé vody. Před pár lety byl celý tento areál zrekonstruován. Každoročně se zde koná pouť. Termín je v neděli nejblíže církevnímu svátku Narození Panny Marie (září).

Klášťov

Klášťov

V lokalitě Klášťov se nacházejí nejvýše položené pozůstatky pravěkého a raně středověkého hradiska na Moravě. Klášťov v době velkomoravské představoval centrální hradisko pro celou oblast jižního Valašska. Na tomto kultovním místě byly objevené železné předměty, a uvádí se, že byly přinášeny jako obětiny (bůh bouře a hromu). Klášťov, by mohl být první takovouto lokalitou, nejen na území naší republiky, ale i v širším kontextu střední Evropy. Nicméně dle názorů odborníků existují i jiná vysvětlení.

Kolektivní obytný dům

Kolektivní obytný dům

Dvanáctipodlažní Kolektivní dům byl postaven ve středu města v letech 1945-1950. Navrhl ho architekt Jiří Voženílek. Kostrukčně se jedná o monolitický železobetonový skelet. Byl to první pokus o realizaci nových forem bydlení. Objekt je vyzrálou konstruktivistickou architekturou poválečného období.

Kolonie sklářů a chlebová pec

Kolonie sklářů a chlebová pec

Dělnická kolonie, vybudovaná z dřevěných řadových domků v podlouhlém bloku, je dokladem životní úrovně sklářských dělníků ve Staré huti (později Sidonie) z konce 19. a začátku 20. století. Volně stojící pec ke společnému pečení chleba patří k příznačným stavbám pro dělnické kolonie. Pec byla považována za společné vlastnictví a jednotlivé rodiny měly za povinnost starat se o dobrý technický stav a zajištění topiva. Pec byla využívána i k pečení svátečního pečiva.

Kostel sv. Jakuba Většího

Kostel sv. Jakuba Většího

Kostel sv. Jakuba Většího pochází přibližně z doby kolem roku 1260 a je nejstarší architektonickou památkou na Zlínsku a zároveň patří k nejstarším dochovaným církevním stavbám v České republice. Unikátní jsou původní nástěnné fresky ze 14. století.

Kostel sv. Vojtěcha

Kostel sv. Vojtěcha

Kostel sv.Vojtěcha je nesporně nejstarší budovou ve Slavičíně. Zároveň však také patří mezi nejstarší historicky doložené kostely v kraji. Jeho vznik je datován do období mezi roky 1095 až 1141.

Krajská galerie výtvarného umění

Krajská galerie výtvarného umění

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně se zabývá zejména českým výtvarným uměním 19. a 21. století. Mimo umělecké sbírky, v nichž dominují jednak díla klasiků českého malířství 19. století, díla představitelů zakladatelské generace českého moderního umění a surrealistů, se galerie v posledním období zaměřuje především na oblast současného českého umění a moderní architektury, která má ve Zlíně výrazné zastoupení.

Krajská knihovna Františka Bartoše

Krajská knihovna Františka Bartoše

Knihovna Františka Bartoše je největší veřejnou univerzální knihovnou ve Zlínském kraji. Návštěvníkům poskytuje knihovnické a informančí služby, pořádá kulturní a vzdělávací akce pro školy a veřejnost. Tradiční akce jsou každoročně doplněny aktuální nabídkou besed, přednášek, autorských čtení, hudebních pořadů, výstav a soutěží pro dospělé a děti.

Mačkova sušírna

Ovoce se zde sušívalo až do 60. let 20. století. Sušírna pochází z 2. poloviny 19. století. Mačkova sušírna je posledním zachovaným stavením tohoto typu v obci Vlachova Lhota.

Městská galerie Otrokovice

Městská galerie Otrokovice se nachází v budově městského úřadu Otrokovice. Prostor využívají především tři místní občanská sdružení - Rozumění (otrokovičtí výtvarníci), Fotoklub Beseda Otrokovice a Klub přátel historie města Otrokovice. Městská galerie představuje možnost celoročně pořádat autorské výstavy a besedy se zajímavými lidmi jak v rámci těchto sdružení, tak i v širším kulturním kontextu. Nové prostory poskytují také vhodné zázemí jednotlivých klubů.

Městská památková zóna Luhačovice

Městská památková zóna Luhačovice

Městská památková zóna Luhačovice chrání hodnotné stavby, které vznikly od počátku do 30. let 20. století. Nepřehlédnutelnou dominantou jsou zejméma stavby slavného architekta Dušana Jurkoviče. Hodnotná je i funkcionalistická architektura, např. lázeňská kolonáda a stavby v Bílé čtvrti.

Městská památková zóna Valašské Klobouky

Městská památková zóna Valašské Klobouky

Městská památková zóna chrání cenné stavební památky historického jádra Valašských Klobouk. K nejhodnotnějším stavbám patří Stará radnice, Hornův dům, Červený dům a Brattmannova vila.

Městská památková zóna Zlín

Městská památková zóna Zlín

Hlavním důvodem pro vyhlášení městské památkové zóny Zlín byl unikátní soubor obytných, správních i výrobních budov postavených ve funkcionalistickém stylu. Jde o jeden z nejrozsáhlejších realizovaných a dochovaných souborů s typovou architekturou industriálního zahradního města v evropském kontextu.

Městské divadlo Zlín

Městské divadlo Zlín

Městské divadlo Zlín je v současnosti považováno za jedno z nejkvalitnějších regionálních činoherních divadel v ČR. Kromě vlastní tvorby jsou uváděna představení hostujících souborů a koncerty známých umělců.

Městské muzeum Valašské Klobouky

Městské muzeum Valašské Klobouky

Muzeum, které bylo založeno ve Valašských Kloboukách už v roce 1933, dokumentuje ve svých expozicích dějiny a řemeslné tradice regionu. Jednou z expozic muzea je Modrotisková poštovní dílna, ve které si pomocí 17 razítek, která jsou zmenšeninami skutečných modrotiskových forem, můžete vyrobit třeba pohlednici. V expozici Babiččina tajemná komůrka naleznete velkou hrací kostku a šest očíslovaných truhel. Hoďte si kostkou, otevřete truhlu a hádejte, k čemu sloužil tajemný předmět, který jste objevili.

Multikino Golden Apple Cinema

Multikino Golden Apple Cinema

Multikino Golden Apple Cinema se nachází v Obchodním a zábavním centru Zlaté jablko přímo v centru města. Jedná se o první multikino ve Zlínském kraji, které disponuje sály s prostorovým zvukem Dolby Digital Surround EX, bezbariérovým přístupem, pro zamilované jsou připraveny speciální dvojsedačky. K multikinu patří i Malé kino, které najdete na Filmových ateliérech ve Zlíně.

Muzeum Harley Otrokovice

Muzeum Harley Otrokovice

Muzeum, ve kterém jsou k vidění motocykly značky Harley Davidson, ale i stroje se zvláštním určením této značky – sněžné skútry, golfové vozíky i člun. Součástí areálu je minipivovar, restaurace a penzion.

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Objevte fenomén Baťa a zjistěte, že Baťa nejsou jen boty. Procestujte se Zikmundem a Hanzelkou celý svět. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně sídlí ve 14. budově v bývalém baťovském továrním areálu. Ve stálé expozici nazvané "Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost" prezentuje témata spojená nejen se Zlínem, ale i s celým světem. Můžete zde vidět původní linku na výrobu obuvi, unikátní sbírku obuvi z celého světa a desítky produktů značky Baťa od tkaniček po letadla. Stejně zajímavé jsou sbírky a fotografie z cest Hanzelky a Zikmunda nebo exponáty filmového kabinetu.

Národní kulturní památka Mikuláštíkovo fojtství

Národní kulturní památka Mikuláštíkovo fojtství

Fojtství bude veřejnosti přístupné od roku 2022. Roubená budova fojtství z poloviny 18. století patří k nejhodnotnějším lidovým památkám jihovýchodní Moravy. Dnes je v ní umístěna muzejní expozice. V roce 2014 bylo Mikuláštíkovo fojtství zařazeno mezi Národní kulturní památky. Správcem objektu je Národní muzeum v přírodě.

Návštěvnické centrum Vizovice – exkurze s chutí a vůní slivovice

Návštěvnické centrum Vizovice – exkurze s chutí a vůní slivovice

Smyslem exkurzní trasy je seznámení veřejnosti s hlavními principy výroby, historií a tradicí firmy RUDOLF JELÍNEK a.s., jako významného českého výrobce a exportéra v oblasti výroby alkoholických nápojů. Exkurzní trasy zahrnuje návštěvnické centrum s prodejnou, kinosál, pěstitelskou pálenici, provoz egalizace s obřími dřevěnými sudy (zrání destilátů), stáčírnu (plnění lahví). K dispozici je i varianta prohlídky fermentace (kvašení) a pálenice pro první destilace.

Obchodní a zábavní centrum Zlaté jablko

Obchodní a zábavní centrum Zlaté jablko

Obchodní a zábavní centrum Zlaté jablko se nachází přímo v centru města. Čtyři podlaží s nákupními galeriemi poskytují zákazníkům pestrou škálu nákupních možností. Návštěvníci mohou vybírat z mnoha módních oděvních značek, zábavu poskytne šest kinosálů multikina Golden Apple Cinema, občerstvení a odpočinek u kávy zajistí kavárny, bary a fastfoody.

Pivečkův lesopark

Pivečkův lesopark

Lesopark byl obnoven v 90. letech 20. století a stal se unikátní galerií umění pod širým nebem i místem příjemných procházek a dětských her. Na podzim vznikne v lesoparku stavba fragmentu zbořeniště hradu o rozměru 6 x 7,3 metru bez zastřešení. Stěny hradu budou z lomového kamene a budou zde i herní prvky pro děti - skluzavka a lanová síť.

Pivovar Brumov

Pivovar Brumov

Nejstarší průmyslový podnik na Valašsku

Pod Drdolem, přírodní památka

výskyt silně ohroženého vstavače bledého

Podelhotský mlýn

V údolí podél protékající říčky Vláry se nachází Podelhotský mlýn. Je prokázané, že ve mlýně se mlelo ve 2. polovině 19. století, ale v roce 1950 byl provoz mlýna úředně zastaven. Do dnešních dnů se ve mlýně dochovala část původního vybavení. Poblíž stavení vede turistická trasa "Okruh šesti dědin" a zde se nachází odpočivadlo s informační tabulí.

Pohřebiště lidu popelnicových polí

Pohřebiště lidu popelnicových polí

Za obcí v trati Ďulův kopec bylo objeveno pohřebiště lidu popelnicových polí lužické a slezské kultury. Při rozsáhlých archeologických výzkumech bylo vykopáno velké množství popelnic i užitných nádob. Nálezovou zvláštností je objevení rituálních nádob, ojedinělých svými tvary. Nádoby nemají na Moravě obdoby. Bylo zde nalezeno rovněž množství nástrojů peleolitických lovců.

Pojízdná baťovská kancelář ve výtahu 21. budovy

Pojízdná baťovská kancelář ve výtahu 21. budovy

Unikátní technická památka - pojízdná kancelář ředitele firmy Baťa ve zlínském mrakodrapu - je ukázkou technické vyspělosti tvůrců budovy. Pojízdná kancelář umístěná do výtahu je funkční a slouží k turistickým prohlídkám. Má rozměry 6 x 6 metrů, kromě pracovního stolu šéfa je zde místo pro návštěvníka, sekretářku. Kancelář je vybavena osvětlením, klimatizací, telefonem a umyvadlem s teplou a studenou vodou.

Poutní chrám Narození Panny Marie

Poutní chrám Narození Panny Marie

Poutní chrám Narození Panny Marie ve Štípě, místní části Zlína, patří k významným poutním chrámům a pozoruhodným příkladům barokní architektury. Zároveň patří mezi jednu z největších a nejkrásnějších církevních staveb olomoucké arcidiecéze. Poutníci (ženy) mohou po předchozí dohodě přenocovat v přilehlém kamelitánském klášteře. Štípa je zařazena do Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje a bývá zastávkou poutníků putujících ze sv. Kopečku a sv. Hostýna na Velehrad.

Poutní kostel Panny Marie Sněžné

Poutní kostel Panny Marie Sněžné

Nevelký poutní kostelík z r. 1750 vystavěný v barokním slohu má prostý a jednoduchý interiér. Nad oltářem je zavěšen uctívaný obraz Panny Marie kojící, námět v našich českých zemích zcela ojedinělý. Patří k nejznámějším moravským poutním místům. První zprávy pocházejí z počátku 18. století a jeho pověst je nutné přičíst prameni zázračné vody. Za kostelem narazíte na první zastavení křížové cesty.

Pozorovatelna Durch

Pozorovatelna Durch

Unikátní vyhlídkové místo, které rámuje výhled na krajinu jižního Valašska. Kolemjdoucím nabízí skvělé místo k rozjímání, pozastavení se a pozorování krás okolní přírody, a v neposlední řadě také místo k odpočinku. #pozorovatelnadurch

Pranýř

Pranýř

Od roku 1356 měly Klobouky právo hrdelní. K základnímu materiálnímu vybavení hrdelních tribunálů patřily vězení, pranýř a popraviště. Pranýř na náměstí patří k nejstarším dochovaným na našem území. V horní části sloupu jsou čtyři otvory, pro řetězy, pouta či obojek.

Proutěné košíky

Proutěné košíky

Pan Opálka vyrábí koše všech velikostí, kufry, nůše z loupaného proutí a ratanu a další proutěné zboží. Dále oplétá demižony a vyrábí dekorační předměty z přírodního materiálu.

Přírodní památka Lačnov

Přírodní památka Lačnov

Přírodní památku Lačnov - louku s bohatým výskytem šafránu bělokvětého najdete ve Vizovické vrchovině na západním okraji obce Lačnov. Sledujte www.lacnov.eu, kde získáte aktuální informace o kvetoucích loukách (zpravidla březen/duben) a omezení týkající se přístupu na louky.

Přírodní park Želechovické paseky a Pasekářská stezka

Přírodní park Želechovické paseky a Pasekářská stezka

Přírodní park Želechovické paseky a Pasekářská stezka, která jím prochází, se nachází jen kousek od Zlína. Toto území má vysokou míru zachovalosti krajinného rázu charakterizovaného mozaikou zalesněných a bezlesých ploch s osídlením pasekářského typu. Byl vyhlášen 17. 12. 2001 na ploše 1 048 ha.

Rodinný zábavní park Galaxie

Rodinný zábavní park Galaxie

Rodinný zábavní park Galaxie je jedinečný zábavní park pro celou rodinu. V hale se nachází spousta atrakcí, které nabízejí nezapomenutelné zážitky nejen pro děti. Součástí zábavní parku je restaurace, hotel a wellness centrum.

Roubená chalupa čp. 44

Je poslední dochovanou stavbou tohoto typu v obci Vlachova Lhota. Byla postavena v průběhu 19. století a je dokladem původní vesnické architektury jižních svahů Vizovických vrchů.

Rozhledna Královec

Rozhledna Královec

Rozhledna nad Valašskými Klobouky je označována třemi názvy: Na Finiši, U Cyrila Bureše i rozhledna Královec. Ať tak či tak uvidíte odtud jižní Valašsko jako na dlani. Rozhledna o výšce 21,5 m je celoročně volně přístupná. Turistické trasy jsou vedeny z Valašských Klobouk a od železniční stanice Návojná. Autem lze vyjet k rekreačnímu středisku Královec.

Řemeslná výroba

Řemeslná výroba

Výroba a prodej valašských košulí, píšťal - koncovek, dlabaných misek, necek, dlabaných úlů, štípaných holubiček, bubnů a didjerid.

Slavičínská kuželna

Slavičínská kuželna

Nově zrekonstruovaná kuželna ve Slavičíně se dvěma dráhami

SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL BRUMOV-BYLNICE

SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL BRUMOV-BYLNICE

Areál s plaveckým bazénem a řadou vodních atraktivit, dvojskluzavkou a dojezdovým bazénem. V areálu hřiště na plážový volejbal a kuželky. Občerstvení v dobře zásobeném bufetu.

Stará radnice

Stará radnice

Stará původně renesanční radnice dostala svou dnešní podobu během pozdněbarokní přestavby v letech 1797 a 1798 a rekonstrukce v roce 1943. Dnes je stará radnice sídlem muzea. Můžete si tady prohlédnout expozici Pravěk jižního Valašska, dokumentující nejstarší osídlení naší oblasti. Ve velkolepé síni staré radnice naleznete expozici "Ten klobucký súkeník, to je dobrý řemesník." Zajímavostí je renesanční pranýř v parku před muzeem, který patří k vůbec nejstarším dochovaným pranýřům u nás.

Státní zámek Vizovice

Státní zámek Vizovice

Zámek z poloviny 18. století nabízí prohlídku bohatě vybavených interiérů ve stylu baroka, rokoka, empíru i biedermeieru s velmi významnou sbírkou obrazů a grafik. Součástí areálu je i volně přístupná zámecká zahrada.

Stavby Dušana Jurkoviče

Stavby Dušana Jurkoviče

Jurkovičovy stavby, které vznikly počátkem 20. století a které jsou dílem slovenského architekta Dušana Juroviče, nazývaného básníkem dřeva. Architekt vytvořil unikátní soubor staveb ve stylu lidové secese. Tím vtiskl Luhačovicím nezaměnitelný ráz. Mezi jeho stavby patří: Jurkovičův dům, Vodoléčebný ústav, Sluneční lázně, Chaloupka, Hudební pavilon, Jestřabí, vila Vlastimila a Valaška. 3 stavby se nedochovaly a to Sovácká búda, Inhalační pavilon a Mlékárna. Více informací získáte na internetových stránkách www.luhacovice.eu

Štípané holubičky

Štípané holubičky

Holubička, jako "obraz Ducha svatého", visela ve světnici nad stolem nebo nad kamny. Věšela se také nad kolébkou s novorozeným miminkem. V čase vánočním ji lze zavěsit i na stromek.

Umělecká řezba

Umělecká řezba

Jedním z nejznámějších současných řezbářů v regionu je Zdeněk Matyáš. Řezbářství se věnuje od roku 1974, naplno od roku 1990. Vyřezává z lipového, švestkového, ořechového a dubového dřeva.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Dne 14.11.2000 prezident Václav Havel podepsal zákon o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), čímž byla úspěšně ukončena legislativní část nutná pro vznik UTB.

U Petrůvky, přírodní památka

Valašské kroje

Valašské kroje

Krejčí Vojtěch Zádrapa z Drnovic na Valašskokloboucku vyrábí jako jeden z mála tradiční lidové kroje z Valašska. Pan Zádrapa šije, vyšívá a opravuje valašské kroje na zakázku. Ušije jak celý kroj, tak jednotlivé díly.

Valašské papuče

Valašské papuče

Papuče, které nabízí pan Kovalčík, jsou vyráběny tradičními postupy s převážnou měrou ruční práce. V nabídce firmy jsou různé druhy papučí - komótky, lodičky i pantofle.

Vodní tvrz - kaštýl

Vodní tvrz - kaštýl

Vodní tvrz, místně zvanou Kaštýl vybudovala zřejmě vladycká rodina Vlachovských z Vlachovic, která vlastnila obec od roku 1343. Tvrz zanikla v bouřlivých dobách 17. století nebo v 18. století po nájezdech uherských povstalců v letech 1703 - 1709. Dochovalo se z ní tvrziště zvané Kaštýl, mohutná kupa trosek zarostlá trávou, kterou obklopuje dosti dobře zachovaný val elipsovitého tvaru. Za ním je dnes již značně mělký vodní příkop napájený vodou z Vláry.

Výroba uměleckých předmětů ze dřeva

Výroba uměleckých předmětů ze dřeva

Martin Cigánek je absolvent SOŠ a SOU Luhačovice, obor řezbářství, student Zlínské VOŠ umění, obor sochařství. Významné realizace: totem Valašská pomsta indiánům na Pulčíně, Hostýnská Marie ve farním kostele Povýšení svatého Kříže ve Valašských Kloboukách, prase divoké v zámeckém parku v Luhačovicích, restaurování kondora v Pivečkově lesoparku ve Slavičíně, tři sochy na valašskoklobouckém náměstí ...

Zámek Napajedla

Zámek Napajedla

Skvost barokní architektury se nachází na rozhraní tří regionů a je nesmazatelně zapsán nejen do historie Moravy, Napajedel, Rakouska Uherska či celé Evropy. Zámek nabízí prohlídky historických sálů, kdy průvodce seznámí návštěvníky s historií zámku a se šlechtickými rody. Prohlídka začíná vždy v celou hodinu a trvá cca 45 minut. Poslední prohlídka v 15.00 hodin. Prohlídku je možné objednat e-mailem nebo telefonicky. Minimálně 5 osob na prohlídku. Skupinové prohlídky dle dohody celoročně. Zámek nabízí také hotelové ubytování.

Zámek Zlín-Lešná

Zámek Zlín-Lešná

Zámek Lešná z konce 19. století vypadá jako z pohádky. Je obklopen rozsáhlým parkem, který dnes slouží jako známá zoologická zahrada. Historie zámku Lešná je úzce spojená s historií dříve slavného moravského hradu Lukova. Zámek se pyšní přepychovým vybavením interiérů i vším komfortem své doby, včetně ústředního topení a elektřiny. Zámeckým pánům nechyběl vodovod s teplou a studenou vodou, domácí telefon, prostorné koupelny a splachovací toalety.

Za Zlínskou architekturou

Za Zlínskou architekturou

Zlín je proslavený průmyslníkem Tomášem Baťou, jenž ovlivnil zdejší život obuvnickou továrnou a vzhled města nezaměnitelným architektonickým stylem funkcionalistického zahradního města, s továrním areálem, školními a obchodními budovami či koloniemi dělnických domků z cihlového zdiva. Dominantu města tvoří Baťův mrakodrap s unikátním výtahem, pracovnou šéfa firmy Baťa. Podrobnější informace o architektuře Zlína naleznete na www.architekturazlin.cz.

Zřícenina hradu Rýsov

Zřícenina hradu Rýsov

Nedaleko Provodova na Zlínsku se vypíná strmý vrch Rýsov (536 m n. m.) na jeho úbočí leží pískovcové skalisko, nazývané Čertův kámen. Je rozbrázděno četnými rýhami, jsou v něm důlky, trhliny, kterým se říká čertovy pece či čertovy vidličky. Je to údajně místo, kde pekelník pojídal jalovice, ovce a drůbež, které kradl v okolí. Na nepřístupném vrchu Rýsově stávala ve středověku dřevěná pevnost. K tomuto Čertovu kameni vede zeleně značená naučná stezka Pod Starým Světlovem.

Bata Institute

Bata Institute

Bata Institute of converted two factory buildings of the former industrial site of the Bata in Zlin designed by architect Jiří Voženílek and built between 1946 and 1949, industrial buildings with baťovským labeled 14 and 15 have undergone a transformation into a modern cultural and educational center - Gallery of Fine Arts, Museum of Southeast Moravia and regional library.

Andrýskova naučná stezka

Andrýskova naučná stezka

Andrýskova naučná stezka začíná na náměstí Míru ve Fryštáku a provede vás okolo místních zajímavostí, jakými jsou např. původní gotické základy kostela sv. Mikuláše, Fryštácký hrádek nebo návrší Sichrov. Na fasádě kostela sv. Mikuláše si všimněte krásných slunečních hodin. Stezka je pojmenována po bájném nejstarším občanovi Fryštáku - Andrýskovi. Je dlouhá 9 km a má celkem 12 zastavení.

Areál Baťových závodů

Areál Baťových závodů

Areál bývalých Baťových závodů vznikal od počátku 20. století v době rozmachu Baťova průmyslového impéria. V současnosti probíhá proces revitalizace, jehož součástí je začleňování východní části areálu do rozšířené funkce městského centra.

Bezedník, přírodní památka

Bezedník, přírodní památka

Přírodní památku Bezedník tvoří rybník stejnojmenného názvu a jeho bezprostřední okolí. Kromě rybníka je součástí i krátký úsek potoka nad i pod rybníkem, včetně smíšeného lesního porostu v nivě potoka. Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1991 na výměře 1,68 ha.

Dům čp. 13

Dům čp. 13

Jedná se o doklad staré lidové usedlosti s archaickými detaily stavebního provedení. Objekt datovaný na trámu ve světnici rokem 1811, byl původně součástí čtvercového dvora. Kromě objektu se zde zachovala ještě unikátní studna s okovem. Objekt je zapsán ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek.

Expozice karpatského salašnictví v Hostýnských horách

Expozice karpatského salašnictví v Hostýnských horách

Soubor salašnických staveb a vybavení pod širým nebem se nachází v hornaté krajině obce Držková v Hostýnských vrších. Jedná se o jedinečnou expozici zaniklých činností v západních Karpatech. Natáčela se zde pohádka Hodinářův učeň (2019).

Expozice prvorepublikové domácnosti

Expozice prvorepublikové domácnosti

Městské muzeum Valašské Klobouky zve do Červeného domu k návštěvě nové expozice: EXPOZICE PRVOREPUBLIKOVÉ DOMÁCNOSTI. Přijďte vstoupit do poloviny 30. let 20. století a navštívit domácnost Jana Dobše. Kdo to byl? Uvidíte.

Farní barokní chrám sv. Václava

Farní barokní chrám sv. Václava

Monumentální farní kostel sv. Václava ve Velkém Ořechově patří k nejznámějším církevním památkám regionu.

Farní kostel svatého Václava

Farní kostel svatého Václava

Historicky významná památka z počátku 14. století

Galerie Dvanáctka

Galerie Dvanáctka se nachází v prostorách 32. budovy bývalých Baťových závodů ve Zlíně a je experimentálním prostorem a tvůrčím zázemím pro multimediální umění a novou kulturu.

Galerie G

Galerie G

Galerie G se nachází v budově gymnázia. Konají se zde pravidelné výstavy. Galerie je přístupná celoročně mimo prázdnin.

Galerie Václava Chada

Galerie Václava Chada

Galerie Václava Chada se nachází ve zlínském zámku, v citlivě zrekonstruovaných prostorech, které mají návštěvníci možnost spatřit poprvé, protože od poloviny 20. století byly v těchto místech kanceláře a badatelny Muzea jihovýchodní Moravy.

Hornův dům

Hornův dům

Hornův dům byl postaven v roce 1900 podle projektu architekta Huberta Gessnera. V interiéru se zachovaly původní štuky i vláčně modelované schodiště s dominantním a oblíbeným Gessnerovým motivem, kandelábrem osvětlení. V dnešní době zde sídlí městský úřad. V průjezdu Hornova domu jsou rozmístěny originály pískovcových soch z mariánského sloupu. V zadní části byl obnoven malý parčík, kde se dnes konají venkovní svatby. Budova je přístupná v úředních hodinách městského úřadu.

Hotel Společenský dům

Společenský dům je zajímavě řešený hotel z období baťovské éry. Tato dominanta Otrokovic byla postavena v letech 1933-1936 a z leteckého pohledu připomíná trojramennou vrtuli.

Hrad Sehrad

Hrad Sehrad

Terénní zbytky bývalého hradu Engelsberg (zvaný též Sehrad) ze 13. století se nachází nad obcí Horní Lhota, severně od Luhačovic. Nechal jej postavit biskup Bruno ze Šaumburku. Dodnes jsou rozpoznatelné zbytky obvodové hradby. Turistická trasa a naučná stezka vede z Horní Lhoty.

Kaple svatého Tomáše – Augustiniánský dům

Kaple svatého Tomáše – Augustiniánský dům

Kaple v novogotickém stylu je součástí Augustiniánského domu.

Kaple sv. Cyrila a Metoděje

Kaple sv. Cyrila a Metoděje

Cyrilometodějská kaple byla postavena na památku tisícího výročí příchodu věrozvěstů na Moravu, a to v novogotickém slohu. Spoluautorem výzdoby je Bohumír Lindauer.

Klub kultury Napajedla

Klub kultury Napajedla

Klub kultury je příspěvková organizace města Napajedla se sídlem v budově Nového Kláštera, Komenského 304. Klub kultury provozuje muzeum, infocentrum, knihovnu, kino, městskou kavárnu, sdružujeme divadelní a loutkový soubor a folklórní soubory. Dále pořádá kulturní akce jako koncerty různých žánrů, divadelní a loutková představení, folklórní vystoupení, výstavy, historické či cestovatelské přednášky pro veřejnost, karnevaly pro děti, farmářské trhy, blešák, atd. Klub kultury ročně připraví přes 200 akcí malého i velkého rozsahu. Z větších akcí jsou to: Svatováclavské slavnosti, Divadelní festival ochotnických souborů, Festival vážné hudby Pocta Rudolfu Firkušnému, setkání folklorních souborů Slovácka, Valašska a Hané Moravské chodníčky, Festival malých pivovarů a Jarní slavnosti.

Kostel Povýšení sv. Kříže

Kostel Povýšení sv. Kříže

Přesné datum postaveí kostela Povýšení sv. Kříže neznáme. Čistě románská věž ukazuje, že v místech nynějšího kostela stával kloboucký kostel již ve 13. století. Po tatarském vpádu v roce 1663, kdy celé město i s farou a kostelem lehlo popelem, byl znovu vystavěn.

Kostel Svaté Rodiny

Kostel Svaté Rodiny

Jedná se o jeden z prvních kostelů, které byly postaveny v české poválečné éře. Na jeho stavbě se podílel ing. arch. Michal Brixe, jeden z mála českých architektů, který se odklonil od formálních tradic moderní architektury a zejména ve svých návrzích pro lázeňská města nově interpretoval charakter staveb 19. století. Na stavbě luhačovického kostela pracoval se svým dlouholetým kolegou ing. arch. Petrem Frantou z Prahy, se kterým se podíleli například na dostavbě ruzyňského letiště. Stavbu kostela Svaté Rodiny v Luhačovicích dokončili koncem roku 1997. Moderní stavba s věží o výšce 22 metrů toho roku získala také tři zvony. Největší z nich s váhou 220 kg byl zasvěcen Svaté Rodině, menší Panně Marii (150 kg) a nejmenší svatému Josefovi (100 kg). Před kostelem byla postavena kašna pro nový minerální pramen, který dostal název po patronovi farnosti - Sv. Josef. Jedná se o nejmladší pramen v tomto lázeňském regionu a je vhodný k pitné léčbě a uhličitým koupelím. Areál nového kostela zdařile navazuje na vysokou architektonickou úroveň ve městě, která pochází zejména z období secese a moderní architektury 30. let 20. století a patří k zcela typickým prvkům těchto lázní.

Kostel sv. Bartoloměje

Kostel sv. Bartoloměje

Naproti Starého zámku stojí barokní budova Fary, která byla postavena v 80-tých letech 17. století a tvoří jednotný komplex s Kostelem Sv. Bartoloměje, ke kterému vystoupáte po majestátním schodišti, lemovaném sochami národních světců. Kostel byl dostavěn v roce 1712 a patří k významným církevním památkám regionu.

Kostel sv.Cyrila a Metoděje

Kostel sv.Cyrila a Metoděje

Farní katolický kostel sv. Cyrila a Metoděje pochází z roku 1890 a je vystavěn ve slohu novogotickém. Fara byla zřízena až v roce 1898. Kostel sv. Cyrila a Metoděje je zapsán na listině kulturních památek České republiky.

Kostel sv. Filipa a Jakuba

Kostel sv. Filipa a Jakuba

Jedna z nejstarších dochovaných historických staveb ve Zlíně. Kolem kostela býval nejstarší zlínský hřbitov, na kterém se pochovávalo až do poloviny 18. století. Ve zvonici jsou ocelové zvony z Vítkovic a varhany od bratří Riegrových z Krnova. Kostel je jednou z dominant města a od května do září jej můžete navštívit zdarma v rámci projektu Otevřené brány.

Králky, přírodní památka

Králky, přírodní památka

Přírodní památku Králky tvoří skalní útvary tvořené pískovcovými a slepencovými lavicemi nedaleko zříceniny hradu Lukov v Hostýnských vrších. Jako přírodní památka byla vyhlášena v roce 1991 na výměře 2,5 ha.

Kulturní dům Klobučan

Kulturní dům Klobučan

V kulturním domě se konají plesy, taneční zábavy, koncerty, divadlení představení, folklórní soutěže a vystoupení. Nachází se zde také vzdělávací centrum.

Lačnovské skály

Lačnovské skály

Pískovcový skalní útvar na hřebeni Vizovických vrchů, ležící 2,5 km severovýchodně od obce Lačnov, na vrchu Vrátnice (683 m n. m.). Na malé ploše zájmového území na několika skalních útvarech je koncentrováno velké množství geologických zajímavostí.

Lázně Zlín-Kostelec

Lázně Zlín-Kostelec

Kostelecké minerální prameny byly využívány k léčbě již od roku 1742, ale lázně tu byly postaveny až začátekm 20. století rakouským šlechtickým rodem Seilernů. Budovy byly vystavěny v pozdně barokním slohu. Lázně jsou známé svými sirnými prameny a léčí se zde nemoci pohybového ústrojí a nemoci kožní.

Lesní hřbitov

Lesní hřbitov

Lesní hřbitov v sousedství filmových ateliérů byl zřízen ve 30. letech 20. století a trvalý odpočinek na něm nalezla celá řada známých osobností, jako byl Tomáš Baťa, Hermína Týrlová nebo František L. Gahura.

Lezecké centrum Vertikon-Singing Rock

Lezecké centrum Vertikon-Singing Rock

Lezecké centrum Vertikon - Singing Rock nabízí sportovní vyžití na jedné z největších umělých lezeckých stěn v České republice. Sportoviště je určeno pro širokou veřejnost od úplných začátečníků po zkušené lezce. Lezecké centrum nabízí komplexní služby v oblasti sportovního lezení, horolezectví a dalších outdoorových aktivit. Vedle širokého spektra kurzů pro jednotlivé věkové a výkonnostní skupiny zde funguje také půjčovna lezeckého vybavení.

Lyžařský areál Trnava - Luhy

Lyžařský areál Trnava - Luhy

Lyžařský areál Trnava-Luhy leží ve výšce 502 m nad mořem. Celková délka sjezdových tratí je 1030 m. Hlavní sjezdovka je 480 m dlouhá, obrácená k jihu, s nočním osvětlením, v pravé části je snowpark s překážkami (jen přírodní sníh). Lyžařské středisko svými terény uspokojí rodiny s dětmi, lyžaře začátečníky i pokročilé lyžaře a snowboardisty, běžkaře nevyjímaje. V okolí je při dobrých podmínkách několik navazujících běžkařských stop, také strojově upravovaný 4 km okruh k fotbalovému hřišti a zpět. K dispozici je tažné lano s unašeči, vhodné pro začátečníky a děti, slouží také jako „přibližovadlo“ z parkoviště k pokladně vleku. Nechybí ani “pohádková” slalomová trasa. K dispozici je lyžařská škola, občerstvení i půjčovna lyží.

Mariánský sloup

Mariánský sloup

Barokní sláva mariánského kultu se v Kloboukách zhmotnila v roce 1761: Tobiáš Tomaštík, jehož synové si postavili tzv. Červený dům (1781), nechal udělat Mariánský sloup se sochami Panny Marie s Ježíškem, sv. Tekly, sv. Floriána, sv. Vendelína a archanděla Rafaela s malým Tobiášem.

Městské muzeum

Městské muzeum

Městské muzeum v Brumově ve své expozici představuje, jaký byl v minulosti život obyčejných Valachů pod brumovským hradem, typická řemesla a vybavení domácnosti. Ve výstavních prostorách muzea je nainstalována také výstava historických žehliček a dalších sběratelsko-historických zajímavostí, které se žehlením úzce souvisí - podložky pod žehličky, desky na žehlení, valchy, prací zvony, kulmy a další. Exponáty jsou zapůjčené ze sbírky soukromého sběratele pana Leoše Bednáře z Brumova-Bylnice a ukazují historický vývoj žehliček nejrůznějších druhů - od úplně prvních na plotně nahřívaných typů, následně plněné uhlím, na vložené želízko, žehličky lihové, plynové, benzinové až k dnes běžným elektrickým pomocníkům v domácnosti.

Městské muzeum Slavičín

Městské muzeum Slavičín

Specialitou městského muzea ve Slavičíně je expozice věnovaná letecké bitvě, která se v okolí města odehrála na konci 2. světové války.

Muzeum dřevěného porculánu

Muzeum dřevěného porculánu

Muzeum dřevěného porculánu se nachází v obci Držková kousíček od obecního úřadu. Je umístěno ve stylové kolibě, která byla slavnostně otevřena 25. 6. 2011. Uvnitř této koliby je expozice podomácky vyrobeného dřevěného nářadí a náčiní, či jak jej sami výrobci ctnostně nazývali dřevěného porculánu.

Muzeum letecké bitvy v Šanově

Muzeum letecké bitvy v Šanově

V muzeu jsou exponáty, které se podařilo najít v okolí obce. Jsou to různé kusy letadel, ale i dokumenty či výstroj pilotů. Sbírka je však soukromá, majitelem nálezů je pan Michael Žitník. Velkou část sbírek našel v okolí Šanova už jeho otec. K vidění jsou originální části bombardérů Boeing B-17G Flying Fortess havarovaných v obcích Šanov, Rudice, Vyškovec, Kašava a Metylovice z 29. srpna 1944 v letecké bitvě nad Bílými Karpaty. Dále jsou zde umístěny fragmenty bombardérů z leteckých bitev nad Protektorátem ze 17. prosince 1944 a jiné.

Muzeum luhačovického Zálesí

Muzeum luhačovického Zálesí

Muzeum v Luhačovicích, které bylo založeno už v roce 1918, se zaměřuje na prezentaci historie a tradic regionu luhačovického Zálesí. Expozice Známé i neznámé Luhačovice je expozicí životního stylu, která v sobě spojuje tři pohledy na Luhačovice počátku 20. století. Představuje návštěvníkovi Luhačovice jako centrum tradičního národopisného regionu (luhačovické Zálesí) jako místo s výskytem léčivých vod a rozvíjejícím se lázeňstvím a za třetí jako specifickou městskou část, vyrůstající mezi vesnicí a lázněmi. Zhlédnout můžete také výstavu Nová doba - Nový život, o moderní architektuře v Luhačovicích.

Muzeum Napajedla

Muzeum Napajedla

Muzeum Napajedla láká jak malé návštěvníky na stálou expozici hraček, tak i ty dospělé na dočasné výstavy v moderním audiovizuálním sále a historické stálé expozice, kterých má dohromady pět. Můžete zde zhlédnout stálou expozici nazvanou Hřiště hraček, která vám hravou formou přiblíží legendární hračky designérky Libuše Niklové a Alfréda Kluga. Další expozice ,,Příběh města“ je úvodní edice skutečností a výjimečností z dějin Napajedel. Expozice Slavia, příběh továrny mapuje více než stoletou historii firmy Slavia bratří Paříků. Uvidíte zde také 10 motorů, které se zde vyráběly v letech 1920 – 2000 a dvě mlátičky, které jsou vystaveny ve dvoře Nového Kláštera. Expozice Fatra v čase, kde se seznámíte s 80letou tradicí firmy Fatra v nápadité kostce. Poslední expozice Příběh města, kresby architekta Pavla Šimečka. Expozice zachycuje na třiceti kresbách proměny osídlení Napajedel a rozvoj v moderní město. Muzeum Napajedla disponuje k pořádání pravidelných krátkodobých výstav zcela mimořádným audiovizuálním sálem. Výstavní sál umožňuje expozice ztvárnit architektonicky i výtvarně čistým způsobem, v souladu s dnešní potřebou vizuální podívané s interaktivními prvky a informační podporou.

Na Letišti, přírodní památka

Naučná stezka Držkovské chodníčky

Naučná stezka Držkovské chodníčky

Naučná stezka Držkovské chodníčky se nachází v obci Držková, v Hostýnských vrších, cca 20 km od Zlína. Většina tras NS se kryje se stávajícími turistickými trasami. Nejdelší trasa má 21,6 km. Na stezku můžete nastoupit v jakémkoliv místě, v orientaci vám pomohou informační tabule. Cestou se můžete zastavit v Muzeu dřevěného porculánu a v Expozici karpatského salašnictví. Je lepší si ale předem zavolat a objednat se.

Naučná stezka Hvozdná

Naučná stezka Hvozdná

Naučná stezka Hvozdná nabízí devět zastavení v okolí obce Hvozdná, která se nachází přibližně 11 km od Zlína. Každé z devíti zastavení s informační tabulí popisuje místopis stanoviště a vysvětluje, proč a jak vznikly místní názvy. Začátek stezky je u kříže U Větřáku. Nedaleko stojí větrný mlýn, který je možné navštívit po předchozí domluvě.

Naučná stezka Kašava

Naučná stezka Kašava

Naučná stezka Kašava vás provede krásnou krajinou Hostýnských vrchů s nádhernými výhledy, seznámí vás s historií a současností obce Kašava a také jejím okolím. Obec Kašava se nachází cca 15 km od Zlína.

Naučná stezka Lukov

Naučná stezka Lukov

Naučná stezka Lukov vás provede krásnou krajinou Hostýnských vrchů. Stezka prochází kolem několika přírodních památek, odbočku si můžete udělat i ke zřícenině hradu Lukov a skalním útvarům Králky. Podél stezky je osm informačních panelů, na kterých se seznámíte s řadou přírodních zajímavostí.

Naučná stezka Podhradí - Starý Světlov

Naučná stezka vede z obce Podhradí (poblíž Luhačovic) ke zřícenině hradu Starý Světlov. Naučná stezka, která je součástí ekoparku Podhradí, byla otevřena v květnu 2010.

Naučná stezka Vizovické prameny

Naučná stezka Vizovické prameny

Naučná stezka představuje na 7 zastaveních historické a přírodovědné zajímavosti Vizovic a okolí jižně od města. Je vhodná pro pěší i cyklisty a její délka je 14 km.

Naučné stezky hradu Lukov

Naučné stezky hradu Lukov

V areálu hradu Lukov a jeho okolí je několik naučných stezek, které jsou zaměřeny na různá témata. V orientaci vám pomohou informační tabule, které najdete na ploše dolního hradu (předhradí). Nedaleko hradu se nachází oblíbené turistické místo skalní útvary Králky a také největší dub na Zlínsku, tzv. Valdštejnův dub.

Na Želechovických pasekách, přírodní památka

Památník americkým letcům

Na hřbitově se nachází významný památník - společný hrob 28 amerických letců, kteří zahynuli při letecké bitvě nad Slavičínem dne 29. 8. 1944.

Památník Andělíček

Památník Andělíček

Historie památníčku Andělíček v lesích ve Vyškově u Valašských Klobouk se váže k památce na vojenské loupežné vpády Tatarů, Turků a Uhrů přes Vlárský průsmyk na Moravu v období počátku 17. století. Památník Andělíček zbudoval kloboucký rodák František Talafa na památku a k připomenutí utrpení Valašského obyvatelstva.

Poutní kostel a křížová cesta Provodov

Poutní kostel a křížová cesta Provodov

Poutní místo se nachází na úbočí hřebene Brda asi 1 km JV od Provodova. Hlavním objektem je poutní kostel Panny Marie Sněžné, poblíž je kaplička, z níž vyvěrá „Svatá voda” (vlastní zázračný pramen je údajně pod oltářem kostela). Areál doplňuje křížová cesta. / Zdroj: www.mistopis.eu

Poutní místo Provodov - Maleniska

Poutní místo Provodov - Maleniska

Poutní místo Maleniska nedaleko Provodova, kostel Panny Marie Sněžné s ojedinělým obrazem Panny Marie Kojící, léčivá studánka a křížová cesta. Ta je umístěna v přírodním prostředí v lese nad kostelem.

PP Bzová

Přírodní památku Bzová tvoří lesní porost ve vrcholových partiích Hostýnských vrchů severozápadně od obce Vlčková. Byla vyhlášena v roce 1987 na výměře 2,64 ha.

PP Dobšena

PP Dobšena

Přírodní památku Dobšena tvoří krásná květnatá louka o výměře 1,48 ha s řadou chráněných rostlin. Leží v nadmořské výšce 560 - 590 m na jihozápadním svahu Královce.

PP Hluboče

PP Hluboče

Přírodní památka Hluboče je tvořena květnatou loukou na levém údolním svahu Hlubočského potoka. Hluboče jsou příkladem jednosečných květnatých bělokarpatských luk s výskytem orchidejí.

PP Chladný vrch

PP Chladný vrch

Přírodní památka Chladný vrch zahrnuje dva lesní porosty asi 1 km od sebe vzdálené, 1,5 km jižně od Svatého Štěpána. Jedná se o cenné staré bukové porosty, v nichž se vyskytuje velmi vzácný tesařík alpský.

PP Kaňoury

PP Kaňoury

Přírodní památka Kaňoury chrání suchou výslunnou stráň na jižních svazích kóty Vysocká (660 m n. m.) v závěru údolí Hrušová dolina, 3 km východně od Nedašova. Vyskytují se zde společenstva květnatých luk a pastvin s mnoha teplomilnými druhy rostlin, ojedinělá v severovýchodní části Bílých Karpat.

PP Okrouhlá

PP Okrouhlá

Přírodní památka leží na západně exponovaném svahu pod kótou Okrouhlá (655,9 m n. m.). Jedná se o starý porost smíšeného lesa.

PP Ondřejovsko

Přírodní památku Ondřejovsko tvoří zalesněný skalnatý hřbet se svahy exponovanými na jih a na sever v odlehlé vrcholové části Hostýnských vrchů u obce Vlčková. Byla vyhlášena v roce 1987 na výměře 4,3 ha.

PP Pod Cigánem

PP Pod Cigánem

Přírodní památka Pod Cigánem chrání úzký pás louky na okraji lesa na severním svahu vrchu Cigán (740 m n. m.) asi 1 km od Nedašova. Jedná se o zachovalé společenstvo pastvin a lemů s výskytem prstnatce listenatého Soóova a dalších orchidejí.

PP Pod Horou

PP Pod Horou

Přírodní památku Pod Horou tvoří lesní louka na levém svahu přítoku Návojského potoka 2 km jihovýchodně od Návojné. Předmětem ochrany je krajinářsky hodnotná svažitá bělokarpatská louka s výskytem vstavačovitých.

PP Pod Vrchy

PP Pod Vrchy

Část lesa na severovýchodním svahu kopce Vrchy (461 m n. m.) 1,5 km jihovýchodně od obce Bohuslavice nad Vláří je chráněna jako přírodní památka Pod Vrchy. Jedná se o cenný příklad přirozené lesní vegetace s bohatým výskytem sněženky podsněžníku.

PP Sucháčkovy paseky

PP Sucháčkovy paseky

Přírodní památku Sucháčkovy paseky tvoří květnatá louka jihovýchodně od obce Lačnov. Lokalitu tvoří květnatá louka s bohatým výskytem šafránu bělokvětého, který patří mezi silně ohrožené taxony květeny České republiky.

PP Šumlatová

PP Šumlatová

Přírodní památka Šumlatová chrání část pastvin na severním svahu Holého vrchu (830 m n. m.) asi 1,5 km jižně od Nedašova. PP je hodnotná jako zbytek lučních porostů s výskytem ohrožených druhů rostlin, především vstavačovitých.

PR Bukové hory

Přírodní rezervaci Bukové hory tvoří lesní porosty v podhřebenové části na svahu se severní až severovýchodní expozicí v závěru údolí potoka Vidovka (Zelené údolí) ve Vizovických vrších. Rezervace byla vyhlášena v roce 2001 na ploše 2,28 ha.

PR Jalovcová stráň

PR Jalovcová stráň

Přírodní rezervaci Jalovcová stráň tvoří jalovci porostlá jižně exponovaná pastvina u obce Nedašov. Byla vyhlášena v roce 1982 na ploše 8,63 ha.

PR Javorůvky

PR Javorůvky

Přírodní rezervaci Javorůvky tvoří svažitá louka v pramenném amfiteátru obklopená lesními porosty na severozápadním úbočí vrchu Královec (655 m n. m.). Byla vyhlášena v roce 1982 na výměře 5,46 ha. Každoročně se zde koná ruční sklizeň sena.

PR Lazy

Přírodní rezervaci Lazy tvoří květnatá bělokarpatská louka s prameništi a mokřady v rozsáhlém komplexu jednosečných luk na údolním svahu Vláry pod vrchem Pláňava (598 m). Rozptýlená zeleň včetně solitérních stromů je i uvnitř plochy chráněného území, což způsobuje značnou členitost terénu. Rezervace byla vyhlášena v r. 1983, její výměra je 3,1218 ha.

PR Ploščiny

PR Ploščiny

Přírodní rezervaci Ploščiny tvoří rozsáhlý komplex horských extenzívních pastvin v Bílých Karpatech s roztroušenými ovocnými i jinými stromy, s křovinami, se souvislejšími lesními porosty i volnými plochami ve vrcholové partii hřbetu Královec – Ploštiny – Požár. Rezervace byla vyhlášena v roce 1982 na výměře 19,29 ha.

PR Sidonie

Přírodní rezervace Sidonie představuje starou bučinu na údolním svahu s jihovýchodní expozicí nad bezejmenným přítokem řeky Vlárky. Území bylo vyhlášeno v roce 1984 a jeho výměra je 13,06 ha.

Přírodní památka Budačina

Přírodní památku Budačina tvoří skupina pískovcových skal nad údolním svahem Kudlovického potoka v Kudlovické dolině v místní trati Budačina, asi 8 km od Kudlovic. Byla vyhlášena v roce 1966 na ploše 8 ha.

Radnice

Radnice

Novorenesanční budova radnice od architekta Dominika Feye byla postavena v roce 1904. Na její výzdobě se podíleli Franta Úprka sochou sv. Jiří, patrona Napajedel, a Jano Köhler vitrážemi oken a keramickým ciferníkem věžních hodin.

Ranč v sedle

Ranč v sedle

Méte sen, jak se projíždíte krásnou krajinou na koni, v uších vám zní vítr a kocháte se západem slunce? Neváhejte a navštivte náš Ranč v sedle ve Vlčové. Nabízíme vyjížďky na koních, vyuku westernového ježdění, vození dětí, vození na akcích a relaxační cvičení na koni.

Roubený dům č. p. 11

Roubený dům č. p. 11

Historickou roubenku v současnosti využívá pro své účely sdružení ochránců přírody ČSOP Kosenka.

Roubený dům č. p. 7

Roubený dům č. p. 7

Dřevěnice z konce 18. a počátku 19. století dokreslují představu o životě města, kde vedle sebe žili jak bohatí měšťané, tak i lid chudších poměrů. Roubenka č. p. 7 patřila v minulosti rodu Pivečků, z něhož pocházel i obuvník Jan Pivečka.

Rozhledna Doubrava: Loučka

Rozhledna Doubrava: Loučka

Rozhledna na vrcholu Doubrava (667 m.n.m.) nabízí z výšky 33 m nádherný výhled nejen na střední část Vizovických vrchů, ale za příznivých podmínek i na Hostýn, Beskydy nebo Malou a Velkou Fatru. Pro turisty je přístupná výhledová plošina na telekomunikačním stožáru. Provozní doba bývá upravována podle aktuálního počasí, při nepříznivém počasí bývá uzavřena.

Rozhledna Hostišová

Rozhledna Hostišová

Dřevěná rozhledna na kamenné podestě na kopci Strážná (347 m n. m.) u obce Hostišová na Zlínsku. Výška rozhledny je 14 metrů. Nabízí výhled do okolní krajiny (okrajové části Zlína, Malenovice, Otrokovice, Přerov, Bílé Karpaty, Chřiby, při dobrých podmínkách i Jeseníky).

Uhliska, přírodní památka

Válcový mlýn

Historický válcový mlýn v obci Slopné je dodnes v provozu. Vidět zde můžete napřílklad hnací stroje, transmisní rozvod, násypky dopravníků, mlecí stolice a mnoho dalších částí technologie.

Vařákovy paseky

Vařákovy paseky

Vařákovy paseky se nacházejí na hřebeni Vizovických vrchů zhruba 2,5 km severozápadním směrem od obce Lačnov v nadmořské výšce přes 700 m.n.m. Jméno dostaly podle Martina Vařáka, který zde jako první postavil obytné stavení. Bývalá pasekářská osada, jejíž obyvatelé podporovali partyzány, byla vypálena gestapem 2. 5. 1945. Tuto tragickou událost připomíná pomník s pamětní deskou. Nedaleko pomníku je chráněná lokalita šafránu bělokvětého.

Vela, přírodní památka

Přírodní památku Vela tvoří bukový lesní porost v jižní části Hostýnských vrchů – na vrcholu a jižním svahu vrchu Vela (526 m n. m.). Byla vyhlášena v roce 1987 na ploše 8,3 ha.

Velké kino Zlín

Funkcionalistická budova kina z roku 1933 je jednou z dominant centra Zlína. Před válkou bylo zlínské kino s kapacitou přes 2 tisíce diváků největší v republice.

Větrný mlýn ve Štípě

Větrný mlýn ve Štípě

Větrný mlýn holandského typu postavil v letech 1858–1860 starousedlík Kristián Kovář se svým synem. Kamenný mlýn je unikátní tím, že jako jediný v oblasti se dochoval i s původním technickým zařízením, na kterém se pracovalo ještě za 2. světové války.

Vila Tomáše Bati

Vila Tomáše Bati

Rodinný dům s rozsáhlou zahradou zakladatele obuvnických závodů Tomáše Bati se nachází přímo v centru Zlína. Místo bylo zvolené nejen kvůli krásné přírodě, ale i proto, že Tomáš Baťa chtěl vidět na svou továrnu. Na prohlídku tohoto výjimečného místa je nutné se objednat předem. Ve vile dnes sídlí Nadace Tomáše Bati.

Výroba valašských papučí

Výroba valašských papučí

Pan Jaroslav Kolínek vyrábí tradiční valašské papuče a krojovou obuv z houně a filcu. Nabízí až 20 druhů papučí s možností ušití na míru a vyteplení dle přání.

Zámek Slavičín

Zámek Slavičín

Zámek Slavičín, který vznikl 18. století přestavbou starší trvzi, je v současnosti využíván jako restaurace a vinárna. Zámek byl navrácen předválečným majitelům - rodině Wichterlových, z níž pocházel i vynálezce kontaktních čoček akademik Otto Wichterle.

Zámek Zlín

Zámek Zlín

Jedná se o nejstarší budovu v centru krajského města Zlín, příležitostně využívanou pro výstavy a kulturní akce. Zlínský zámek získal stávající podobu počátkem 20. století, kdy jej zmodernizoval jeho tehdejší majitel průmyslník Haupt. V současné době v něm sídlí galerie Václava Chada a designový obchod Courage. Pořádají se zde kulturní akce.

Židovský hřbitov Brumov

Židovský hřbitov Brumov

Národní kulturní památka. Hřbitov tvoří kamenné náhrobky z pískovce, žuly a mramoru v počtu 50 kusů různého stáří. Náhrobky jsou obráceny k východu v nepravidelných řadách, nejstarší z nich pochází z roku 1785. Poslední pohřeb se zde konal 9. května 1931. V dobách II. světové války byl značně poničen. V roce 1985 byla provedena komplexní obnova hřbitova včetně postavení nalezených náhrobků na původní místa a provedeno nové oplocení. 24. října 1993 zde byla postavena a odhalena pamětní deska obětem holocaustu Židů z Brumova-Bylnice.

Art Galerie Zlín

Art Galerie Zlín byla založena v listopadu 2010 ve Zlíně v nově zrekonstruovaných prostorách na třídě Tomáše Bati, asi 400 metrů od Městského divadla Zlín. V galerii je možnost si prohlédnout nebo zakoupit umělecké originály – obrazy, grafiku, sochy, reliéfy, originální šperky, umělecké a užitkové sklo, keramiku a drobné dárky od umělců z celé České republiky i zahraničí. Umělecká díla prodáváme i na splátky nebo zapůjčujeme zájemcům, aby si je "vyzkoušeli" doma ve svém interiéru. Galerie od 1. 6. 2014 končí svoji činnost jako "kamenná" a přechází na "internetovou".

Bročkova chalupa

Bročkova chalupa

Dřevěnice se nachází v centru obce. Majitel se o ni pečlivě stará.

Cechovní postavníky

Centrální park Jižní Svahy

Centrální park Jižní Svahy

Centrální park Jižní Svahy se nachází v horní části největšího zlínského sídliště a nabízí řadu možností, jak trávit volný čas. Parková část je srdcem parku a obsahuje řadu květinových záhonů, květnatých luk, travnatých ploch k odpočinku, odpočívadla a atraktivní dětské hřiště. Páteří parku je kombinovaná komunikace pro pěší a cyklisty. Součástí parku je také discgolfové hřiště.

Červený kříž

Červený kříž

Za obcí, na pravé straně u silnice směrem na Fryšták, se nachází dřevěný kříž s korpusem a destičkou z plechu zakončený stříškou přes všechny ramena.

Dětský ráj

Dětský ráj

Užijte si volný den s dětmi, vnoučky i pravnoučky na novém dětském hřišti s mnoha dětskými atrakcemi, odpočinkovou zónou i občerstvením v podobě Pohodové osvěžovny. Děti si mohou užít velké pískoviště s mechanickým výtahem, bohatou herní sestavu se skluzavkami, průlezkami a houpačkou, ale také pružinové houpačky nebo šikmý lanový most. Sladkou odměnou pro ně může být strom s ptačími hnízdy, na který mohou děti vylézt. A pokud je ptačí hnízda unaví, mohou ještě využít trojúhelníkovou houpačku nebo prolézt podzemním potrubím. Dětský ráj najdete u Wellness hotelu Pohoda v Pozlovicích. Vstup zdarma.

Divadlo Mandragora Zlín

Evangelický kostel

Evangelický kostel

Patří mezi nejzdařilejší sakrální stavby československé meziválečné architektury. Vyváženými proporcemi a funkcionalistickou jednoduchostí dokonale koresponduje s baťovskou architekturou Zlína a zároveň se vůči němu vymezuje absencí nejtypičtějšího vizuálního prvku – červené režné cihly.

Exit Room Zlín

Exit Room Zlín

Exit Room Zlín je jediná úniková hra ve Zlíně. Cílem je za pomoci vlastního důvtipu splnit hlavní úkol místnosti - vysvobodit se z místnosti nebo vyřešit případ. Na vyřešení všech úkolů a zdolání překážek vám pomohou indicie, avšak čas bude omezený. Vše v aranžmá poutavého příběhu, který ještě umocní váš zážitek. Hra je určena pro dva až pět hráčů a zvládne ji každý bez ohledu na věk či fyzickou kondici. Tak co, jdete do toho?

Galerie Elektra

Galerie Elektra

Galerie Kabinet T.

Galerie Kabinet T. se nachází v bývalém průmyslovém areálu firmy Baťa, v budově č. 12. Činnost Galerie Kabinetu T. od jejího vzniku podporuje statutární město Zlín. Galerie komorních rozměrů si klade za cíl představit to nejlepší, co v oblasti vizuálního umění bylo nebo bude vytvořeno. Doplňuje velkoformátovou činnost Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně o výstavy komornějšího rozsahu. Výstavní prostor galerie je veliký 177 m2.

Galerie Kincová

Prodejní galerie ve Zlíně nabízí originální díla malířů a grafiků, sochařů, řezbářů, uměleckých kovářů a sklářů.

Galerie K+P Skřivánkovi

Galerie pod radnicí

Galerie pod radnicí

Prodejní galerie výtvarného umění zastupující významné autory z celé ČR i autory regionu. Pořádáme autorské i kolektivní výstavy uměleckých děl širokého spektra výtvarného umění. Vámi vybraná díla zasíláme rovněž dobírkou. Interiér kafírny Galerie, která se nachází hned vedle. Součástí je i Ateliér na ulici Santražiny 3061.

Hložecká kaple

Hložecká kaple

Hložecká kaple připomíná tatarský vpád v roce 1663 a kurucké války v letech 1704 - 1711. Kapli postavili v roce 1953 vlachovští zedníci podle návrhu Františka Rafaji. Hlavní obraz znázorňující zdejší zázrak namaloval Jaroslav Skryja. Pořádají se zde srpnové slavnosti poutě k Panně Marii.

Hradiště - tvrz

Hradiště - tvrz

Mezi nejstarší památku obce zapsanou v ústředním seznamu kulturních památek ČR patří terénní relikty středověkého hrádku z roku 1261, které se nachází za farním kostelem.

Hvězdárna Zlín

Hvězdárna Zlín

Hvězdárna se nachází v areálu Gymnázia Zlín. Kromě pozorování oblohy se můžete zúčastnit přednášek, zhlédnout výstavu modelů apod. Pro školy a skupiny je možné objednání pořadu na zvolené téma.

Infopoint baťovského bydlení

Infopoint baťovského bydlení

V Infopointu, který je umístěn v jednom z původních baťovských domků, vám odborníci na baťovskou architekturu sdělí mnoho zajímavostí o unikátní architektuře obytných čtvrtí, které stavěla firma Baťa pro své zaměstnance. Zájemci si zde mohou objednat také prohlídku po stopách zlínské architektury. Infopoint je přístupný zdarma.

Janův hrad - zřícenina Vizovice

Janův hrad - zřícenina Vizovice

Prokopovský dvůr na Janově hoře vystavený v letech 1710-1713. Ke zřícenině vede červená turistická značka z centra Vizovic. Přímo z hradu se nabízí pěkné výhledy na Chřiby nebo Hostýnské vrchy.

Kabinet filmové historie

Kabinet filmové historie

Unikátní stálá expozice artefaktů z historie zlínských ateliérů. V expozici jsou k vidění autentické loutky, dekorace, rekvizity a návrhy výtvarných řešení ke zlínským filmům, stejně jako osobní předměty tvůrců. Součástí je také jedinečná kolekce amatérské filmové techniky sestavená Radomírem Koutkem.

Kaple P. Marie Pomocné

Kaple P. Marie Pomocné

V obci, na druhém břehu potoka od cesty v parku, se nachází zděná bíložlutá stavba. Střecha je pokrytá břidlicí, ve štítu je umístěna zasklená nika, na ní osmiboká věžička se zvonem uvnitř a jednoramenným kovaným křížem ve vrcholu.

Kaple Svaté Alžběty

Kaple sv. Václava

Kaple sv. Václava

Kaple byla postavena v roce 1937, stojí ve středu obce a v současné době probíhá přístavba kaple.

Kaplička sv. Floriána

Kaplička sv. Floriána

Za vsí, po levé straně polní cesty od fotbalového hřiště, se nachází zděná na bílo omítnutá stavba obdélníkového půdorysu. Nad vchodem ve štítu najdeme sošku sv. Floriána.

Kino Elektra

Předprodej vstupenek do kina: Městské turistické a informační centrum, tel. 577 133 980, 608 326 255, e-mail luhainfo1@mdkelektra.luhacovice.cz a 30 minut před začátkem projekce v pokladně kina.

Kino Svět

Kino Svět

Kino Svět promítá pravidelně dvakrát týdně - v pátek a sobotu. Začátek večerního představení je v 19.30 hodin. V září 2014 se naplno rozjelo promítání v nové digitální kvalitě obrazu i zvuku.

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů je nejnovějším kostelem ve Zlíně. Nachází se uprostřed sídliště na Jižních Svazích. Stavba kostela a střediska mládeže začala slavnostním výkopem v den svátku sv. Jana Boska 31. ledna 2000. Kostel byl posvěcen 8. května 2003.

Kostel sv. Anežky České

Kostel sv. Anežky České

Kostel sv. Anežky české postavený farníky v roce 1990. Vedle se nachází i menší místní hřbitov. Obec spadá do farnosti Újezd u Val. Klobouk

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého v Pohořelicích byl postaven v letech 1734 - 1739. Jedná se o jednolodní stavbu s půlkruhovým závěrem presbytáře, čtyřbokou věží nad průčelím a obdélnými bočními kaplemi. Na hlavním oltáři, který je zasvěcen patronu kostela sv. Janu Nepomuckému, je zobrazen tento světec klečící na oblaku, kterak vzhlíží ke krucifixu a Matce Boží. Rozměrný obraz je dílem významného barokního malíře Josefa Sterna. Nad sakristií se nachází oratoř, která byla přímo propojena s pohořelickým zámkem průchodem ve výši prvního patra. Průvodcovská služba je zajištěna od května do září o sobotách a svátcích v době od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 18.00, v neděli od 14.00 do 18.00 hodin v rámci projektu „Otevřené brány“. Navštívit lze také kapli Panny Marie zbudovanou podle návrhu architekta Gustava Meretty, v níž se v současné době nachází obecní muzeum. V případě zájmu o prohlídku mimo tuto dobu kontaktujte farnost na čísle 732 675 128.

Kostel sv. Jiljí

Kostel sv. Jiljí

V širokém údolí pod Pohořelicemi směrem ke Komárovu, stojí při silnici dvůr Leopoldov a blízko něj se v polích tyčí osamělá stavba kostela sv. Jiljí. Je dodnes výrazným a hmatatelným svědkem, že na tomto místě stávala kdysi vesnice Podhradí, jejíž tvrz byla střediskem samostatného feudálního panství. Barokní kostel sv. Jiljí na pohořelickém hřbitově je jednolodní orientovanou stavbou s půlkruhovým závěrem kněžiště a čtyřbokou věží nad průčelím. Jde o příklad kvalitní rustikální sakrální architektury velmi dobré umělecké úrovně z druhé poloviny 18. století (po r. 1760) s pozoruhodnou nástropní malbou v presbytáři, zachycující výjev z legendy o sv. Jiljí. Kostel se dochoval bez jakýchkoliv architektonických úprav, díky čemuž si zachoval původní ráz. V současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Bohoslužby se zde konají příležitostně – dle ohlášení farnosti Pohořelice.

Kostel sv. Michaela archanděla

Kostel sv. Michaela archanděla

Kostel svou dedikací sv. Michaelu archandělovi patří k nejstarším na Moravě. Poprvé se písemně připomíná k roku 1500. Současný kostel byl vystavěn v roce 1540. Starobylost kostela dokládá objevený záklenek (ostění) gotického okenního rámu, který byl kdysi v minulosti při rozšíření kostela zazděn ve zdi presbytáře. Památkáři datovali tento architektonický prvek do doby kolem roku 1240.

Kostel sv. Mikuláše

Kostel sv. Mikuláše

Farní kostel stojící na mírném kopečku byl vystavěn v letech 1844 a 1845 ve slohu čistě empírovém neboli klasicistickém, na místě starého kostela, postaveného asi v roce 1680.

Kříž z r. 1889

Kříž z r. 1889

V obci, po pravé straně silnice při cestě na Žeranovice, se nachází kříž s plastikou P. Marie Bolestné. Na kříží se nachází destička připevněna jedním hřebem a v ní je uvedeno J.N. / K.Ž.

Kulturní dům

Kulturní dům

Kulturní dům byl postaven v roce 1974 svépomocí občanů. Nachází se ve středu obce. Součástí kulturního domu je pohostinství, které nabízí teplá jídla po celý den. Kapacita sálu je 250 osob. Sál je využíván k pořádání kulturních akcí (vánoční koncerty, mikulášské besídky, oslavy Dne matek, vítání občánků, plesy a další.

Laser Game Zlín a Virtuální realita

Laser Game Zlín a Virtuální realita

Laser aréna moderního konceptu akční zábavy. Naleznete ji pod ledovou plochou druhého zimního stadionu ve Zlíně. V aréně jsou vybudovány překážky ve sci-fi stylu, nejmodernější hitech vybavení pro hru je samozřejmostí, kvalitní ozvučení s rozmanitým výběrem hudebních songů, které dodají hře tu pravou atmosféru. Zahrát si je možné už v počtu od 5 do 12 hráčů. Po tel. domluvě je možné hrát i v menším počtu.

Lázeňské divadlo

Lesopark na Jurém

Lesopark na Jurém

Užijte si svůj volný čas v přírodě, avšak nedaleko civilizace. Lesopark, ve kterém se (nejen) vaše děti naučí spoustu zajímavých věcí o lesních zvířatech, se nachází nedaleko Biofarmy Juré v Lužkovicích. Lesopark je určen pro děti od 3 do 8 let.

Letní kino

Letní kino

Letní kino se nachází v areálu zrekonstruovaného koupaliště. Je v provozu červenec - srpen. Promítání začíná ve 21 hodin.

Lipské paseky

Na Lipských pasekách můžete relaxovat na koňských a cyklistických stezkách nebo obdivovat krásnou vyhlídku.

Luhačovická přehrada

Luhačovická přehrada

Luhačovická přehrada leží v katastru obce Pozlovice v podhůří Bílých Karpat. Je cílem častých procházek, odpočinkovou a klidovou zónou. Je vhodná pro pěší výlety, cykloturistiku, in-line bruslení, rybaření, koupání, relax a další zábavu. S Luhačovicemi je propojena Jurkovičovou alejí, podél níž jsou vybudována odpočívadla, sportoviště i občerstvení. Na přehradu můžete přijet také netradičně vyhlídkovým vláčkem z centra Luhačovic, což ocení především děti. Možnosti vyžití - koupaliště Duha (jihovýchodní břeh) - půjčovna loděk a šlapadel (levý břeh) - sportovní areál GOLF (u Jurkovičovy aleje směrem k přehradě) - in-line stezka (okolo celé přehrady) - vyhlídkové jízdy autovláčkem (vyjíždí z Luhačovic) - rybaření (povolenky vydává Rybářský svaz) - dětská hřiště (pravý břeh a u hotelu Vyhlídka) - naučný chodník (podél koupaliště Duha) - cyklotrasa podél přehrady (trasa Zlín - Slavičín, směr Vizovice - Troják) - turistika (turistické trasy v okolí přehrady) - bruslení v zimním období

Lyžařský vlek Luhačovice

Lyžařský vlek Luhačovice

Lyžařský vlek se nachází na kopci Lužné (428 m.n.m.) uprostřed lázeňského města Luhačovic. Dostane se k němu ulicí Rumunskou.

Lyžařský vlek Slopné

Lyžařský vlek Slopné

Lyžařský vlek se nachází na okraji obce Slopné. Dostanete se k němu odbočením u obchodu ze zastávky ČSAD směr mlýn po ujetí 1,5 km po místní komunikaci.

Malá scéna Zlín

Městské lázně Steza

Zimní lázně byly postaveny v roce 1946 podle projektu arch. Vladirníra Karfíka ve spolupráci s Ladislavem Ambrožkem a Josefem Holečkem na místě bývalé cihelny firmy Baťa, v blízkosti domovů mládeže a areálu základních a středních škol.

Minigalerie Jasmín

Galerie je součástí kavárny-cukrárny Jasmín.

Motokáry Zlín

Motokáry Zlín

Chcete zažít adrenalinovou jízdu? Pak navštivte nejmodernější motokárovou dráhu na Moravě. Najdete ji v továrním areálu ve 123. budově. V elektro motokárách značky Sodi RSX v moderním designu a s volantem z uhlíkových vláken ve stylu F1 se budete cítit jako opravdový závodník.

Muzeum Ploština

Muzeum Ploština

Výstava Pasekářská osada Ploština přibližuje návštěvníkům charakteristický fenomén osídlení Valašska – pasekářství. Ploština byla typickou pasekářskou osadou s charakteristickou dřevěnou roubenou architekturou, se specifickým způsobem hospodaření, s velkou mírou soběstačnosti, jejíž existence byla násilně ukončena v dubnu 1945.

Muzeum Vařákovy paseky

Muzeum Vařákovy paseky

Muzeum Vařákovy paseky vám zprostředkuje návštěvu hospodářské usedlosti - obytná chalupa, chlév, vozovna, stodola, sklípek s kovárnou, sušírna, studna se zahradou a včelíny - vybudované jako replika vypálené hospodářské usedlosti podle kroniky Vařáků. Muzeum je otevřeno o sobotách a nedělích od 13.00 do 17.00 hodin nebo po předchozí telefonické dohodě na čísle 571 447 481 nebo 603 863 294 nebo 732 875 492

Náhrobník Mikuláše Buštíka

Náhrobník Mikuláše Buštíka

Náhrobník Mikuláše Buštíka, který je dnes vsazen do zdi kostela při vstupu do věže, byl objeven koncem července 2001 pod podlahou kostela, ve středu lodi v úrovni bočního vstupu, orientován k východu.

Památky lidové architektury

Památník obětem fašismu

Památník obětem fašismu

Za obcí, v kopci u lesa, se nachází na třech kvádrech z umělého kamene usazen žulový podstavec o třech částech zakončený obeliskem. V obelisku umístěny bronzové předměty. V podstavci, který text přerušuje jsou uvedena vedle tří fotografií pod sebou jména a data narození obětí fašismu.

Pamětní kámen padlým vojínům z I. světové války

Pamětní kámen padlým vojínům z I. světové války

V obci, před kaplí, se nachází žulový pamětní kámen, ve kterém jsou vyryta jména padlých vojínů z obce. Text je vyplněn stříbrně. Dříve kámen stával v kapličce v dřevěné podobě, v roce 2009 byl převeden do kamenné podoby a umístěn do prostranství před kapli.

park Komenského

park Komenského

Živoucí srdce města, které je místem odpočinku, setkávání, randění, zábavy a sportu. Východní stranu parku lemuje ulice Školní, první zlínský bulvár, který slouží výhradně pro pěší a nabízí řadu obchůdků s občerstvením.

Poutní místo se studánkou Dělanovec

Poutní místo se studánkou Dělanovec

Původní dřevěnou kapličku zasvěcenou Panně Marii podle pověsti nechal vybudovat potečský kolář jako poděkování za uzdravení syna. Dnes tu přímo nad studánkou stojí nově vybudovaná kaple vysvěcená v roce 1999.

Povrchové prameny sirné vody (studánka)

Povrchové prameny sirné vody (studánka)

Na katastrálním území Bratřejova se nachází tři chráněné sirné prameny. Udržovány jsou všechny tři, ale využívá se jen jeden pramen, který se nachází v zastavěné části obce.

Pozlovice kostel sv. Martina

Pozlovice kostel sv. Martina

Kostel sv. Martina: Již na počátku 15. století stál v Pozlovicích dřevěný kostel. Roku 1642 byl nákladem majitele panství Pavla Serenyiho na místě tohoto dřevěného kostela vybudován z kamene kostel nový, který měl obdélníkový tvar. V roce 1672 byl kostel prodloužen a po bočních stranách rozšířen o kaple, pod jednou z nich je hrobka hrabat Serenyiů, dlouholetých majitelů Luhačovického panství. Převážná část interiérové výzdoby pochází z počátku 20. století. Hlavní oltář je z mramoru a kazatelna z hořického pískovce je uměleckým dílem. Ve věži jsou čtyři zvony, nejstarší a největší zvon, sv. Martin (430 kg) je z roku 1694. V letech 1966 – 1967 byla v kostele jako první v Olomoucké diecézi provedena rozsáhlá renovace v duchu 2. vatikánského koncilu. Posledních 25 let je kostel postupně renovován a opravován. Otevírací doba v rámci projektu „Otevřené brány 2015“: sobota, neděle a státní svátky: 13 – 17 h, v době církevních obřadů, koncertů a jiných akcí se od prohlídek upouští.

Pozůstatky hradu Zlín

Pozůstatky hradu Zlín

Nepatrné terénní pozůstatky gotického hradu z poloviny 13. století se nachází na kopci Hradisko asi kilometr jižně od centra Zlína. V lidových pověstech se traduje, že šlo o mohutnou třípatrovou budovu se dvěma válcovými věžemi. Měla odsud vést podzemní chodba až do Provodova. Zeleně značená turistická trasa vede ze Zlína - Kudlova.

Roubená zvonice

Roubená zvonice

Stará roubená dřevěná zvonice z 19. století se nachází ve Vrběticích. Tato zvonice byla opravena v roce 1900 a poté v roce 1965.

Rozhledna Doubrava-Loučka

Padesát pět metrů vysoký stožár mobilního operátora s rozhlednou, vyhlídková plošina je ve 33 m. Přístup z Vizovic nebo Loučky.

Sjezdovka Štítná nad Vláří - Popov

Sjezdovka Štítná nad Vláří - Popov

Dva moderní vleky v blízkosti středu obce. Hlavní o délce 650 m, druhý pro děti a začínající lyžaře 300 m. Převýšení svahu 127 m. Lyžařský svah je kvalitně osvětlen a umožňuje lyžování i ve večerních hodinách. Ve všední dny odpolední a večerní lyžování, přes víkend celodenní. Areál je v provozu také mimo zimu – je zde vyhlášené středisko travního lyžování.

Skatepark Luhačovice

Skatepark Luhačovice

Povrch i překážky jsou vhodné nejen pro vyznavače skateboardingu, ale užijí si jej také vyznavači jízdy na freestylových koloběžkách a kolech.

Ski areál Šanov

Ski areál Šanov

Lyžařský vlek o délce 500 metrů, dětský vlek 200 metrů. K dispozici občerstvení. Vlek rádi využívají i běžkaři, kteří se nechají vyvézt na horizont a užívají si bělokarpatskou hřebenovku.

Stezka Areál Lazy

Stezka Areál Lazy

Stezka se nachází v blízkosti městské části Lazy a Lesní čtvrť. Okružní trasa v délce 2,4 km nabízí možnost aktivního odpočinku - běh, turistiku, cykloturistiku, dětské hry, rodinné výlety. Podél stezky jsou rozmístěny lavičky a odpočívadla, a protože je stezka koncipována také jako naučná, jsou zde připraveny informační tabule. Hlavní dominantou areálu je altán u "Spáleného dubu".

Stezka zdraví na Tlusté hoře

Stezka zdraví na Tlusté hoře

Stezka zdraví se nachází v lesích pod Tlustou horou nedaleko centra Zlína. Nabízí spoustu možností pro aktivní trávení volného času - běh, posilování, rodinné výlety a vycházky. Ze stezky se můžete vydat k dalším zajímavým místům v okolí.

Svah Zlín

Svah Zlín

Lyžování v centru Zlína, v dosahu MHD. K dispozici také lyžařská škola, lyžařský servis včetně půjčovny lyží, snowboardů a dalšího vybavení. U sjezdovky najdete také bufet. Provoz sjezdovky je nepřetržitý od 8.00 do 20.00 hodin. Parkoviště je u sjezdovky zdarma.

Svatá voda u Malenovic

Svatá voda u Malenovic

Nevelké poutní místo u pramene zvaného Kaménka či Svatá voda u Malenovic. Studánka je nadkrytá kamennou klenbou. Pramen má po širém okolí pověst léčivé vody a vyhledávají ji jak zbožní poutníci, tak turisté. Nad studánkou je vybudována skalní jeskyně se sochou Panny Marie Lurdské. Místo doplňuje kaplička z roku 1854. Voda ze studánky vytéká do hlubokého žlebu a vlévá se do říčky Dřevnice.

Šibeniční vrch

Po žluté turistické značce se dostanete k vyhlídkovému místu, odkud máte město Vizovice jako na dlani.

Vila Jana Antonína Bati

Architektonicky i rozměrově nenápadná vila J. A. Bati byla pojata v duchu rané kotěrovské modemy velmi civilního ražení. Vila je významnou památkou na Jana Antonína Baťu, který vedl firmu po smrti svého nevlastního bratra Tomáše, zakladatele podniku. Budova je v současné době sídlem Českého rozhlasu - studio Zlín.

Vladimír Ohlídal ART GALLERY

Zámecká zahrada Vizovice

Zámecká zahrada Vizovice

Hodnotná a veřejnosti celoročně přístupnán zámecká zahrada ve francouzském a anglickém stylu s plastikami Ondřeje Schweigla byla dokončena současně se zámkem.

Zámecký park Napajedla

Zámecký park Napajedla

Rozlehlý park obklopuje Zámek Napajedla a je jeho nedílnou součástí. Zámecký park je zčásti ve stylu anglickém a zčásti ve stylu francouzském. Uprostřed parku je jezírko s lekníny a historickou sochou. Zámecký park je volně přístupný, avšak vyžaduje dodržování provozního řádu. V zámeckém parku je zakázáno fotografování, případně je možné na vyžádání povolení.

Zámek Luhačovice

Barokní zámek, který ve druhé čtvrtině 18. století založili Serényiové je v současnosti využíván pro potřeby školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže.

zámek Pohořelice

zámek Pohořelice

Zámek vznikl přestavbou původní tvrze roku 1680. Pravděpodobně ve 30. letech 18. století byl upraven barokně a současně byl i postaven sousední kostel. Dnes je to jednopatrová barokní budova, která je průchodem propojena s kostelem sv. Jana Nepomuckého. Slouží jako domov pro seniory.

Zlínský architektonický manuál

Zlínský architektonický manuál

Proměnu Zlína z malého rolnického města v moderní Zlín úzce spojený s růstem firmy Baťa a zároveň jeho stavebně historický vývoj, který se odehrál od konce 2. světové války do současnosti představuje 5 tematických tras Zlínského architektonického manuálu. Svým pojetím je ZAM určený pro všechny zájemce o architekturu, urbanismus a novodobou historii měst.

Zřícenina hradu Starý Světlov

Zřícenina hradu Starý Světlov

Hrad byl založen před r. 1360, od r. 1423 v majetku císaře Zikmunda. Po vybudování Nového Světlova u Bojkovic kolem r. 1480 opuštěn. Zachovány jsou jen drobné stopy, val, příkop a část zdiva. Přístup z obcí Provodov, Podhradí nebo Pozlovice. Z Podhradí je vedena naučná stezka.

The nearest destinations around