Vyškovec

Vyškovec

Vyškovec

Navštivte nás

Jihovýchodně od Uherského Brodu se nachází "kopaničárská" obec Vyškovec. Leží v masivu Bílých Karpat na moravsko-slovenském pomezí a žije zde necelých 200 obyvatel. Vyškovec patří do specifické národopisné oblasti, Moravské Kopanice. Její název je odvozen od okopávání půdy motykou, protože jiný způsob tu na příkrých svazích nebyl možný. Zdejší souznění s přírodou však dalo vzniknout malebné krajině drobných políček, remízků a sadů, které vytvářejí neopakovatelné scenérie. Do katastru Vyškovce patří i dvě přírodní památky "Chmelnic" a "Pod Hribovňou" a také přírodní rezervace "Ve Vlčí". Na všech těchto místech se hojně vyskytují vzácné druhy rostlin a živočichů. Zajímavou lokalitou je i Štefková. Tato zarůstající pastvina je rájem pro botaniky. V roce 1998 zde byla postavena horská kaple Panny Marie Královny, která nahradila bývalou zvonici.

Možnosti trávení dovolené

Vyškovec se 170 obyvateli je připraven na agroturistiku, v zimním období nabízí možnosti lyžování. Ubytování a stravování zajišťuje horská chata, k rekreaci se využívají místní chalupy.

Servis pro turisty

KONTAKT:

Vyškovec 65, 687 74 Starý Hrozenkov, tel.: +420 572 696 952, e-mail: vyskovec@volny.cz, www.vyskovec.cz, www.bile-karpaty.cz

Fotogalerie

Moravské Kopanice

Moravské Kopanice

Moravské Kopanice se rozkládají na moravsko-slovenském pomezí uprostřed chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Patří sem obce Starý Hrozenkov, Vápenice, Žítková a Vyškovec. Oblast získala své jméno podle toho, že těžce dostupná políčka na strmých svazích mohli místní zemědělci obdělávat pouze kopáním motykou, a proto je nazývali Kopaničáři a podle nich se této oblasti začalo říkat Kopanice. Největším bohatstvím moravských Kopanic je nádherný krajinný ráz, dochované zbytky tradičních řemesel a folklóru, jež Vás společně s přírodním bohatstvím upoutají v každém ročním období.

Statek Ve Vlčí č.p. 40

Statek Ve Vlčí č.p. 40

Objekt lidové architektury čp. 40 byl prohlášen kulturní památkou 3. 5. 1958. Vznik areálu je datován do 80. let 19. století a je tvořen objektem chléva, sklepa a obytným domkem. Od původních majitelů Kňazovčíků, zvaných Jurů, jej nynější majitelé zakoupili v roce 1984 v havarijním stavu. V průběhu se podařilo objekty lidové architektury obnovit a zarostlé pozemky uvést do původního stavu. V roce 2011 byla přistavěna sušárnu ovoce, která byla vždy součástí kopaničářských usedlostí.

Chmelinec, přírodní památka

Pod Hribovňou, přírodní památka

PR Ve Vlčí

Přírodní rezervaci Ve Vlčí tvoří pastviny s rozptýlenými lesíky jižně od obce Vyškovec. Rezervace byla vyhlášena v roce 1991, výměra území je 21,68 ha.

Nejbližší cíle v okolí