Záhorovice

Záhorovice

Záhorovice

Slovní popis polohy obce

Obec Záhorovice se nachází 12 km východně od města Uherský Brod.

Stručná historie obce

Historie obce je velmi stará, doložené zápisy svědčí o její existenci již ve 14. století. První zmínka o Záhorovicích je z roku 1373, kdy zde stál jen dvůr a mlýn. Držitelem byl vladyka Pešík ze Záhorovic. Název obce je odvozen od slova "za horou", tedy za lesem. Název obce se stále měnil až do roku 1924, kdy název zůstal na současné podobě Záhorovice. Od roku 1481 byla ves součástí novosvětlovského panství a nastává časté střídání majitelů. Vznikají také vazby k sousední obci Nezdenice jako důsledek společných majitelů obou míst (společný kostel, fara a hřbitov). Záhorovice vždy trpěly pro svou polohu na moravsko-uherském pomezí. Nájezdy husitů a tatarů nenechaly obec bez újmy – místní obyvatele sekali a stínali, mnoho domů i s lidmi zapálili. V roce 1604 vypuklo protihabsburské povstání pod vedením Štěpána Bočkaje. Bočkajovci vtrhli podkarpatskými průsmyky na Moravu a ničili a loupili v pohraniční oblasti. Dne 16. 6. 1605 byly vypleněny i Záhorovice. Útrapy, při nichž bylo pobito a zajato velké množství lidí, vystupňovaly povodně, které zničily obilí na polích. Na morovou nákazu zemřelo v roce 1606 mnoho lidí. Nájezdy se ještě několikrát opakovaly až do roku 1709, kdy v obci zůstalo pouze 45 usedlíků a pět pustých domů. V roce 1831 přešla přes Záhorovice poražená pruská vojska a nechala zde mrtvého vojína, který zde zemřel na choleru. Zamořil obec tak, že zemřelo 65 občanů. Pochováni jsou na samostatném hřbitůvku. Tragédii dodnes připomíná kamenný kříž a tři už urostlé lípy. 19. století bylo pro rozvoj obce rozhodujícím obdobím. V roce 1848 bylo zrušeno poddanství, ale protože obec patřila k chudším vesnicím, vykoupila se z roboty až v roce 1885. Již v roce 1837 byla budována hlavní silnice od Uherského Brodu do Bojkovic a v roce 1887 byla zřízena železniční zastávka vlárské dráhy (280 m n. m.). Školou náležela obec do Nezdenic, školní budova v Záhorovicích byla postavena v roce 1892 na místě obchodu. Nová škola byla postavena v roce 1892 (na dnešním místě).

Nejvýznamnější památky

Z památek obce Záhorovice se dochovala boží muka umístěná na soukromém pozemku. Cenná je elektronicky ozvučená zvonice se současnou podobou po úpravách v roce 1974, po nutné demolici kapličky na horním konci. Zvuk zvonu oznamuje ve 12 hodin poledne a v 18 hodin klekání. Historické kříže se nacházejí pod Pavlackým kopcem, u zvonice ve středu obce, u Kramárového, v polích na Kříbě a na dolním konci u Grajového. Při cestě na Modrou vodu je studánka Kamínka zrekonstruovaná v roce 1998. Pětašedesát obětí cholery připomíná kamenný kříž na hřbitově a tři vzrostlé lípy.

Kultura a tradice

V obci s tisícovkou obyvatel si v únoru připomínají tradici fašanku a v srpnu na svátek sv. Bartoloměje se pořádají hodové slavnosti.

Možnosti trávení dovolené

Oázou klidu a rozjímání je okolí místního minerálního pramenu Kyselka. Za návštěvu stojí zatopený lom známý jako Modrá voda, kde se dá i utábořit a rozdělat ohniště. Cestou zpátky od Modré vody se dá vrátit několika směry zpět do Záhorovic, vytrvalejší cesta zavede až na zámek Nový Světlov do Bojkovic. Obec na území CHKO Bílé Karpaty je připravena nabídnout kvalitní ubytování v soukromém ekohotýlku se sedmi pokoji a restaurací. Dále se v obci nachází hostinec U Neradů, s přísálím, barem a zahrádkou. Velmi příjemné posezení je i v hospůdce Green pub bar, která je známá vynikající kuchyní. V obci jsou dva obchody s potravinami a jedna prodejna s průmyslovým zbožím.

Přírodní zajímavosti

Na kopci Valy nad obcí se nacházejí cenné druhy vyvřelých hornin, především andezit. Kromě toho se zde našly i vzácné krystaly ametystu, amfibolu, augitu, barytu, grafitu, křemene, křišťálu, olivínu, opálu, pyritu a mnoha dalších, které jsou nyní uloženy ve sbírkách Moravského muzea v Brně. Zatopený nepoužívaný lom v lokalitě Skalky je v dnešní podobě známý pod názvem Modrá voda. Minerální pramen slané chuti Kyselka, který se nachází v části obce Lány, je vhodný k osvěžení, léčbě i kulinářskému umění.

Fotogalerie

Modrá voda

Modrá voda

Zatopený lom, který byl dán do provozu ve 20. letech minulého století, kde se těžil čedič. Překrásné prostředí kolem lomu je vyhledávaným turistickým cílem.

Morový hřbitov

Morový hřbitov

Poražená pruská vojska zde v roce 1831 nechala vojína, který tu umřel na choleru. Zamořil tak obec, kde zemřelo 67 občanů. Tito mrtví jsou pochováni na samostatném hřbitůvku. Byl v roce 1994 prohlášen na kulturní památku.

Studánka Kamínka

Studánka Kamínka

Při cestě na Modrou vodu narazíte na rekonstruovanou studánku.

Valy

Boží muka

Boží muka

V roce 1963 byla prohlášena za kulturní památku.

Nejbližší cíle v okolí