Chvalčov

Chvalčov

Chvalčov se nachází na úpatí hory Svatý Hostýn, v údolí mezi trojvrším Svatým Hostýnem, Obřany a Javorníkem. Obec Chvalčov severozápadním okrajem přímo navazuje na město Bystřice pod Hostýnem a  vznikla sloučením obcí Chvalčov a Chvalčova Lhota v roce 1951.

Na území obce je několik přírodních rezervací, značené turistické trasy, rekreační střediska a v zimě možnost využití lyžařských areálů, včetně lyžařských vleků. Celková rozloha obce je 2 296 ha, z čehož je cca 1 700  ha lesů. Na území obce je Základní škola, Mateřská škola, SOS dětská vesnička, Ústav sociální péče a Výchovný ústav pro mládež s lesnickým odborným učilištěm.

Fotogalerie

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Hostýně

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Hostýně

Bazilika je zdaleka viditelnou dominantou jednoho z nejvýznamnějších mariánských poutních míst Moravy. Bazilika se nachází na západním vrcholu Hostýna (735 m n. m.) v nadmořské výšce 718 m. Hostýn je dostupný autobusem z Bystřice pod Hostýnem, pěšky po turistické značce modré a červené.

Svatý Hostýn

Svatý Hostýn

Svatý Hostýn je nejvýše položeným mariánským poutním místem na Moravě viditelným už zdaleka díky rovinaté krajině úrodné Hané. Po tři století je cílem tisíců poutníků z blízkého okolí i vzdálenějších krajů.

Rozhledna na sv. Hostýně

Rozhledna na sv. Hostýně

Rozhledna stojí na vrchu Hostýn, pochází z roku 1898 a nabízí úchvatný výhled na Hostýnské vrchy a Hanou.

Stará křížová cesta

Stará křížová cesta

P. Cibulka uznal nezbytnost venkovní křížové cesty, v r. 1900 posvěcen základní kámen. Stavbu prováděl stavitel Otto Zeman. Jednoduché kaple 1. a 2. zastavení situovány vlevo od Sarkandrovy kaple směrem k rozhledně, následujících 8 tvoří otevřené kamenné podstavce ukončené křížem, na nichž jsou osazeny obrazové reliéfy. Další 3 tvoří kaple různého slohu, poslední rotunda "Kladení do hrobu" je zároveň i posledním zastavením Jurkovičovy křížové cesty. Plastika je od olomouckého sochaře R. Doležela, pašijové obrazy zhotovil bystřický malíř Žůrek. Svěcení křížové cesty v září 1902.

Kaple sv. Jana Sarkandra

Kaple sv. Jana Sarkandra

Kaple sv. Jana Sarkandra se nachází po levé straně baziliky. Jedná se o menší neobarokní stavbu z roku 1889.

Keltské oppidum

Keltské oppidum

Oppidum se rozpíná po celém vrcholu Hostýna a je tvořeno valy. Oppidum sloužilo k vojenským obranným účelům, střežilo tzv. jantarovou obchodní stezku. Celý vrchol je obehnán valem o délce 1835 m a ještě dnes má v některých místech výšku 9 m a šířku 23 m. Valy zhotovili Keltové z dřevěného uhlí, hlíny, písku, kamení a uhlí, vše zapálili, žárem se hmota rozžhavila, spekla dohromady a nabyla pevnosti a tvrdosti. Dodnes jsou zde patrné dvě brány a také keltská vodní nádrž.

Křížová cesta Dušana Jurkoviče

Křížová cesta Dušana Jurkoviče

Křížová cesta začínající po levé straně baziliky Nanebevzetí Panny Marie je dílem slovenského architekta Dušana Jurkoviče, který při stavbě vycházel z tradice valašských lidových staveb. Výmalbu provedl Joža Úprka a Jano Köhler. Výstavba křížové cesty trvala od roku 1904 až do 1933.

Muzeum na Svatém Hostýně

Muzeum na Svatém Hostýně

Muzeum na Svatém Hostýně je umístěno v Jurkovičově sále po pravé straně baziliky Nanebevzetí Panny Marie. Ve svých expozicích představuje historický vývoj Hostýna od prehistorie až po současnost, expozici přírodnin, flóry a fauny Hostýnských vrchů.

PP Na Jančích

Přírodní památka Na Jančích, vyhlášená v roce 1956 o výměře 2,5 ha, je přirozená podhorská louka s karpatskou květenou.

PP Pod Kozincem

Přírodní památku Pod Kozincem, vyhlášenou v roce 1955 na výměře 20,4 ha, představují jednosečné podhorské karpatské louky v západní části Hostýnských vrchů.

PR Obřany

PR Obřany

Přírodní rezervace Obřany představuje zachovaný zbytek přirozeného suťového lesa v Hostýnských vrších. Zaujímá vrcholové partie vrcholu Obřany, jeho přilehlé svahy a vrchol Jeleníku. Na vrchu Obřany leží zřícenina hradu ze 14. století.

PR Tesák

PR Tesák

Přírodní rezervaci Tesák tvoří přirozený porost jedlobučiny v Hostýnských vrších. Výměra rezervace je 7,55 ha, vyhlášena byla v roce 1975.

Ski areál Tesák

Ski areál Tesák

Ski areál Tesák se nachází v nadmořské výšce 750 m n.m. v přírodním parku Hostýnské vrchy, na hlavním silničním tahu 7 km od Bystřice pod Hostýnem směr Vsetín. Půjčovna lyží , snowboardů a jiného lyžařského vybavení přímo na sjezdovce. Individuální výuka lyžování pro děti i dospělé, prostor na sáňkování.

Smrdutá

Smrdutá

Přírodní rezervace Smrdutá (745 m n. m.) je oddělena malým sedlem od Čerňavy a rozprostírá se 4 km jihovýchodně od Chvalčova. Představuje jeden z nejlépe zachovaných lesních porostů v Hostýnských vrších s geomorfologicky vyznačenými skalními útvary pískovcovými a slepencovými skalisky a pseudokrasovými jeskyněmi na prudkém suťovém svahu. Nejdelší jeskyně nazývaná Smrdutá je průchozí, 56 m dlouhá, výškový rozdíl mezi vchodem a východem je 12 m. Jeskyně je místy velmi těsná a vstupovat do ní lze jen na vlastní nebezpečí.

Socha sv. Antonín káže rybám

Socha sv. Antonín káže rybám

Socha je umístěná po pravé straně baziliky kousek od bočního vchodu. Zhotovil ji František Rada v roce 1948. Původně tato socha stála opuštěna v lese při císařské cestě pod Vodní kaplí.

Sochy svatého Cyrila a Metoděje

Sochy svatého Cyrila a Metoděje

Sochy svatého Cyrila a Metoděje jsou umístěny před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie. Zhotovil je kroměřížský sochař Antonín Tomáš Beck. Sochy jsou vysoké 220 cm a jsou z jemnozrného pískovce.

Tesák

Tesák

Jde o horské sedlo v Hostýnských vrších, nejvýznamnější křižovatkou a východisko pěších i lyžařských túr. Nachází se mezi údolími říček Bystřičky a Juhyně a oblast patří do severní větve Hostýnských vrchů. Středisko je vhodné pro zimní i letní rekreaci. Na Tesáku se nachází dvě sjezdovky a několik upravovaných běžeckých tras. V létě je oblast vhodná pro příznivce pěší turistiky i cykloturistiky.

Kaple sv. Cyrila a Metoděje

Kaple sv. Cyrila a Metoděje

Kaple sv. Cyrila a Metoděje se nachází na severním svahu kopce nad obcí Chvalčov a byla postavena v letech 1936 - 1937 Arcibiskupstvím olomouckým ve spolupráci s obcí Chvalčov. V interiéru se nachází hlavní oltářní obraz sv. Cyrila a Metoděje a soška sv. Josefa s Ježíškem. Kaple byla v roce 2013 zrekonstruována a v roce 2014 byl do věžičky zavěšen nový zvon sv. Stanislava o hmotnosti 34 kg. Vedle kaple se nachází pískovcový kříž.

Vodní kaple

Vodní kaple

Nachází se v dolní části schodiště. Původně nechal hrabě Jan z Rottalu v roce 1658 kolem upraveného vodního pramene postavit kapličku, později v roce 1700 ji nechal opravit bystřický farář Tomáš Provazník. V roce 1748 proběhla velká přestavba. Pod kaplí bylo vybudováno sklepení. Roku 1816 byla zdevastovaná kaple opravena. Koncem 19. století bylo novobarokně upraveno vstupní průčelí kaple. Rozsáhlá oprava proběhla v letech 2003 až 2004.

Zřícenina hradu Obřany

Zřícenina hradu Obřany

Pověstmi opředený hrad postavil v roce 1365 Boček z Kunštátu a Poděbrad. Hrad fungoval pouze asi 100 let, byl pobořen husity. Patří k nejvýše položeným hradům na Moravě, leží v nadmořské výšce 704 m. Turistické trasy vedou z Hostýna, Chvalčova a Rusavy. K hradu vede naučná stezka Hostýnské vrchy.

Nejbližší cíle v okolí