Holešov

Město Holešov leží na úpatí nejzápadnějších výběžků Hostýnských vrchů, na rozhraní Hané a Valašska, na březích říčky Rusavy, asi 16 km SZ od města Kroměříž. K Holešovu přísluší městské části Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy.

Holešov

Holešov

Holešov se může pochlubit souborem velmi hodnotných památek, který je chráněn jako městská památková zóna. K nejcennějším klenotům města patří zámek s parkem, kostel Nanebevzetí Panny Marie s Černou kaplí, kostel sv. Anny s trinitářským klášterem nebo Šachova synagoga. Za návštěvu stojí městské muzeum a galerie, expozice v Šachově synagoze nebo některá z řady tradičních akcí. Kromě prohlídky městských památek Holešov poskytuje také bohaté sportovní zázemí.

Fotogalerie

Černá kaple Holešov

Černá kaple Holešov

Unikátní Černá kaple byla v roce 1748 přistavěna k pravé straně kněžiště farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Holešově. Pod touto pohřební kaplí se nachází rodinná hrobka Rottalů a Wrbnů. Kaple nese název podle převládající barvy, která je kombinací černého a šedého imitovaného mramoru na stěnách. Kapli proslavila sochařská výzdoba Gottfrieda Fritsche. Naproti sobě jsou tu vybudovány dva oltáře zachycující poslední dny Ježíše Krista a v nikách jsou umístěny sochy zakladatele kaple a jeho manželky.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Impozantní barokní kostel vysvěcený v roce 1735 patří k vzácným památkám Moravy. Scéna nad hlavním oltářem představuje nanebevzetí Panny Marie a je celá vytvořena ze štuku. Bohatá sochařská výzdoba hlavního oltáře je doplněna deseti bočními oltáři, z nichž jeden je zasvěcen holešovskému faráři sv. Janu Sarkanderovi. Ke kostelu byla přistavěna unikátní Černá kaple jakožto pohřební kaple rodin Rottalů a Wrbnů. Jedná se o mistrovské dílo sochaře Gottfrieda Fritsche. V kapli je umístěno i devět cechovních postavníků.

Šachova synagoga

Šachova synagoga

Šachova synagoga ze 16. století patří k několika málo synagogám s dochovalou tzv. polskou výzdobou. Jedná se o unikátní památku židovské kultury.

Zámek Holešov

Zámek Holešov

Raně barokní zámek stojící v unikátní zahradě. Městské kulturní středisko připravilo pro obdivovatele holešovského zámku a zájemce o jeho historii PROHLÍDKOVÉ OKRUHY. Zájemci mají jedinečnou možnost prohlédnout si zrekonstruované i zachovalé historické prostory sálů, salonků i sala terreny bez mobiliáře s odborným výkladem. Prohlídkové okruhy probíhají denně mimo pondělí v 9:00, 10:30, 13:00, 14:30 a v 16:00 hod.

Židovský hřbitov Holešov s obřadní síní

Židovský hřbitov Holešov s obřadní síní

K hlavním magnetům židovského hřbitova ze 17. století je hrob světově významného učence, rabína Sabbataje ben Meir ha Kohena, k němuž každoročně míří kroky tisíců návštěvníků z celého světa.

Malé muzeum kovářství

Malé muzeum kovářství

Novým kulturním a turistickým cílem v Holešově je od poloviny roku 2012 expozice Malého muzea kovářství v zámecké Zemanově kovárně. Slavnostní zahájení provozu se uskutečnilo v úterý 31. července 2012. Expozice nabízí návštěvníkům pohled jak do kovářské dílny, tak do plně vybavené světnice.

Zámecká zahrada Holešov

Zámecká zahrada Holešov

V první polovině 18. století vznikl kolem zámku rozsáhlý zámecký park francouzského typu o celkové rozloze 62 ha. Jeho součástí je systém vodních kanálů ve tvaru Neptunova trojzubce a Růžová zahrada s pomníkem F. X. Richtera. Zámecká zahrada je veřejnosti přístupná.

Červený buk v zámecké zahradě

Červený buk v zámecké zahradě

Buk byl v roce 1980 vyhlášen za památný strom jako esteticky a historicky významný. Rostl u holešovského zámku. Obvod kmene byl 655 cm, výška i šířka stromu 25 m. V roce 2016 byl z důvodu jeho špatného zdravotního stavu pokácen.

Kaple sv. Kříže

Kaple sv. Kříže

Osmiboká raně barokní stavba postavená v letech 1652–1669 holešovským měšťanem a purkmistrem Janem Ležatkou. Vznikla dle návrhu císařského architekta italského původu Filiberta Lucheseho a je dnes poslední památkou na městský hřbitov, který se rozprostíral okolo této kaple až do roku 1856. V čele kaple se nachází prostý oltář a nad ním velký dřevěný kříž s ukřižovaným Ježíšem, odtud pochází i název kaple. Na stěnách jsou namalovány působivé výjevy (z doby okolo r. 1750) ze Starého a Nového zákona vztahující se k poslednímu soudu.

Kostel sv. Anny

Kostel sv. Anny

Kostel sv. Anny je součástí předzámeckého areálu. V roce 1742 nechal majitel panství, František Antonín z Rottalu, kostel přestavět do dnešní podoby a předal jej do užívání kněžím řádu trinitářů. Jedná se o jednolodní barokní stavbu. V kostele je vybudováno pět bočních oltářů, jejichž štukovou výzdobu provedl O. Zahner. Ve stejné době byla ke kostelu přistavěna boční kaple sv. Kosmy a Damiána s rozsáhlou nástropní malbou svatých od malíře Josefa Pilze. Nově můžete najít před kostelem sv. Anny Památník Smíření, jehož autorem je významný moravský sochař Ondřej Oliva. Kovová socha ve tvaru stromu, symbolizující smíření jednotlivých náboženství, která se v Holešově setkávala.

Městská památková zóna Holešov

Městská památková zóna Holešov

Jádrem městské památkové zóny je historické náměstí Dr. Edvarda Beneše, ale zóna zahrnuje také holešovský zámek, komplex trinitářského kláštera nebo Zemanovu kovárnu.

Městské muzeum a galerie

Městské muzeum a galerie

Městské muzeum je z důvodu rekonstrukce mimo provoz. Děkujeme za pochopení. V případě potřeby volejte správkyni Muzea Holešov Mgr. Nikol Holubovou - 739 245 336

Zámecká hvězdárna

Zámecká hvězdárna

Hvězdárna se vybudovala roku 1959 z původního zahradního altánku a fungovala do roku 1987, kdy pak bezmála dvacet let chátrala.

Americký park

Americký park

Unikátnímu parku dominuje mohyla připomínající oběti 1. světové války a bitvy u Slavkova. V americkém parku bylo v roce 2017 vystavěno Rákosníčkovo hřiště pro děti.

KinoKlub

KinoKlub

V současné době bývá využíván především k dětským představením a k akcím jako jsou přednášky Klubu českých turistů.

Kino Svět

Kino Svět

Kinosál kina Svět je využíván nejen k promítání ale i ke koncertním a divadelním účelům.

Líska turecká ve Smetanových sadech

Líska turecká ve Smetanových sadech

Obvod kmene je 353 cm, výška stromu asi 15 m, šířka koruny je 22 m. Jeho stáří je odhadováno na 120 let.

Trinitářský klášter

Bývalý trinitářský klášter z 18. století. Nacházel se na současném náměstí Sv. Anny.

Kaple sv. Martina

Kaple sv. Martina

Kaple sv. Martina je postavena v pozdně barokním slohu u vstupu do Smetanových sadů. Původní kaple spolu s přilehlým špitálem lehla popelem roku 1681. Kaple byla obnovena až v roce 1744 nákladem holešovského faráře Františka Wagnera. Oltářní obraz znázorňuje sv. Martina na bílém koni, jak utíná mečem část svého pláště, aby obdaroval klečícího žebráka. Sochařskou výzdobu provedl O. Zahner z Olomouce. Po roce 1989 bylo započato s úpravou zchátralé kaple, ve které se nekonaly bohoslužby téměř čtyřicet let. Slavnostní děkovná mše svatá se uskutečnila 11.11.1996. Přilehlý dům U sv. Martina, který byl také rekonstruován, využívá dnes Římskokatolická farnost Holešov. Je zde umístěna farní knihovna, křesťanský obchůdek Naděje, děkanátní Centrum pro rodinu Holešov (odkaz: cprholesov.webnode.cz) a v jednotlivých místnostech se konají pravidelná setkávání věřících všech věkových skupin

Mohyla

Mohyla

Památník, nacházející se v Americkém parku, byl vybudován k 100. výročí bitvy u Slavkova na místě, kde byly pohřbívány oběti napoleonských válek. Dosahuje výšky 8 metrů.

Morový sloup

Morový sloup

Vedle kostela Nanebevzetí Panny Marie na náměstí Dr. E. Beneše byl v první třetině 18. století postaven Mariánský sloup jako poděkování za odvrácení morové nákazy a jako ochrana proti ní. Na stupňovité podnoži trojúhelníkového půdorysu stojí v rozích tři sochy světců: sv. Jan Sarkander drží v levé ruce knihu se hřbetem vzhůru a pravou ruku má na srdci; sv. Roch je oděn v poutním šatu, ruce má složené na prsou, na levé ruce má zavěšený kulatý míšek na vodu a u nohou mu leží pes; sv. Jan Nepomucký je oblečen v klerice, v pravé ruce drží kříž a levou ruku má na srdci. Uprostřed je vztyčen štíhlý sedmimetrový sloup, na jehož hlavici je umístěna socha Panny Marie, která má nad hlavou svatozář, ruce sepjaté k modlitbě a oči obrácené k nebesům. Jedná se o velice hodnotnou kulturní památku.

Socha houslistky

Socha houslistky

Bronzová socha sedící dívky je usazena na betonové základně před Základní uměleckou školou F. X. Richtera. Dívka se pravou rukou opírá o podstavec, na kterém sedí, a v levé ruce drží krk houslí. V podstavci je vyryto jméno autora.

Socha P. Marie Immaculaty

Socha P. Marie Immaculaty

Podstavec je zakončen římsou na níž je umístěna pískovcová socha P. Marie Immaculaty v téměř životní velikosti – světice je znázorněna stojící pravou nohou na srpku měsíce a levou nohou na hadovi obepínajícím zeměkouli a s květinou růže v tlamě. Dílo je navíc doplněno o dvě sošky andělíčků sedících na skále usazené na hranolech.

Socha T. G. Masaryka

Socha T. G. Masaryka

V parku na ulici Masarykova je postavena na žulovém podstavci s krycí deskou socha T.G.M. v nadživotní velikosti. Podstavec je opatřen deskou shrnující osud prvního prezidenta ČSR.

Sokol - Sokolovna

Sportovní zařízení klubu TJ Sokol Holešov.

Nejbližší cíle v okolí