Kostelec u Holešova

Kostelec u Holešova

Slovní popis polohy obce

Obec Kostelec u Holešova leží necelých 8 km severozápadně od bývalého okresního města Holešov ve směru na Přerov. Od roku 1960 je ke Kostelci přiřazena obec Karlovice.

Stručná historie obce

Místo bylo osídleno již v pravěku. Při archeologických okopávkách byly nalezeny v Kosteleckém lese mohyly s lužickou keramikou, žárové hroby s amforami, bronzová jehlice a náramky. Není však známo, kdy obec vznikla a kdo ji založil. První písemná zmínka pochází z roku 1131 z latinsky psané listiny olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Od té doby se na kosteleckém panství vystřídala řada pánů a šlechtických rodů. Posledním vlastníkem byl až do třicátých let minulého století hraběcí rod Vrbnů z Holešova. Od roku 1997 má obec obecní znak a prapor. Překřížený klíč a meč ve znaku jsou symboly patronů místního kostela, který je zasvěcen sv. Petru a Pavlovi. Hradební zeď a cimbuří symbolizují tvrz, která ve 13. století stála nad obcí na Hradisku. Červená barva štítu vyjadřuje mučednickou smrt obou patronů a byla převládající barvou v erbech rodů, jimž obec v minulosti patřila, zejména Prusinovských z Víckova, Lobkoviců, Rottalů a Vrbnů. Z těchto rodů je třeba připomenout vnučku Františka Antonína hraběte z Rottalu hraběnku Marii Barboru provdanou za hraběte Erdëdyho, která jako jediná paní na holešovském panství založila v roce 1780 na katastru obce Kostelec osadu , kterou nazvala podle svého syna Karlovice a osídlila ji dvaceti svými poddanými z Kostelce.

Nejvýznamnější památky

Pamětihodnostmi obce Kostelec u Holešova jsou římskokatolický kostel sv. Petra a Pavla a kříž postavený u jeho věže. Východně od Kostelce se v lese na kopci zvaném „Hrad“ nachází zbytky keltského hradiště s pozůstatky mohyl obsahující střepy lužické keramiky. Na území Staroveského lesa u kapličky je studánka. Poutnímu místu se podle pověsti říká „Svatá studánka“.

Kultura a tradice

Sbor dobrovolných hasičů má velký podíl na zachování místních tradic a jeho členové jsou předními organizátory masopustních průvodů v obcích. Všechny další zájmové organizace se podílejí na kulturním životě v obci a jejich snahou je jak zachování starších tradic, tak i zakládání tradic nových. V únoru se v obci slaví masopust, v červenci hody, na přelomu září a října to bývá pěvecká soutěž známá pod názvem Kostelecký slavíček. Svým nářečím, zvykoslovím i někdejším krojem patří Kostelec u Holešova k oblasti Hané.

Přírodní zajímavosti

Obec leží v údolí, kde se hanácká rovina začíná vlnit a přechází v pahorkatinu typickou pro celý rozlehlý kraj na úpatí Hostýnských vrchů. Od severu a severozápadu je obec obklopena lesy. Je to jednak Kostelecký či Hrubý les, jednak menší les zvaný Dubina nebo také Staroveský les.

Možnosti trávení dovolené

Zájemcům o sportovní a kulturní akce se v obci nabízí mnoho možností. Součástí sportovního areálu s fotbalovým hřištěm je víceúčelové hřiště s asfaltovým povrchem pro rekreační sport. Obec Kostelec u Holešova je důležitou dopravní křižovatkou - z obce je možno pohodlně vycestovat prostředky veřejné přepravy do Kroměříže, Holešova, Přerova, Zlína a Olomouce.

Fotogalerie

Kaple sv. Floriána

Kaple sv. Floriána

Kaple se nachází v Karlovicích - část obce Kostelec u Holešova. Zděná stavba je podkovitého půdorysu. V průčelí ve štítu má zasklený výklenek se soškou sv. Floriána. Kaple byla postavena v roce 1969.

Kostel Sv. Petra a Pavla

Kostel Sv. Petra a Pavla

Kostel Sv. Petra a Pavla pochází z první poloviny 18. století. Kostel je jednolodní stavba s presbyteriem, sakristií a věží. Loď je obdélníkového půdorysu, věž je hranolová a je předsunuta před kostel – tvoří předsíň.

Památník padlým pro vlast a v cizích službách 1914-1918

Památník padlým pro vlast a v cizích službách 1914-1918

Ve spodní části památníku je umístěn reliéf anděla s umírajícím vojákem, kterému je prstem levé ruky ukazováno vycházející slunce. V horní části jsou uvedena jména a roky úmrtí padlých vojáků spolu s fotografiemi.

Nejbližší cíle v okolí