Kurovice

Kurovice

Možnosti trávení dovolené

Pro krátkodobou rekreaci postačují služby a vybavení přímo v obci. Stávající zázemí pro sport a rekreaci je situováno v centrální části obce v klidném prostředí za objektem obecního úřadu. Jedná se o fotbalové hřiště, dětská hřiště, koupaliště a tenisový kurt. Zajímavé jsou procházkové trasy v okolí obce s možností ubytování v soukromí. Dlouhodobější relaxační pobyt se předpokládá mimo katastr obce Kurovice - spíše v rekreačních areálech nedalekých Hostýnských vrchů. Pro pěší turistiku nejsou v katastrálním území obce značené turistické trasy.

Slovní popis polohy obce

Obec Kurovice se nachází asi 9 km východně od města Kroměříže a 17 km na severozápad od Zlína.

Stručná historie obce

Ves Kurovice se připomíná v roce 1276, kdy byla lénem olomouckých biskupů, kteří zde měli v blízkosti kostela tvrz. Vladycký rod se v Kurovicích uvádí již ve druhé polovině 13. století. Poslední dědičný vlastník Beneš Hus (a jeho matka Gertruda) prodali roku 1339 Kurovice s Třeběticemi olomouckému biskupovi Janovi. Kurovice pak byly manským statkem olomouckých biskupů, kteří jej drželi, a z nichž Jaroslav současně sloužil na Šternberku jako purkrabí. Příslušnost Šternberků ke katolickému táboru zapříčinila, že husité v letech 1423-1424 tvrz zničili. Zdá se, že před rokem 1447, kdy se uvádí jako zámek, byla už v kvalitní formě obnovena. K poškození tvrze došlo znovu v česko-uherských válkách a na následnou opravu navázali od roku 1499 bratři Vilém, Kuneš a Jan z Vrchlabí. Bratři zahájili výraznou postupnou přestavbu původní tvrze a obehnali ji hradbami a valy. Tato znovuvýstavba tvrze je doložena několika erby pánů z Vrchlabí (v pokojích prvního patra tvrze). Dokončil ji před polovinou 16. století Oldřich z Vrchlabí. Plně převládala obytně-reprezentační funkce, takže nový vstup síní na severu dovolil vcházet jen pěším, a hospodářsko-provozním účelům sloužil výhradně dvůr severovýchodně od tvrze. Rod z Vrchlabí držel Kurovice v letech 1482-1565. V roce 1565 získal od biskupa Viléma léno Jáchym Zoubek ze Zdětína, podkomoří Markrabství moravského, a nechal zaklenout několik místností severního a jižního křídla. V roce 1603 získal manský statek, tvrz, dvůr a ves Kurovice, spolu s Třeběticemi za 15 000 zlatých Alexandr Jošt Haugvic z Biskupic. V nedávné minulosti pak sloužila pro potřeby zemědělského družstva. V osmdesátých letech 20. století Muzeum v Kroměříži uvažovalo o velké rekonstrukci a památkové obnově celého objektu. V současné době je objekt opuštěný a hledá se jeho využití.

Nejvýznamnější památky

Obci Kunovice dominuje kostel sv. Kunhuty a nevyužívaný zámek – tvrz. Mezi zajímavosti se řadí několik křížů, soch a pomníků. Ve vesnici se zachovaly také charakteristické usedlosti, vypovídající o způsobu hanáckého lidového stavitelství.

Přírodní zajímavosti

Kurovický lom je unikátní paleontologickou a geologickou lokalitou, která je využívána k výzkumu Českým geologickým ústavem a lokalitou prezentovanou při mezinárodních geologických konferencích. Vzhledem k výskytu chráněných druhů obojživelníků a plazů v jezírku je zakázáno koupání. Pobytem v lomu se každý vystavuje rovněž nebezpečí úrazu, protože stěny nejsou nijak zabezpečené, dochází k uvolňování kamenů, a to i na stěnách pod hladinou jezírka.

Fotogalerie

PP Kurovický lom

PP Kurovický lom

Přírodní památku Kurovický lom, vyhlášenou v roce 1999 na výměře 15,12 ha, tvoří opuštěný vápencový lom s jezírkem naplněným průsakovou a srážkovou vodou. Z jedné části je lemovaný lesem.

Tvrz / hrad Kurovice

Tvrz / hrad Kurovice

Řinčení zbraní, páni v lesklé zbroji, číše plné dobrého vína, urozené paní v nádherných šatech. Zatouláte-li se na svých výletech po Kroměřížsku do Kurovického hradu, tohle všechno vám okamžitě vytane na mysli. Ve vesnici Kurovice, ležící 6 km jihozápadně od Holešova a 3 km jihovýchodně od Hulína, najdeme trojkřídlou goticko-renesanční tvrz. Každoročně v červnu se zde konají Historické dny - vystoupení šermířské skupiny, historické tance a dobová hudba. Prohlídky hradu jsou možné po předchozí domluvě.

Kostel sv. Kunhuty

Kostel sv. Kunhuty

Kostel sv. Kunhuty je významnou dominantou obce.

Socha sv. Josefa

Socha sv. Josefa

Na přední straně soklu je vyobrazen reliéf Panny Marie vyvedený v bílé barvě. Světec drží Krista, který žehná v levé ruce, prsty pravé ruky ukazuje před sebe.

Nejbližší cíle v okolí