Ludslavice

Ludslavice

Slovní popis polohy obce

Obec Ludslavice leží 8 km jihozápadně od Holešova.

Stručná historie obce

O dávné existenci obce můžeme usuzovat z toho, že roku 1275 se olomoucký cúdař (sudí) Vojslav psal „z Luczlawicz“. V roce 1376 Ješek ze Šternberka, pán na mohutném hradě Lukově, zapsal své manželce Hýzle dvě vesnice ze svých panství, a to Dražejovice a Ludslavice, které náležely ke šternberským panstvím už v předchozích dobách. Roku 1576 pan Jindřich Bukovský ze Šternberka odkázal městečko Holešov spolu se šesti vesnicemi, z nichž jednou byly i Ludslavice, svým sestrám Anně a Elišce ze Šternberka. Od 16. století se psala obec Ruclavice, Rudslavice. V roce 1925 byl ministerským nařízením původní název obnoven. Ludslavice měly staré pečetidlo z roku 1699, na němž je uvnitř nápisu Peczet obecni diediny Rutzlawitz vyobrazen štít a na něm pták poněkud neurčitého vzhledu, zřejmě z čeledi kurovitých. V literatuře byl vždy označován za kohouta , což je vhodné heraldické znamení. V roce 1995 byl obci udělen znak a prapor obce. Základem je černý kohout s červeným hřebínkem, lalokem a zbrojí.

Nejvýznamnější památky

K památkám obce patří farní kostel sv. Václava, který nabyl dnešní podoby přístavbou v roce 1858. Kaplička Na Kráčinách pochází z roku 1908.

Kultura a tradice

V obci s 480 obyvateli dodržují tradici vodění medvěda. Sportovní charakter má běh vesnicí, střelby mysliveckého sdružení, soutěž v požárním sportu a kopaná.

Možnosti trávení dovolené

V obci je vybudován sportovní areál.

Fotogalerie

Kaplička "Na Kráčinách"

Kaplička na kráčinách byla postavena v roce 1908.

Kaplička P. Marie

Kaplička P. Marie

Kaplička se nachází v polích pod lípou před obcí Ludslavice. Byla postavena v roce 1908. Je to zděná stavba čtvercového půdorysu se sedlovou plechovou střechou.

Kostel sv. Václava

Kostel sv. Václava

Dnešní podobu kostel nabyl přístavbou v roce 1858.

Kříž z r. 1880

Kříž z r. 1880

Pod křížem stojí dvě sochy v podživotní velikosti při modlitbě, s očima upřenýma ke kříži. Patrně jde o P. Marii nalevo a Maří Magdalénu napravo. V podstavci se nachází reliéf kalichu a hostie.

Nejbližší cíle v okolí