Martinice

Martinice

Slovní popis polohy obce

Obec Martinice se rozkládá v rovinaté Hané, asi 3 km jižně od města Holešova.

Stručná historie obce

Název vesnice je odvozen od osobního jména Martin. První písemná zmínka o existenci osady pochází z roku 1262, kdy byla majetkem olomoucké kapituly. Po celý zbytek feudálního období náležela k lenním statkům olomouckých biskupů. Někteří biskupští manové drželi ve vsi svobodný dvůr (v r. 1604 je uváděn holešovský Ulštorfar z Němčího, v r. 1663 jeden ze žeranovických Elbognarů, v r. 1667 rytíř Rudolf Říkovský z Dobrčic a v roce 1687 Jan Kryštof Vichrovský z Vichrova). Nejstarší známá obecní pečeť Martinic pochází z konce 17. století, s poměrně častým znamením radlice, umístěným do bohatě tvarované barokní kartuše, opis kapitálou OBECZNI. PECZET. DIEDINY. MARTINITZ. 1684. Otisk typáře pochází z r. 1787.

Nejvýznamnější památky

Dominantou martinické návsi je stará zvonice patrona obce sv. Floriána spolu s vedlejší budovou školy. Na okraji obce v lokalitě “U dvou křížů“ stojí dva kříže - barokní kříž je z roku 1906 a starobylý by měl pocházet z dob cyrilometodějských.

Kultura a tradice

Zájmová sdružení každoročně pořádají masopustní vodění medvěda nebo floriánské hody s bohoslužbou. Při významných výročích obce se sdruží místní spolky, program si připraví také škola a školka a pořádá se Hanácké právo, které trvá i několik dní. V obci působí hudební skupina Orion.

Přírodní zajímavosti

Středem obce protéká potok Mojena.

Možnosti trávení dovolené

Sportovní areál se nachází na severozápadním okraji obce s pouhými 650 stálými obyvateli. Součástí areálu je travnaté hřiště, víceúčelová asfaltová plocha na tenis, popř. lední hokej a malá tělocvična, která v zimním období slouží i základní škole.

Fotogalerie

Kříž z r. 1869

Kříž z r. 1869

Kříž se nachází na kraji obce a je složen z podstavec o pěti schodech, čepu a kříže s korpusem a destičkou. Pohledová strana soklu je obohacena o reliéf P. Marie.

Památník padlých

Památník padlých

Na památku 12 mladíků z Martinic, kteří se nevrátili z I. světové války nechali místní občané postavit památník.

Socha P. Marie

Socha P. Marie

Světice v podživotní velikosti stojí na kamenech, kolem pravé ruky má zavěšen růženec, ruce má sepnuté k modlení na prsou, na levé noze růži a vlasy má zakryté pláštěm.

Zvonice

Zvonice

Zvonice čtvercového půdorysu stojí na návsi u budovy školy. Uvnitř veže zakončené křážem je umístěn zvon. Nad vchodem do zvonice se v obdélníkové nice nachází obraz sv. Floriána.

Nejbližší cíle v okolí