Rymice

Obec Rymice se nachází v rovinatém terénu 5 km severozápadně od Holešova. V obci doporučujeme navštívit Muzeum v přírodě Rymice - areál památek lidového stavitelství východní Hané.

Rymice

Rymice

Slovní popis polohy obce

Obec Rymice se nachází v rovinatém terénu 5 km severozápadně od Holešova.

Stručná historie obce

První doložená písemná zpráva o obci pochází z roku 1353, kdy Záviš z Dobrotic nechal zapsat ze svého podílu v Rymicích 150 kop grošů věna své manželce Markétě. V následujících staletích měnily Rymice často majitele. V roce 1448 se uvádí Jan z Morkovic, který v roce 1464 prodal veškerý majetek Prokopovi z Prusinovic. Mezi nejznámější majitele Rymice patřil Albrecht z Valdštejna, který se v roce 1609 oženil s majitelkou rymického panství Lukrecií Nekešovou. V polovině 17. století patřily Rymice řádu jezuitů v Olomouci. V Rymicích stával v části obce zv. Holajka svobodný zemanský dvůr, který patřil slezskému šlechtici Janu Arnoltovi z Jankovic. Příslušníci jeho rodu jsou pohřbeni v kryptě pod zdejším kostelem. V polovině 19. století byl v obci vybudován jeden z prvních cukrovarů na Moravě, který v té době zaměstnával šest úředníků a šedesát dělníků. Ročně se uvařilo asi 1 400 q cukru, na jehož výrobu bylo zapotřebí 40 000 q cukrové řepy. V roce 1858 cukrovar zanikl.

Nejvýznamnější památky

Dominantou obce Rymice je tvrz z 2. poloviny 16 století. K dalším památkám patří kostel sv. Bartoloměje z roku 1786, budova školy postavená v roce 1893. Hodnotné jsou stavby lidové architektury s větrným mlýnem, představující způsob bydlení a hospodaření v této části Moravy v posledních dvou staletích. Interiéry jsou vybavené tradičním inventářem kuchyní, světnic a hospodářských místností. K vidění je dílna vesnického sedláře a stará kovárna s výhní a kovářským nářadím. Skanzen venkovské architektury spravuje Muzeum Kroměřížska. V roce 1995 byl tento soubor památek lidové architektury vyhlášen vesnickou památkovou rezervací.

Kultura a tradice

V obci s pětistovkou obyvatel se během roku pořádá masopustní vodění medvěda, stavění a kácení mája s doprovodným programem, dětský den, tradiční je také beseda s důchodci, soutěž požárníků O pohár starosty obce, výstava drobného zvířectva, bartolomějské hody, zpěv koled u vánočního stromu před obecním úřadem aj. Do pořádání a organizování akcí je zapojen nejen obecní úřad, ale také místní složky a mnoho ochotníků z řad občanů obce.

Možnosti trávení dovolené

Obcí prochází cyklistická stezka Kroměříž - Bystřice pod Hostýnem.

Fotogalerie

Muzeum v přírodě Rymice

Muzeum v přírodě Rymice

V místním areálu památek lidového stavitelství východní Hané je možné si prohlédnout interiéry domů vybavených tradičním inventářem kuchyní, světnic a hospodářských místností.

Tvrz Rymice

Tvrz Rymice

Původně renesanční tvrz v Rymicích patřila i významnému vojevůdci z dob třicetileté války Albrechtu z Valdštejna. Dnes se zde nachází muzejní expozice o historii obce Rymice, větrných mlýnech jihovýchodní Hané. Máte možnost nahlédnout do dějin venkovského lidu na Hané. Prohlídka interiéru je možná pouze v rámci prohlídkového okruhu Muzea v přírodě Rymice. Prohlídky začínají v 9.00, 10.30, 12.30, 14.00 a 15.30 v domě č. p. 104 (sídlo průvodce).

Větrný mlýn Rymice

Větrný mlýn Rymice

Krásný větrný mlýn stojí dnes na severním okraji obce Rymice v nadmořské výšce 215 m. Prohlídka interiéru je možná pouze v rámci prohlídkového okruhu Muzea v přírodě Rymice. Prohlídky začínají v 9.00, 10.30, 12.30, 14.00 a 15.30 v domě č. p. 104 (sídlo průvodce).

Boží muka Rymice

Boží muka Rymice

Za obcí Rymice u polní cesty směrem na Roštění si můžete prohlédnout boží muka.

Kostel sv. Bartoloměje

Kostel sv. Bartoloměje

V současnosti slouží k církevním účelům. Kostel sv. Bartoloměje je z roku 1786.

Nejbližší cíle v okolí