Rymice

Rymice

Rymice

Slovní popis polohy obce

Obec Rymice se nachází v rovinatém terénu 5 km severozápadně od Holešova.

Stručná historie obce

První doložená písemná zpráva o obci pochází z roku 1353, kdy Záviš z Dobrotic nechal zapsat ze svého podílu v Rymicích 150 kop grošů věna své manželce Markétě. V následujících staletích měnily Rymice často majitele. V roce 1448 se uvádí Jan z Morkovic, který v roce 1464 prodal veškerý majetek Prokopovi z Prusinovic. Mezi nejznámější majitele Rymice patřil Albrecht z Valdštejna, který se v roce 1609 oženil s majitelkou rymického panství Lukrecií Nekešovou. V polovině 17. století patřily Rymice řádu jezuitů v Olomouci. V Rymicích stával v části obce zv. Holajka svobodný zemanský dvůr, který patřil slezskému šlechtici Janu Arnoltovi z Jankovic. Příslušníci jeho rodu jsou pohřbeni v kryptě pod zdejším kostelem. V polovině 19. století byl v obci vybudován jeden z prvních cukrovarů na Moravě, který v té době zaměstnával šest úředníků a šedesát dělníků. Ročně se uvařilo asi 1 400 q cukru, na jehož výrobu bylo zapotřebí 40 000 q cukrové řepy. V roce 1858 cukrovar zanikl.

Nejvýznamnější památky

Dominantou obce Rymice je tvrz z 2. poloviny 16 století. K dalším památkám patří kostel sv. Bartoloměje z roku 1786, budova školy postavená v roce 1893. Hodnotné jsou stavby lidové architektury s větrným mlýnem, představující způsob bydlení a hospodaření v této části Moravy v posledních dvou staletích. Interiéry jsou vybavené tradičním inventářem kuchyní, světnic a hospodářských místností. K vidění je dílna vesnického sedláře a stará kovárna s výhní a kovářským nářadím. Skanzen venkovské architektury spravuje Muzeum Kroměřížska. V roce 1995 byl tento soubor památek lidové architektury vyhlášen vesnickou památkovou rezervací.

Kultura a tradice

V obci s pětistovkou obyvatel se během roku pořádá masopustní vodění medvěda, stavění a kácení mája s doprovodným programem, dětský den, tradiční je také beseda s důchodci, soutěž požárníků O pohár starosty obce, výstava drobného zvířectva, bartolomějské hody, zpěv koled u vánočního stromu před obecním úřadem aj. Do pořádání a organizování akcí je zapojen nejen obecní úřad, ale také místní složky a mnoho ochotníků z řad občanů obce.

Možnosti trávení dovolené

Obcí prochází cyklistická stezka Kroměříž - Bystřice pod Hostýnem.

Fotogalerie

Soubor staveb lidové architektury

Soubor staveb lidové architektury

V místním areálu památek lidového stavitelství východní Hané je možné si prohlédnout interiéry domů vybavených tradičním inventářem kuchyní, světnic a hospodářských místností.

Tvrz / hrad Rymice

Tvrz / hrad Rymice

Původně renesanční tvrz v Rymicích patřila i významnému vojevůdci z dob třicetileté války Albrechtu z Valdštejna. Dnes se zde nachází muzejní expozice o historii obce Rymice, větrných mlýnech jihovýchodní Hané. Máte možnost nahlédnout do dějin venkovského lidu na Hané.

Větrný mlýn

Větrný mlýn

Větrný mlýn holandského typu, jehož ramena je možno nastavovat podle směru větru otáčením celého objektu, byl do Rymic přenesen z blízkých Bořenovic.

Větrný mlýn

Větrný mlýn

Krásný větrný mlýn stojí dnes na severním okraji obce Rymice v nadmořské výšce 215 m.

Boží muka Rymice

Boží muka Rymice

Za obcí Rymice u polní cesty směrem na Roštění si můžete prohlédnout boží muka.

Kostel sv. Bartoloměje

Kostel sv. Bartoloměje

V současnosti slouží k církevním účelům. Kostel sv. Bartoloměje je z roku 1786.

Nejbližší cíle v okolí