Žeranovice

Žeranovice

Slovní popis polohy obce

Obec Žeranovice leží asi 8 km jihovýchodně od Holešova, v podhůří Hostýnských vrchů na rozhraní Hané, Valašska a Slovácka.

Stručná historie obce

Ves Žeranovice (tehdy Žiravice) se připomíná již v roce 1297, kdy tvořila nevelký samostatný statek Matouše ze Žeranovic. Zdejší tvrz se výslovně uvádí v roce 1342, kdy se stala vlastnictvím markraběte Karla (pozdějšího císaře Karla IV.). Koncem 16. století byla přebudována v jednoduchý renesanční zámek, jehož majitelé se rychle střídali až do konce 18. století. Tehdy jej získali Seilernové, kteří jej v roce 1852 přebudovali v romanticko-historizující stavbu; v jejich rukou zůstal zámek až do 20. let 20. století. Po pozemkové reformě v roce 1924 byl upraven na hospodářské budovy a v 50. letech jej koupila obec.

Nejvýznamnější památky

Žeranovicím dominuje pěkně opravený trojkřídlý zámek s menší věží. Byl přestavěn z původní tvrze a dnes je sídlem obecního úřadu, pošty a místní knihovny. K památkám se řadí kostel sv. Vavřince z roku 1900, kaplička sv. Jana Nepomuckého, socha sv. Vendelína a socha sv. Josefa z roku 1760, hrobka rodiny Seilernů na hřbitově a kamenný “Fukalčin“ kříž. Středověkou opevněnou tvrz Hrádek (mezi obcemi Žeranovice a Racková) podle archeologických nálezů z této lokality lze datovat do 13.-15. století. Podle pověsti měl být Hrádek propojen podzemní chodbou s hradem Lukov.

Kultura a tradice

V obci se sedmi sty obyvateli dodržují tradici vavřinecké pouti, masopustního vodění medvěda, oslavují Den dětí, pořádají mikulášské veselice a scházejí se na plesech.

Přírodní zajímavosti

V katastru obce Žeranovice je obecní les a dva rybníky s možností rybolovu.

Možnosti trávení dovolené

Stravovací služby zajišťuje zámecká restaurace a hostinec.

Fotogalerie

Kaplička sv. Jana Nepomuckého

Kaplička sv. Jana Nepomuckého

Kaplička je obdélníkového půdorysu, vzadu je stěna půlkruhově vyboulená ven. Střecha je z akončená křížem.

Kostel sv. Vavřince

Kostel slouží k církevním účelům.

Socha Kalvárie

Socha Kalvárie

Pískovcové sousoší bylo postaveno k výročí roku 2000. Je tvořeno ukřižovaným Ježíšem Krisem, P. Marií a sv. Josefem.

Socha sv. Josefa

Socha sv. Josefa

Na přední straně sochy vidíme erb Josefa rytíře Schaffenburka. Světec pravou rukou drží malého Ježíška, v levé společně se zbytkem železného kříže i jeho nožku, dítě naopak pravou rukou hladí vousy na světcových tvářích, za hlavou má Kristus kovovou svatozář, obě postavy mají kudrnaté vlasy a hlavy nakloněny směrem k sobě.

Socha sv. Vendelína

Socha sv. Vendelína

Socha je usazena na čtyřhranném podstavci. Světec v životní velikosti drží v pravé ruce kovovou pasteveckou hůl s kloboukem, přes záda má usazenou mošna. U pravé nohy leží na kameni ovce.

Zámek Žeranovice

Zámek Žeranovice

Zámek Žeranovice slouží jako sídlo Obecního úřadu, pošta, restaurace, knihovna. Stavební sloh novogotika.

Žeranovická tvrz

Žeranovická tvrz se vzpomíná ještě roku 1623 a stála na místě nynějšího zámečku. Nachází se mezi Žeranovicemi a Rackovou v trati zvané "Hrádek".

Nejbližší cíle v okolí