Leskovec

Leskovec

Kultura a tradice

V zimním období se pořádá hasičský a myslivecký ples, v březnu pro děti karneval, o druhé květnové neděli se připomíná Den matek. Místem společného setkání bývá nový taneční areál s parketem obklopený zelení. Pravidelný Memoriál obětí Juříčkova mlýna - soutěž hasičských družstev.

Slovní popis polohy obce

Obec Leskovec leží 5 km jižně od města Vsetína, po obou březích říčky Senice.

Stručná historie obce

První písemná zmínka o Leskovci pochází z roku 1361. Spolu s několika dalšími obcemi patří k nejstarším na Vsetínsku. Ve svém znaku má větvičku s listem a lískovým ořechem, který dal základ jejímu názvu. Tento symbol je uveden také na obecní pečeti. Leskovec ve své historii patřil k panství vizovického kláštera, ale roku 1574 byl odstoupen panství brumovskému. Roku 1659 bylo rozděleno na pět dílů mezi pět dcer hraběte Mikuláše Forgáče. Jedna z nich se provdala za tehdejšího majitele vsetínského panství hraběte Illešházyho a od té doby byl Leskovec těsněji připoután ke Vsetínu. V obci se v současnosti nachází přes dvě stě domů s popisnými čísly a žije v ní necelých sedm set obyvatel. Většina zástavby je situována v údolí říčky Senice. Ojedinělé samoty jsou roztroušeny na pasekách v údolí Snozové.

Nejvýznamnější památky

V Leskovci se dochovalo několik historických dřevěných staveb i klenbových sklepů z kamene. Památník Juřičkův mlýn je vzpomínka na nacisty vyvražděnou rodinu Juřičkových v období 2. světové války.

Přírodní zajímavosti

Leskovec se rozkládá mezi Vizovickou vrchovinou a Javorníky v nadmořské výšce 365 metrů n. m. Nejvyšším vrcholem na katastru obce je kopec Snozový (618 m n. m.). Na Vsetínsku patří Leskovec spíše k menším obcím. Lesní porosty zabírají 55,2 % plochy jeho katastrálního území. Mezi nimi mají výrazné zastoupení listnaté lesy. V některých habrových porostech s bukem a lípou, a také na horských loukách se nachází vzácná flora. K nejvýznamnějším patří orchideje. V okolí Leskovce se vyskytuje sedm druhů těchto rostlin, zejména vstavač bledý. Obec je pyšná na několik památkově chráněných stromů. U vodojemu, jihozápadně od centra Leskovce, roste jeden ze tří největších javorů babyka na Vsetínsku. Z větších šelem se ojediněle vyskytuje v okolí Leskovce rys ostrovid, ve větším počtu lze v lesích spatřit srnčí zvěř a více než sto druhů zpěvných i dravých ptáků. Hlavním tokem je říčka Senice, která protéká celou obcí. Ústí do ní potoky z údolí Snoz a Petráčov.

Možnosti trávení dovolené

Obec je ideálním místem pro pěší turistiku i cykloturistiku. Sportovní aktivity umožňuje fotbalové hřiště a tenisový kurt s umělým povrchem.

Fotogalerie

Juřičkův mlýn

Juřičkův mlýn, vypálen 3. dubna 1945 fašisty, mlynář s celou rodinou popraven pro pomoc partyzánům, v místě je památník s připomínkou této tragické události.

Nejbližší cíle v okolí