Lidečko

Lidečko

Slovní popis polohy obce

Obec Lidečko se rozprostírá 19 km jižně od Vsetína.

Stručná historie obce

Údolí, ve kterém obec leží, bylo osídleno už v pravěku. Svědčí o tom archeologické nálezy předmětů lužické kultury z doby bronzové. Brzy po začátku husitských válek ovládl brumovské panství král Zikmund, který jeho části rozdal do zástavního držení. V roce 1424 předal do zástavy Miroslavovi z Cimburka vsi Bylnici, Štítnou, Lačnov, Horní Lideč, Lidečko, Poteč, Študlov a Nedašov. Zápisem tohoto aktu vstoupilo Lidečko poprvé do historie. Správou dlouho obec spadala pod brumovské panství. Za vpádu Tatarů v roce 1663, Turků (1683) a Kuruců (1707) Lidečko vždy hodně utrpělo. Nejstarší dochovaný otisk obecní pečeti je na dokumentech rektifikačních akt z roku 1749.

Nejvýznamnější památky

V obci se vyskytuje několik historicky významných staveb. Nejstarší stavbou je barokní kostel svaté Kateřiny Sinajské, který byl roku 1700 vystavěn na místě kostela z roku 1511. Původní kostel byl zničen po tatarských nájezdech v 60. a 70. létech 17. století. Vlivem tatarských nájezdů byly pro kostel vytvořeny tři nové zvony (1665). Všechny jsou dnes chráněnými kulturními památkami. Na místě bývalého hřbitova u kostela stojí barokní kamenný kříž (1756) a socha sv. jana Nepomuckého (1753). Budova roubeného Františákova fojtství z 18. století byla přenesena do skanzenu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Kultura a tradice

Lidečko patří k vesnicím, kde se stále v hojném počtu udržují různé výroční obyčeje a obřady. Řadou drobných zvyků a blahonosných pověr je doprovázen Nový rok. Krátce po novém roce chodí po dědině Tři králové. Masopustní období ukončují fašanky s pochováváním basy. Nejvýznamnějším svátkem jara jsou Velikonoce. Velikonoční pondělí patří mrskačce. Neodmyslitelnou součástí jara je také upalování čarodějnic či stavění a kácení máje. K počátku léta je to průvod o Božím těle a na podzim hody k svátku sv. Kateřiny. V zimě je to obchůzka masek ("čertů") na svatého Mikuláše, k Vánocům a zvykům s nimi spojenými patří také svatoštěpánská koleda. Od roku 1921 působí v obci dechová hudba Lidečanka. V areálu pod Čertovými skálami se každoročně první červencovou neděli koná Mezinárodní festival dechových hudeb.

Přírodní zajímavosti

Na severním okraji obce na vrchu Kopce (699 m n. m.) se nachází přírodní památka Čertovy skály. Nabízejí několik pozoruhodných terénních a skalních útvarů. Čertovy skály jsou 150 m dlouhé a místy až 25 m vysoké. Skalní stěna je využívána k horolezectví. K Čertovým skalám se váže několik zajímavých lidových pověstí o jejich vzniku, např. o sázce chytrého valašského mlynáře s čertem. Podle jiné pověsti se prý u Čertových skal často zjevoval černokněžník, který uváděl chudý lid do jeskyní pod skalami a tam je obdarovával zlatem.

Možnosti trávení dovolené

V obci působí Lyžařsko-turistický klub, který v zimě provozuje lyžařský areál. Z horní hranice vleků se mohou běžkaři vydat na hřebenové túry. Trasy vedou kolem Lačnovských rybníků nebo na Ploštinu, po turistických značených cestách se dá dostat až na zámeček Trubiska. Za příznivého počasí je odtud vidět od bělokarpatské Javořiny až po západní Maguru na Slovensku. Mnoho návštěvníků přilákají Čertovy skály, které patří k nejnavštěvovanějším skalám na Valašsku. Jsou využívány horolezci jako cvičné skály s množstvím vytýčených tras (okolo sta výstupových cest). Přímo za skalní hradbou prochází také značená turistická stezka. Blízko Čertových skal je v provozu stejnojmenný motorest.

Fotogalerie

Čertovy skály v Lidečku

Čertovy skály v Lidečku

Unikátní skalní stěna na okraji obce Lidečko. Skály představují ideální lezecký terén i zajímavý turistický cíl pro každého. Jedná se o přírodní památku. Kolem skal prochází naučná stezka Vařákovy Paseky. Vznik a uspořádání skal je námětem řady bájí a pověstí.

Nejbližší cíle v okolí