Střelná

Střelná

Slovní popis polohy obce

Příhraniční obec Střelná leží na moravsko-slovenské hranici v Lyském průsmyku, který odděluje Bílé Karpaty na jihu od Javorníků na severu.

Stručná historie obce

Přibližná doba vzniku obce je spojena s válečnou výpravou Přemysla Otakara do Uher a zabezpečením moravského pomezí. V okolí hranice v lesích Tisůvek byla vybudována tvrz s obranným valem a osadníci měli za úkol ochranu hranice a průsmyku (osadníci – lučištníci – střelci – odtud pozdější název obce Střelná). První zmínky o obci jsou z roku 1479. Střelná byla součástí brumovského panství, stejně jako okolní obce. První přesnější údaj o počtu obyvatel Střelné je až z roku 1764, kdy císařovna Marie Terezie nařídila očíslování domů a vedení evidence obyvatel. Místopisec Schwoy ve své Topografii uvádí v roce 1790 tyto údaje: obec Střelná - 456 duší, 71 domů, 90 rodin, 250 jiter půdy. Počtem 600 obyvatel a rozlohou 929 hektarů patří Střelná mezi menší obce okresu.

Nejvýznamnější památky

Původní zástavbu tvořily roubené dřevěné chalupy, z nichž se dochovalo velmi málo - dřevěná zvonice z roku 1727, chalupa č. p. 18 se stodolou, seníky. Původní zvon z dřevěné zvonice je umístěn ve věži kostela (1727).

Kultura a tradice

Ze společenských akcí se udržuje Tříkrálová obchůzka, hasičský ples, masopustní průvody fašanky, Končinová zábava s pochováváním basy nebo pouť. V obci působí netradiční dechovka Čertovka. Původně se ve Střelné slavili kateřinské hody. Po posvěcení kostela, zasvěceného Panně Marii Nanebevzaté, začala tradice pouti a hody zanikly.

Přírodní zajímavosti

Obcí protéká potok Střelenka,. Nejvyšší horou v okolí je Končitá (817 m. n. m.), přímo nad obcí se vypíná kopec Čubek (678 m. n. m.). Severní část obce leží na území CHKO Beskydy. V obci stojí památná lípa z konce 17. století.

Možnosti trávení dovolené

Obec Střelná je obklopená lesy, terénem pro různé výlety do přírody s možností houbaření. Cílem může být i rozhledna, severně po značené stezce v katastru obce Francova Lhota. Další turisticky značená trasa vede k televiznímu vysílači na Královci s možností občerstvení v turistické chatě. Obcí prochází nově vybudovaná Hornolidečská magistrála - turistická trasa, kterou lze absolvovat pěšky i na kole. V roce 2006 byla otevřena naučná stezka Javornický hřeben, která začíná ve Střelné a vede po hřebeni Javorníků. Je netradičně značená reliéfy umístěnými na kamenech. Celou východní hranicí katastru sousedí obec Střelná se Slovenskou republikou a v katastru obce je silniční hraniční přechod.

Fotogalerie

Chalupa se stodolou čp. 18

Chalupa byla původně usedlost dokládající starou zástavbu obce a tvořící malebné pozadí patrové zvoničky. Kromě chalupy s typickým valašským štítem a podlomenicí tvoří areál i stodola, hospodářská stavba roubená z kuláčů na kamenné podezdívce z první poloviny 19. století, a seník (sušárna) - roubená hospodářská lidová stavba z první poloviny 19. století.

Valašská zvonice

Starobylá valašská zvonice východního typu z roku 1727. Původní zvon byl za II. světové války odvezen pro zbrojařské účely. Podařilo se jej zachránit a byl vrácen zpátky do obce a nyní je umístěn ve věži kostela.

Železniční tunel

Zajímavostí obce je také železniční tunel, který byl součástí výstavby železniční trati Horní Lideč – Púchov, na které byl slavnostně zahájený provoz v roce 1937. Zajímavá je přesnost inženýrského měření, kdy na vzdálenost 300 m oboustranné tunelové vrtby byla směrová odchylka jen asi 1 cm a výškově žádná. Nad tunelem se nachází památná lípa z konce 17 století. Podle pověsti se v ní nachází tajná chodba.

1. Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Stavba ukončena v roce 1971, vysvěcen 22. 8. 1992 pomocným biskupem olomouckým Mons. Josefem Hrdličkou. Zasvěcen Panně Marii Nanebevzaté (15.8. – pouť). Podle architekta pana Jana Ptáčka z Valašských Klobouk je kostel zajímavý tím, že z jedné rýny teče voda na Moravu a z druhé na Slovensko, protože kostel stojí přímo na vrcholu obce. Za zmínku stojí i hřbitov v okolí kostela, který byl vybudován v roce 1950, kde se nachází i imitace lurdské jeskyně se sochou Panny Marie Lurdské a památník obětem obou světových válek a první oběti komunistického režimu.

Nejbližší cíle v okolí