Janová

Janová

Slovní popis polohy obce

Obec Janová leží 4 km jihovýchodně od Vsetína, na okraji Vsetínských vrchů.

Stručná historie obce

Janová (původně Johanová) se rozkládá při ústí Janovského potoka do Vsetínské Bečvy. Charakter okolní krajiny silně ovlivnila valašská pasekářská kolonizace v 16. století, která vedla ke vzniku hodnotné a vyvážené kulturní krajiny s rázovitou lidovou architekturou. Typické je střídání pastvin s lesními porosty, dlouhých úzkých údolí s hřebenovými partiemi, ze kterých jsou daleké výhledy do kraje. Název obce byl roku 1505 Johanowa po majiteli Johanu nebo Juhanu, na Janová byl změněn po roce 1948. Obec vznikla v období velké kolonizace, první zmínka pochází z roku 1504. Roku 1644 měla Janová 29 usedlostí, kvůli účasti na valašských povstáních byla v únoru toho roku celá vypálena. Před rokem 1849 byla Janová součástí panství Vsetín, potom až do roku 1909 patřila k okresu Valašské Meziříčí a okresu Vsetín. Roku 1975 byla přičleněna jako místní část ke Vsetínu, od roku 1992 je opět samostatnou obcí.

Nejvýznamnější památky

Zvonice z roku 1891 stojí po levé straně silnice hned za školou. Nová zvonice byla postavena roku 1994 v místní části Kovárna za školou. Zvon vyrobený firmou Dytrychovi (Brodek u Přerova) byl pořízen z finanční sbírky janovských občanů. Kaple na hřbitově (1890) se dočkala vyřezávané vstupní části až roku 2002. Před restaurací U Hromadů stojí památník 27 janovských mužů, kteří padli na bojištích 1. světové války. Pomník byl postaven roku 1938.

Kultura a tradice

Zkraje roku se v Janové koná sportovní ples a Tříkrálové koledování, po maškarním karnevalu nastupují Velikonoce s pomlázkou a vlastnoručně pletenými tatary, v červnu má tradici kácení máje s taneční zábavou, na měsíc srpen připadá myslivecký výlet, na konec září hody se zábavou a vodění barana s hudbou a maskami. O silvestrovskou tečku se stará tělovýchovná jednota.

Přírodní zajímavosti

Charakter krajiny silně ovlivnila valašská pasekářská kolonizace v 16. století, která vedla ke vzniku hodnotné a vyvážené kulturní krajiny s rázovitou lidovou architekturou. S tmavými pruhy jehličnatých lesů se střídá světlá zeleň listnatých stromů, mezi nimi prozářené mýtiny a květnaté hřebenové louky s dalekými výhledy do kraje. Roztroušené dřevěné pasekářské usedlosti dnes většinou slouží jako rekreační chalupy. O výjimečných přírodních hodnotách zdejší krajiny svědčí i to, že značná část katastru obce leží v Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Možnosti trávení dovolené

Sportovní areál v obci má fotbalové hřiště, v plánu je výstavba nové tělocvičny. Koupání umožňuje řeka Bečva, splav Hovězí nebo koupaliště a krytý bazén v blízkém Vsetíně. Cyklistická stezka vede podél Bečvy, výlety na horských kolech se řídí vlastním výběrem. S terénem budou spokojeni také turisté.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí