Přírodní park Želechovické paseky

Přírodní park Želechovické paseky

Fotogalerie

Přírodní park Želechovické paseky

Přírodní park Želechovické paseky je tvořen především harmonickým uspořádáním přírodních a civilizačních krajinných prvků podle principů pasekářského způsobu hospodaření a využívání krajiny. Byl vyhlášen 17. 12. 2001 na ploše 1 048 ha.

Nejbližší cíle v okolí