Nový Hrozenkov

Nový Hrozenkov

Nový Hrozenkov

Slovní popis polohy obce

Nový Hrozenkov se rozprostírá na březích řeky Bečvy, v údolí horního Vsacka na hranici se Slovenskou republikou. Obec je ohraničena Vsetínskými vrchy, Beskydy a Javorníky. Leží asi 20 km východně od Vsetína.

Stručná historie obce

Až do roku 1649 byla obec Nový Hrozenkov pouhou součástí obce Hovězí a patřila do vsetínského panství Mikuláše Pazmányho. Uvedeného roku se oddělilo 41 pasekářských usedlostí a vytvořilo novou obec. Nová dědina, nazývaná také - snad podle Pazmányho manželky Roziny - Rozinka, Rozinkow. Hrozenkov se současného názvu dočkala začátkem 19. století. Prvním hrozenkovským starostou, fojtem, byl v letech 1656 - 58 Jan Zbranek. Jeho nástupcem se stal fojt Michal Orság, prapředek nejrozšířenějšího novohrozenkovského rodu. Jeho synové Martin a Michal získali od nových majitelů vsetínského panství - uherských Illésházyů - rozsáhlé pozemky a stali se nejbohatšími usedlíky. Významné místo v historii Nového Hrozenkova mají neúspěšné valašské vzpoury proti robotě v letech 1765, 1775, 1783 a 1785. V 17. a 18. století museli Hrozenkovští bránit obec proti útokům z uherské strany hranice, kterou tvořil hřeben Javorníků. Ani smír za vlády Marie Terezie v roce 1774 neměl dlouhého trvání a v roce 1884 došlo z uherské strany dokonce k pokusům o úpravu zemské hranice. Tento spor se týkal i okolních obcí a byl vyřešen v podstatě až úpravou hranice při rozdělení Československa (v lokalitě Kasárna nad Velkými Karlovicemi). Po revolučním roce 1848 získali hrozenkovští usedlíci do svého vlastnictví množství luk, polí a pastvin. Tehdejší salašnický způsob chovu ovcí a primitivní zemědělství nestačilo uživit obyvatelstvo a počínaje rokem 1885 odjelo postupně více než tisíc občanů hledat práci v USA, především do Texasu (čeština je v Texasu po angličtině a španělštině dosud třetím nejrozšířenějším jazykem). Prvním významným průmyslovým objektem byla sklářská huť, kterou v letech 1861-63 vystavěl Samuel Reich ve východní části Nového Hrozenkova. Kolem skláren vznikla osada Karolinina Huť. Snaha o využití dřeva z rozsáhlých lesů vedla k budování pil, v blízkém Vsetíně založila firma Thonet továrnu na nábytek. V té době byl nejrozšířenějším způsobem dopravy koňský povoz a formani veškeré zboží a suroviny pro sklárny, sklářské výrobky dopravovali až do Vídně, Pešti a Terstu. Sláva formanského způsobu dopravy skončila s vybudováním železniční trati Vsetín - Velké Karlovice v roce 1908. V Novém Hrozenkově má dlouhou tradici školství. Prvním učitelem v obci se roku 1752 stal Jan Vršata, první škola byla vystavěna roku 1790. V roce 1857 byla postavena škola, v jejíž budově je dnes poštovní úřad. Roku 1934 bylo zahájeno vyučování v nové měšťanské škole, která slouží svému účelu po nezbytných úpravách a modernizacích dodnes. Postupně se však otevíraly školy i v okrajových částech obce: 1877 U huti, 1897 ve Vranči, 1903 ve Stanovnici a roku 1925 na Čubově. Obec v nynější podobě vznikla roku 1949, kdy se od Nového Hrozenkova oddělila Karolinina Huť, přejmenovaná později na Karolinku. V současnosti je domovem pro 2 800 obyvatel.

Nejvýznamnější památky

Nový Hrozenkov je národopisně bohatá obec s řadou památek dřevěné lidové architektury. Patří k nim zejména roubená chalupa č. p. 451 z roku 1835 (dnes je v ní umístěn Památník Antonína Strnadla) a roubená chalupa č. p. 452 z roku 1830 ve středu obce a roubená chalupa č. p. 12 z roku 1850 v údolí Vranče, příklad mimořádně archaického uspořádání vyvolané chudými sociálními poměry sklářského dělníka a bezzemka. Cenná je i chalupa č.p . 411 U Trliců. Nejstarší zděnou budovou v obci je římskokatolický kostel sv. Jana Křtitele z roku 1789. Oltář je z roku 1690 a byl přivezen do nově postaveného kostela z Bruntálu, kde se kostel rušil. Z roku 1789 pochází také budova hostince Na Vranči.

Kultura a tradice

V obci je dosud živá tradice valašského kroje, zejména místního svátečního orsáckého kroje, navrženého místním rodákem Jožou Országem Vraneckým. Bohatý celoroční program doplňují předváděcími akcemi zruční místní lidé, kteří ještě dnes umí tkát na ručním stavu nebo zpřádat ovčí vlnu. V roce 1977 byl otevřen Památník Antonína Strnadla jako trvalá upomínka velkého ctitele a znalce duše lidu a kraje podél Vsetínské Bečvy. Památník je umístěn v historicky cenné chalupě č. p. 451 v centru obce, v níž měl A. Strnadel svůj ateliér v letech 1935 a 1936. Jedná se o roubenou valašskou lidovou architekturu trojdílného komorového typu z r. 1835. Interiér byl přebudován, štíty a vápenné ozdoby kolem oken navrhl r. 1953 prof. Karel Langer.

Přírodní zajímavosti

Nový Hrozenkov je zasazen do překrásné scenérie okolních hor a drsné valašské přírody. Vsetínské Vrchy, Beskydy a Javorníky jsou zajímavé zachovalými pastvinami, statnými stromy ve zdravých lesích, rozsáhlými rašeliništi a pestrou faunou a florou. Na konci údolí Hrubá Brodská, jižně pod vrcholem Beskyd (891,7 m), leží přírodní památka Brodská - přirozené jedlobukové lesy pralesovitého charakteru.

Možnosti trávení dovolené

V obci Nový Hrozenkov je řada možností pro strávení letní i zimní dovolené s dostatečnou nabídkou rekreačních zařízení i ubytovacích a stravovacích kapacit. K letní rekreaci vybízí hustá síť značených turistických tras, ale také vodní plochy ,, Na Stanoch“ s možností rybaření nebo horské chaty vybavené bazény. Výborné jsou podmínky pro cykloturistiku. V obci je několik tenisových kurtů. V zimním období jsou v provozu tři lyžařské vleky, kluziště místního Sokola a hotelová sauna.

Další témata (upřesněte)

Z historie létání V prvních letech existence svobodného Československa začala zemi sužovat hospodářská krize. Začala se prosazovat vize hospodářského vzestupu s pomocí komunikací a dopravních spojů. Součástí mělo být i silné letectvo, které prezident Masaryk již tehdy vydatně podporoval. V roce 1926 vznikla Masarykova letecká liga (zkratka MLL), která se měla o tuto oblast starat a všeobecně jí pomáhat a chránit ji. To se úspěšně dařilo. V roce 1936 byla založena místní skupina Masarykova letecká liga (MLL). Z mnoha akcí stojí za zmínku akce z 26. května 1947, kdy se uskutečnil letecký den na hřebeni Javorníků mezi hotely Portášem a Kohútkou. Na akci se podílelo několik okresů, hosté byli až z USA. V produkci se vystřídala letadla Spitfire, Arado, Čáp a všechny hrozenkovské kluzáky a větroně. Dne 28. září byl odhalen pomník padlým letcům. Krátká, ale bohatá historie létání v Novém Hrozenkově skončila v roce 1952.

Fotogalerie

Lyžařská lokalita Kohútka, Vranča

Lyžařská lokalita Kohútka, Vranča

Toto lyžařské středisko ve Zlínském kraji s neuvěřitelnou celkovou délkou tratí 6 610 metrů si zamilují nejen začátečníci, ale také zdatní lyžaři. Právě pro ně je zde připravena černá sjezdovka o délce 850 metrů. Přeprava osob je zajištěna pěti vleky a jednou lanovkou. Pro nejmenší návštěvníky je zde k dispozici nejen dětská školička, ale také pojízdný koberec. Po příjezdu lze zaparkovat na bezplatném parkovišti. Ze zázemí nechybí lyžařská škola, půjčovna lyžařského, snowboardového a běžkařského vybavení, či občerstvení v bufetu nebo restauraci i možnost ubytování. Areál ležící na pohraničním hřebeni Javorníků je přístupný jak z české, tak slovenské strany.

Památník Antonína Strnadla

Památník Antonína Strnadla

Památník je věnovaný životu a dílu předního ilustrátora Antonína Strnadla, jehož silně ovlivnily valašské lidové motivy.

Roubená valašská chalupa

Stojí ve středu obce.

Římskokatolický kostel sv. Jana Křtitele

Byl postaven v l. 1787 - 1789, nedaleko původního dřevěného kostela z r. 1752, který byl zbořen.

Nejbližší cíle v okolí