Kobylí

Kobylí

Poloha

Vinařská obec Kobylí leží v údolí Trkmanky asi 12 km východně od Hustopečí a 20 km na sever od Břeclavi.

Historie

První písemná zmínka o obci je z roku 1252, kdy náležela Bočkovi z Obřan. Již v roce 1269 se připomíná zdejší farní kostel. V blízkosti obce se rozkládalo tzv. Kobylské jezero (podle odhadu mělo přibližně rozlohu kolem 10 km2 a hloubku až 10 m), připomínané v r. 1464 a vysušené v r. 1830. Na jeho březích se vyskytovala cenná slanomilná květena. Rybolov také zřejmě vedle zemědělství a vinařství hrál značnou roli v životě obce. Obec velmi utrpěla za třicetileté války.

Památky

Hlavní pamětihodností v obci je kostel sv. Jiří z roku 1670. Nejstarší části pocházejí z 15. století, starší budova byla ale za třicetileté války zničena. Jeho zvláštností je samostatně stojící zvonice podobně jako u kostela v nedalekém Kurdějově. Z dalších památek je možno uvést kapli sv. Mikuláše a zajímavé lisovny v obci.

Kulturní tradice

Ve druhé polovině 19. století patřilo Kobylí ke kulturním centrům kraje díky rodině Františka Bezděka, u něhož se scházeli buditelé z Klobouk (Wurmové, dr. Waraus), z Rakvic (Eduard Kornyšl), často sem zavítali z Divák i bratří Mrštíkové (Aloisova manželka byla Bezděkova dcera) ad. Další Bezděkova dcera Augusta provdaná Šebestová (1852-1933) sesbírala v obci bohatý etnografický materiál a vydala jej v knize Lidské dokumenty a jiné národopisné poznámky (1900). Bohatý národopisný a historický materiál byl v obci sesbírán členy Klubu historie a v r. 1997 nainstalován v místním muzeu umístěném ve staré budově školy.

Fotogalerie

Vinařská expozice Muzea obce Kobylí

Muzeum obce Kobylí

Národopisná expozice v Kobylí

Nejbližší cíle v okolí