Chřiby

Chřiby

Chřiby

Chřiby tvoří severozápadní hranici Slovácka a na druhé straně hřebene se pomalu svažují do úrodné Hané. Jsou unikátní tím, kolik zajímavostí je tady na poměrně malé ploše.

Chřiby jsou proslulé zachovalými bukovými lesy, nádhernými vyhlídkami i zdejšími skalami. Ze zajímavých přírodních lokalit můžeme vzpomenout například přírodní rezervaci Smutný žleb a přírodní památku Máchova dolina, v jejichž okolí byl pozorován velmi vzácný tesařík alpský nebo přírodní rezervaci Holý kopec.
V oblasti Chřibů se nachází několik archeologických lokalit. Tou nejznámější je hradisko sv. Klimenta u Osvětiman. Ze stavebních památek patří k nejzajímavějším středověká zřícenina hradu Cimburk, hrad Buchlov, zámek v Buchlovicích, baziliky na Velehradě nebo barokní hřbitov ve Střílkách.
Asi nejznámějším řemeslným výrobkem Chřibů je keramika. V Tupesích dnes působí řada menších keramických dílen, například v domě č.p. 118, který je zároveň památkou lidové architektury a slouží jako muzeum tupeské keramiky. Nejslavnější lidovou slavností bývají hody - v září václavské s krojovaným průvodem v Jalubí, v říjnu v Osvětimanech, Zlechově nebo Boršicích a v listopadu martinské v Buchlovicích.
Na svazích Chřibů se pěstuje vinná réva a vína z Boršic, Osvětiman, Újezdce nebo Ořechova získala pro svou mimořádnou kvalitu řadu prestižních ocenění.
Chřiby jsou především doménou pěší turistiky a cykloturistiky. Pokud chcete putovat, pak máte možnost zvolit ještě jeden prostředek - koně. Ranč v Osvětimanech a Hipocentrum v Koryčanech nabízejí možnost vyjížděk na koni do krásné chřibské přírody, v Koryčanech lze navíc absolvovat hiporehabilitaci, která pomáhá tlumit některé nepříjemné bolesti. Chřiby se mohou pochlubit několika oblíbenými horolezeckými lokalitami.
Dovolenou u vody můžete prožít u přehradní nádrže Osvětimany nebo v Buchlovicích-Smraďavce u vodní nádrže Nad Sovínem. Ve Smraďavce jsou také známé lázně Leopoldov.

Fotogalerie

Státní hrad Buchlov

Státní hrad Buchlov

Hrad Buchlov ze 13. století patří k velmi dobře zachovalým hradům a k výrazným symbolům Slovácka. Z hradní věže je prakticky kruhový výhled do krajiny, takže slouží jako rozhledna. Z nádvoří hradu byl vyňat jeden ze základních kamenů pro stavbu pražského Národního divadla. Prohlídkové okruhy zastupují rozsáhlé sbírky z cestovatelských aktivit původních majitelů i prohlídky pro děti. Na hradě se každoročně koná Mezinárodní kovářské sympozium.

Velehrad, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje

Velehrad, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje

Významné duchovní centrum, místo církevních poutí a cyrilometodějských oslav. Místo přesahující duchovní, náboženské a kulturní dědictví. Klenot moravského baroka, trojlodní bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje s bohatě zdobeným interiérem patří k nejvýznamnějším poutním místům u nás. Bazilika je celoročně volně přístupná. Prohlídka není dovolena, probíhá-li bohoslužba. Prohlídka s průvodcem je zpoplatněna.

Archeoskanzen Modrá

Archeoskanzen Modrá

Největší raně středověký archeologický skanzen v ČR, který představuje podobu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy. Archeologický skanzen v lokalitě původního velkomoravského osídlení nabízí ideální podobu opevněného sídliště z 9. století. Je vyhledávaným cílem turistů.

Národní kulturní památka Hradisko sv. Klimenta

Národní kulturní památka Hradisko sv. Klimenta

Hradisko sv. Klimenta patří k velmi významným památkám z doby Velké Moravy.

Národní kulturní památka Modrá - Na Díle

Národní kulturní památka Modrá - Na Díle

Pozůstatky kostela založeného misionáři za dob Velké Moravy, ve 30. a 40. letech 9. století.

Státní zámek Buchlovice

Státní zámek Buchlovice

Architektonický skvost ve stylu italského baroka má interiéry bohatě zdobené freskami a štuky, salony jsou vybaveny nábytkem ve stylu Ludvíka XV. a XVI. Zámek je obklopen překrásným parkem. V zámeckých sklenících je pěstováno na 1200 druhů kultivarů fuchsií. Historie je spojena s nedalekým, nikdy nedobytým hradem Buchlovem. Zámek v Buchlovicích z přelomu 17. století se řadí k nejvýznamnějším barokním zámkům na Moravě.

Zámecký park Buchlovice

Zámecký park Buchlovice

Zámecká zahrada s parkem v Buchlovicích představují jedny z našich nejvýznamnějších památek tzv. historické zeleně, tvořící neoddělitelnou součást reprezentační architektury šlechtického sídla.

Barokní hřbitov ve Střílkách - národní kulturní památka

Barokní hřbitov ve Střílkách - národní kulturní památka

Barokní hřbitov byl vybudován ve 30. a 40. letech 18. století jako velkorysý umělecký celek s bohatou sochařskou výzdobou. Nechybí andělé, alegorie ctností a dobrých skutků i sedmi smrtelných hříchů. V únoru roku 2010 byl vládou České republiky prohlášen národní kulturní památkou

Buchlov kámen

Buchlov kámen

Centrum slováckých tradic

Centrum slováckých tradic

Centrum slováckých tradic láká návštěvníky na historii vinařství a proces pálení ovoce formou stálé degustační expozice regionálních vín a destilátů se samoobslužnými dávkovacími automaty. Na vlastní oči uvidíte nejenom dvoukotel, ale i pětistupňovou kolonu na 170 l. Ujít si nenechte ani obchůdek regionálních produktů včetně vín a výrobků ze Slovácka, kavárnu i expozice Moravského zemského muzea. Služby nabízí pěstitelská pálenice a lihovar i sušárna ovoce, zeleniny a hub.

Hrad Cimburk u Koryčan

Hrad Cimburk u Koryčan

Hrad Cimburk se nachází v blízkosti města Koryčany v nadmořské výšce 421 m n. m. Hradu dominuje štíhlá hlásná věž spojená s hradním palácem. Expozice v baště je věnována historii a stavebnímu vývoji hradu.

Kostel sv. Vavřince

Kostel sv. Vavřince

Kostel (281 m.n.m) je jednolodní k východu orientovaná stavba s lomennou osou, která vznikla při barokní přestavbě v letech 1636 - 1697, kdy byl gotický presbytář s polygonálním závěrem zbarokizován, gotická sakristie zvýšena o poschodí pro oratoř a výbavu poutního kostela. Loď pak prodloužena až k samostatně stojící věži-zvonici, která byla pojata do stavby, slohově upravena a zvýšena. Nynější zakončení věžního zdiva je z r. 1898, kdy byl vrch věže zničen bleskem. Původně plochý, dřevěný strop byl nahrazen valenou klenbou s nadokenními výsečemi. Pro varhany postavena kruchta a 8 oken sklenuto segmentovaně. Jejich mozaiková výzdoba, představující osmero blahoslavenství, pořízena r. 1963 dle návrhu ak.mal. F. Peňáze. 4 okna v presbytáři jsou z r. 1903. Hlavní vchod vyzdoben bohatě členěným kamenným portálem se sochou sv. Vavřince. K jižní straně kněžiště přistavena nadzemní hrobka Münchů z Bellinghausenu. Rozměry kostela: d.38 m, š. 9,5m, v. 9,5m. Nynější fara je bývalý panský dům z konce 16. století.

Králův stůl

Králův stůl

Králův stůl je legendami opředený blok hrubozrnného pískovce o rozměrech přibližně 263 x 187 cm, výšky 1 m. Na kameni byly identifikovány keltské runy.

Přírodní památka Barborka

Přírodní památka Barborka

Přírodní památku Barborka tvoří stará dubová bučina na jižním svahu kopce Modla (Barborka), nachází se v nadmořské výšce 410 až 510 m, asi 0,5 km sv. od hradu Buchlova v centrální části Chřibů, katastrální území Buchlovice.

Přírodní památka Břestecká skála

Přírodní památka Břestecká skála

Pískovcové skály, které se nachází v nadmořské výšce kolem 400 m n. m. v severozápadní části katastrálního území Břestek v centrální části Chřibů a jsou vyhledávaným cílem turistů, cyklistů, ale i horolezců.

Přírodní památka Medlovický lom

Přírodní památka Medlovický lom

Přírodní park Chřiby

Přírodní park Chřiby byl vyhlášen v roce 1991 na území okresu Kroměříž jako oblast klidu a přehlášena na přírodní park v roce 1996. V roce 2000 byl park rozšířen na území okresu Uherské Hradiště (14 500 ha) a Zlín (1 700 ha). Celková výměra přírodního parku je 22 500 ha.

Rozhledna Brdo

Rozhledna Brdo

Nenechte si ujít nevšední pohled z nejvyšší kamenné rozhledny na Moravě stojící na hoře Brdo v pohoří Chřiby. Rozhledna stojí na nejvyšším vrcholu Chřibů a je vysoká 23,90m. Nahradila původní, 20m vysokou dřevěnou rozhlednu, která v sedmdesátých letech dosloužila. Z rozhledny můžete dohlédnout na Roháče, Malou Fatru, Jeseníky a samozřejmě Beskydy, Vsetínské vrchy a Malé či Bílé Karpaty.

Velehrad, podzemí baziliky s lapidáriem a expozicí "Martyrion - svědkové víry 20. století"

Velehrad, podzemí baziliky s lapidáriem a expozicí "Martyrion - svědkové víry 20. století"

Obnovené podzemí velehradské baziliky dnes připomíná mimo jiné křesťanské mučedníky 20. století (martyrion). Nachází se zde i ojedinělá galerie svědků víry naší doby. Pozoruhodná je rozsáhlá sbírka dochovaných románských kamenných fragmentů původní baziliky zničené za husitských válek (1421). Je zde vystavena i Zlatá růže, dar Jana Pavla II. Velehradu.

Židovský hřbitov Koryčany

Židovský hřbitov Koryčany

Na ploše hřbitova se nachází přes 200 náhrobků, přičemž nejstarší dochovaný kámen pochází z roku 1674, poslední pohřeb se zde konal v roce 1942. Náhradní kameny jsou osazeny především ve směru sever - jih nápisem k západu, novější náhrobky jsou rozmístěny volně mezi staršími, materiál je především pískovec a žula, méně vápenec a mramor, nové náhrobky jsou hlavně žulové.

Expozice hrnčířství

Farní kostel sv. Václava

Gotický kostel sv. Jana Křtitele

Hradisko Holý kopec

Hradisko Holý kopec

Na Holém kopci bylo objeveno rozsáhlé hradisko z doby bronzové a železné. K vidění jsou zde zbytky mohutného valového opevnění, které dosahovalo výšky až 5 metrů.

Kaple sv. Alžběty

Kaple sv. Alžběty

Kaple sv. Alžběty, dříve sbor Jednoty bratrské, v současnosti slouží účelům smuteční obřadní síě. Dobu jejího vzniku přesně neznáme. Jedni připisují stavbu do roku 1519. O mladším datu vzniku sboru vypovídají celkem tři písemné prameny. Z dalších dobových dokumentů se dá předpokládat vedle buchlovické modlitebny i existence školy při sboru Jednoty.

Kaple sv. Barbory

Kaple sv. Barbory

Raně barokní kaple sv. Barbory poblíž hradu Buchlov sloužila jako rodinná hrobka rodu Berchtoldů. Od kaple je krásný výhled na slovácké Dolňácko. Kaple je vzdálena od hradu Buchlov 1 km, tj. 15 - 20 minut pěší chůze a je otevřena v červenci a v srpnu, případně o poutích.

Karlova skála

Karlova skála

10 m vysoké skalisko.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie je jednolodní stavba, která si zachovala mnoho z původního interiéru. Hlavní oltář podle předlohy z olomouckého dómu sv. Václava. Obraz s námětem Nanebevzetí Panny Marie je kopií původního obrazu z Velehradu od vynikajícího benátského malíře Paola Paganiho. Velmi cenné jsou dva obrazy velehradského malíře, jezuity Ignáce Raaba jsou umístěny na zadních bočních oltářích. Byl to jeden z nejvýznamnějších českých malířů 18. století. Za pozornost jistě stojí také barokní křtitelnice z cetechovického mramoru s velkým křížem a korpusem Ukřižovaného z první poloviny 18. století. Ve věži kostela jsou zavěšeny dva zvony - větší z nich je zasvěcen Nejsvětější Trojici a dochoval se z poloviny 17. století. Druhý zvon je menší, náleží Panně Marii a je o půl století mladší. Umělecky cenné jsou v tomto kostele především původní varhany, které jsou jedním z mála dochovaných exemplářů s dobovou akordovou kompozicí píšťal. Pocházejí od věhlasného stavitele varhan Františka Siebera z roku 1771. Pod kostelem na úpatí kostelního terasového úbočí si můžeme všimnout kamenných kvádrů. Tyto základy jsou pozůstatkem plánované stavby kostelního dvorce, který měl vzniknout jako protějšek barokního hřbitova, který svou jedinečností nemá ve střední Evropě obdoby. Svou unikátní architekturou a sochařskou výzdobou je místní barokní hřbitov perlou stavitelského a sochařského umění své doby. Je to výjimečné dílo na celé Moravě, ojedinělé dokonce i v rámci České republiky. V roce 2010 byl vyhlášen národní kulturní památkou.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel sv. Anny

Kostel sv. Havla

Kostel sv. Havla

Výraznou dominantou a historickou památkou obce je už více než 300 let starý barokní kostel sv. Havla, postavený nad vesnicí na místě původního dřevěného kostela, který byl zničen požárem. Stavba byla zahájena roku 1774 a finančně ji zabezpečoval Jan Dětřich Petřvaldský z Petřvaldu. Dokladem toho je kamenné ostění se znakem pánů z Petřvaldu (páv a sloup) nad hlavním vchodem do kostela.

Kostel sv. Klimenta

Lyžařský areál Mendl Ski Břestek

Lyžařský areál Mendl Ski Břestek

Sjezdovka je dostatečně široká s mírným sklonem a je vhodná především pro začátečníky, mírně pokročilé lyžaře, seniory a děti.

Máchova dolina, přírodní památka

Mlýn

Muzeum Podhradí Buchlovice

Muzeum Podhradí Buchlovice

Muzeum Podhradí Buchlovice se nachází v budově bývalých Panských mlatů. Muzejní expozice prezentuje Buchlovice, další obce mikroregionu Buchlov a partnerské obce Buchlovic. Muzeum je dějištěm řady výstav a dalších společenských akcí. Součástí budovy je i Turistické informační centrum. V prostorách muzea probíhají výstavy a vernisáže prací lidové umělecké výroby, studentských výtvarných prací, představení amatérských fotografů, ukázky řemesel a další zajímavosti.

Muzeum tupeské keramiky, obydlí hrnčíře

Muzeum tupeské keramiky, obydlí hrnčíře

Muzeum tupeské keramiky se nachází v objektu, který v minulosti sloužil k výrobě keramiky a je situován v centru obce Tupesy. Jeho součástí je dobová expozice, obydlí hrnčíře a vypovídá o způsobu jeho práce a životě na přelomu 19. a 20. století. Na něj navazuje objekt nové expozice zachycující historii a technologii výroby majolikové keramiky v Tupesích. Přes dvůr je umístěna současná výroba keramiky a vzorková prodejna keramiky.

Naučná stezka Fauna a flóra Chřibů

Naučná stezka představuje v 5 zastaveních přírodní poměry Chřibů. Je vhodná pro pěší i cyklisty a její délka je 5 km.

Naučná stezka Porozumění

Naučná stezka Porozumění

Bezbarierová přírodovědně-historická naučná stezka pro handicapované vede od baziliky ve Velehradě ke kostelíku sv. Jana v Modré. Je dlouhá 1,5 km.

Naučná stezka Spáčilova

Naučná stezka představuje na 5 zastaveních historické i přírodní zajímavosti severozápadní části Chřibů. Je vhodná pro pěší a má délku 13,2 km.

Osvětimanské skály (Osvětimanky, Čertovky)

Osvětimanské skály (Osvětimanky, Čertovky)

Krásné pískovcové skalní městečko. Pro velkou rozmanitost jištěných cest je oblíbeným místem milovníků climbingu.

Památka lidové architektury dům č.p. 157

Památka lidové architektury dům č.p. 157

Chalupářské stavení – typická stavba lidové architektury s historickým vinným sklepem z 19. století. Dům byl postaven s použitím starších částí původního objektu někdy v době mezi 1. a 2. světovou válkou. Nachází se u silnice na Chabaně v části obce Záhumní.

PP Bralová

PP Bralová

Přírodní památku Bralová, vyhlášenou v roce 1953 na ploše 0,85 ha, tvoří travnatá stráň na mírném východním až severovýchodním svahu vrchu Bralová (400 m n. m.).

PP Kamenec

Přírodní památku Kamenec, vyhlášenou v roce 1954 na ploše 3 ha, tvoří výslunná travnatá stráň na místě bývalého pískovcového lomu. Ve spodní části přechází stráň ve vlhkou olšinu na písčité půdě.

PP Kazatelna

PP Kazatelna

Přírodní památku Kazatelna, vyhlášenou v roce 1967, tvoří vypreparované skalisko (vrcholová skála) z pískovce magurské vrstvy, pod hlavním hřebenem Chřibů. Kazatelna je jedním z největších skalních útvarů v Chřibech.

PP Komínky

PP Komínky

Přírodní památku Komínky, vyhlášenou v roce 1967 na rozloze 0,5 ha, tvoří vrcholová skalnatá partie Chřibů táhnoucí se od Kudlovické doliny směrem k Bunči.

PP Kozel

PP Kozel

Kozel je přírodní památka situovaná, jako izolovaný skalní útvar v přírodním parku Chřiby. Nachází se v severozápadním svahu Ocásku, 650 m jižně od zříceniny hradu Cimburk. Je tvořen pískovcem a slepenci magurského flyše. Výška skaliska je 22 m, půdorys činí 20×6 m. Je vyhledávaným cílem horolezců – popsáno je celkem 18 výstupových tras. Dle pověsti čerti chtěli překazit Cyrilu a Metoději stavbu kostela na hoře sv. Klimenta. Každý nesl jeden velký balvan (Lucifer pak ten největší) a blížili se ke kostelu. Když je Metoděj zpozoroval, vztyčil proti nim znamení svatého kříže a čerti v děsu upustili každý svůj balvan právě tam, kde zrovna byl. Kozel byl balvan, který nesl sám Lucifer. Dle jiné pověsti, zaznamenané v roce 1940 Rudolfem Šrotem, je skalisko zkamenělý čert, který byl vypuzen poustevníkem, stavějícím kapli pod vrcholem Ocásku.[1]

PP Včelín

Přírodní památka Včelín, vyhlášená v roce 1953 na ploše 2,7 ha, je fragmentem původní lesostepi se vzácnými společenstvy teplomilných druhů. Tvoří ji příkrá výslunná stráň s jihovýchodní expozicí, z jižní strany spadající až k vodnímu toku Cvrčovického potoka. Stráň je místy rozryta zasutými lomy, porostlá borovým lesíkem, skupinami keřů a ovocnými stromy.

PR Holý kopec

PR Holý kopec

Přírodní rezervaci Holý kopec, o výměře 92,02 ha, tvoří lesní porosty na vrcholu a svazích Holého kopce. V rámci Chřibů jde o jediné území s prvky pralesního ekosystému.

PR Smutný žleb

Přírodní rezervaci Smutný žleb tvoří v oblasti Chřibů ojedinělý typ kyselých bučin. Rezrevace byla vyhlášena v roce 2000 na výměře 8,5 ha.

PR Záskalí

Přírodní rezervaci Záskalí, vyhlášenou v roce 1995 na rozloze 31,85 ha, tvoří vrcholová skalnatá partie Chřibů a jižní svah pod kótou Kameňák (451 m n. m.) táhnoucí se od Kudlovické doliny směrem k Bunči.

Přírodní památka Budačina

Přírodní památku Budačina tvoří skupina pískovcových skal nad údolním svahem Kudlovického potoka v Kudlovické dolině v místní trati Budačina, asi 8 km od Kudlovic. Byla vyhlášena v roce 1966 na ploše 8 ha.

Přírodní park Stříbrnické paseky

Přírodní park byl vyhlášen k ochraně estetického rázu krajiny s kopaničářským osídlením a s významnými přírodními hodnotami.

přírodní rezervace Stará Hráz

přírodní rezervace Stará Hráz

Přírodní rezervaci Stará hráz tvoří lesní společenstva dubohabřin a jasanových olšin na pravém údolním svahu a v nivě meandrující říčky Stupavy (Kyjovky), která jsou charakteristická pro oblast Chřibů. Nachází se ve Stupavské vrchovině na svahu s jihovýchodní až jihozápadní orientací v nadmořské výšce 320 až 360 m, asi 1 km západně od obce Stupava, v bezprostřední blízkosti silnice z Koryčan do Stupavy.

Rozštípená skála

10 m vysoká, na 2 části rozštípená skála

SKI Park Osvětimany

SKI Park Osvětimany

SKI Park nabzí výborné podmíny pro lyžování a snowbording. K dispozici je 400m dlouhá sjezdovka s převýšením 98m. Svah je na začátku prudší, od půlky pak středně těžký, vhodný pro začínající i zkušenější lyžaře. Nedaleko od lyžařského svahu se nachází penzion, kde si můžete užít také wellness, a restaurace.

Tománkova hájovna

Tománkova hájovna

Turistické centrum Velehrad

Turistické centrum Velehrad

Turistické centrum Velehrad najdete u hlavní cesty směr Salaš v poutním místě ve Velehradě. Nachází se zde stálá expozice, galerijní prostory, multifunkční sál. Provozní doba turistického centra: 1.4.- 30.9., pondělí - zavřeno, úterý- neděle 10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00. Výstava - U nás na Velehradě aneb jak se žilo před léty

Vzpomínkové muzeum Stanislava Mikuly

Vzpomínkové muzeum Stanislava Mikuly

Stanislav Mikula byl voják z II. světové války od afrického Tobruku a letce 311. čs. bombardované perutě RAF. Muzeum je zřízeno v jeho rodném domě a je otevřeno od 28. dubna do 28. října, návštěvu je nutno domluvit předem na tel. +420 603 140 305.

Záchranná stanice volně žijících živočichů

Záchranná stanice volně žijících živočichů

Ve stanici byla zbudována trvalá expozice živočichů, zejména ptáků, která slouží k výuce jak studentům od základních po vysoké školy, tak také k seznámení veřejnosti s různými druhy zvířat pocházejících hlavně z naší přírody. V expozici jsou umístěni zdraví, ale také trvale handicapovaní živočichové, což umožňuje návštěvníkům stanice seznámit se z nejčastějšími zraněními, které je mohou postihnout.

Zámek Koryčany

Zámek Ořechov

Zámek Ořechov

Zámek Ořechov u Uherského Hradiště je v současné podobě zajímavá raně barokní architektura, která je širší i odbornou veřejností v podstatě nepovšimnuta. Významný krajinotvorný prvek symetricky komponované třípodlažní budovy na půdorysu "U" s navazujícími hospodářskými křídly je umístěn na terase ve svahu nad údolím potoka a uzavírá rozlehlé, téměř čtvercové nádvoří. Zámek Ořechov má soukromého majitele. V nově zrestaurované zámecké kapli mohou probíhat svatební obřady. Zámek nemá zámeckou expozici.

Zámek Zdounky

Zbořené zámky

Zbořené zámky

Skalisko opředené pověstmi se nachází v západním úbočí Holého kopce nad údolím horního toku Dlouhé řeky. Vystupuje z úbočí Holého kopce ukloněnou plotnovitou jižní stěnou a strmou až 20 m vysokou severní stěnou. V severní stěně je popsáno celkem 6 horolezeckých tras.

Zřícenina hradu Střílky

Zřícenina hradu Střílky

Z hradu, který byl nad obcí Střílky vybudován již ve 13. století, se zachovala jen jedna zeď a několik příkopů. Střílecký hrad pochází z období rané gotiky.Byl postaven v druhé polovině 13. století na nejvyšším kopci zvaném Hrad,v nadmořské výšce 551 m v severozápadní části pohoří Chřibů. Založení hradu je připisováno broumovskému purkrabímu Smilovi,který se psal jako Smil ze Střílek. Turistické trasy vedou ze Střílek, Cetechovic a Koryčan.

Živá voda - Sladkovodní a botanická expozice

Živá voda - Sladkovodní a botanická expozice

Návštěvníci zde mají možnost sledovat život pod vodní hladinou přes prosklenou stěnu, dále ve velké tůni s chladnomilnými rybami, např. pstruhy, mníky, apod., kde v prvním podzemním patře vstoupí průhledným 8m dlouhým tunelem přímo do světa pod vodou. Jedná se o nejdelší prosklený tunel ve volné přírodě v Evropě.

Bunč

Bunč

Turistické a rekreační středisko s turistickou chatou Bunč leží na hřebenu Chřibů.

Drážov, přírodní památka

Drážov, přírodní památka

Přírodní památka Drážov představuje ostrůvek teplomilné vegetace na výslunné travnaté a křovinaté stráni s jihozápadní expozicí

Dům Strmenských

Dům Strmenských

Dům Strmenských je obrazem bydlení a hospodaření drobného rolníka na přelomu 19. a 20. století v našem regionu. Obec získala tento dům (č.p. 50) v roce 1986 od paní Františky Strmenské darem s přáním, aby byl domek zachován ve stávajícím stavu a sloužil jako historický dokument své doby. Stavba - zemědělská usedlost - byla v roce 1998 prohlášená kulturní památkou. V současné době slouží dvůr stavení k pořádání kulturních a společenských akcí, vnitřní prostory využívá Mužský sbor Kudlovice ke své činnosti a slouží i k účelům církevním - setkání věřících při májové pobožnosti. Záměrem obce je dále upravovat stavení, ve dvorní části vytvořit společenskou místnost, zpřístupnit celý objekt veřejnosti ve formě muzea.

Horolezectví v Chřibech

Horolezectví v Chřibech

Chřiby se mohou pochlubit několika oblíbenými horolezeckými lokalitami, jako je Kozel s 30 cestami, skupina pískovcových skal Čertovky se čtyřmi skalními bloky, kde je 31 cest. Vyhledávané jsou také Skály pod Barborkou s 12 hlavními skalními bloky a více než stovkou cest a výstupových variant. Především pro svou západní stěnu dlouhou asi 10 metrů je vyhledávána Karlova skála a svou zdatnost si můžete ověřit i na 40 výstupových trasách na Budačině.

Hubáčkova (vinařská) ulice v Kudlovicích

Hubáčkova (vinařská) ulice v Kudlovicích

Jedinečnou atmosféru této malebné vinařské uličky v obci Kudlovice můžete zažít při tradiční akci Kudlovický vinný žleb, kdy se zde schází milovníci vína. V průběhu dne zahraje ve vinařské uličce cimbálová muzika a vystoupí místní pěvecké sbory. Sluncem zalitá ulička v kudlovickém žlebu dostala název na počest dnes už nežijícího zakladatele zdejších sedmnácti vinných sklepů Stanislava Hubáčka.

Kostel sv. Martina

Kostel sv. Martina

Buchlovická farnost s kostelem sv. Martina vznikla patrně ve 13. století. Podací neboli patronátní právo ke kostelu patřilo nejprve místním zemanům a vladykům, od roku 1540 pak majitelům buchlovského panství. První zpráva o farním patronátu pochází z roku 1398.

Kostel Zjevení Páně - Cyrilka

Kostel Zjevení Páně - Cyrilka

Kostel pochází z konce 13. století. Dříve sloužil jako typický cisterciácký kostel před klášterní branou a plnil funkci farního kostela. V současnosti je kostel využíván k sezonním výstavám.

Lesnická naučná stezka "Okolo Buchlova"

Lesnická naučná stezka "Okolo Buchlova"

Trasa necelé tři kilometry dlouhé vycházkové trasy nabízí nejen poučení pro návštěvníky lesů, ale i nenáročnou pěší turistiku kolem dvou významných historických objektů: hradu Buchlova a kaple sv. Barbory na vrchu Modla. Oba historické objekty a celá stezka se nacházejí v Chřibech, jedné z nejkrásnějších přírodních oblastí Zlínského kraje. Lesnická naučná stezka kolem Buchlova rovněž navazuje na cyklotrasy Velkomoravské poutní cesty. Přímo v terénu nyní na návštěvníky čekají dřevěné sochy vybraných zástupců lesní zvěře - daňka skvrnitého, muflona obecného, prasete divokého, jelena lesního, srnce obecného a lišky obecné.

Letní kino

Lyžařský a zážitkový areál Stupava

Lyžařský a zážitkový areál Stupava

Lyžařské středisko Stupava se řadí k nejoblíbenějším ski areálům v Chřibech. Na své si zde přijdou nejen milovníci klasického lyžování a snowboardingu, ale také příznivci carvingu. Na sjezdovce, kde nejsou zatáčky, nestřídají se strmé a mírné části, mají ideální podmínky pro dokonalý zážitek z jízdy. Rodiny s dětmi uvítají speciální svah pro děti v horní části střediska, kde nemusí mít starost o jejich bezpečí. Vše navíc mohou sledovat z restaurace Akvárko, kde můžou potěšit své chuťové pohárky některou ze specialit místní kuchyně jako jsou borůvkové knedlíky či špekové knedlíky. Ve středisku navíc nechybí i další služby jako je lyžařská škola a půjčovna s lyžařským a snowboardovým vybavením.

Mariánský sloup

Maršava, přírodní památka

Maršava, přírodní památka

Přírodní památka Maršava představuje čtyři navzájem od sebe oddělené zbytky starých bučin na skalních výchozech v Chřibech. Nachází se v severozápadní části Stupavské vrchoviny na prudkých svazích po obou stranách údolí Dlouhé řeky (Boršického potoka) v rozpětí nadmořských výšek od 310 až do 465 m.

Muzeum sklářství

Muzeum sklářství

Expozice „Po stopách chřibských sklářů“ mapuje historii chřibských skláren, které se nacházely v obcích Salaš, Staré Hutě a Stupava. Výroba ve zdejších sklářských hutích skončila po záplavách v roce 1905.

Na sever slováckého vinařství

Na sever slováckého vinařství

OFF-ROAD CENTRUM

OFF-ROAD CENTRUM

Vítáme vás na polygonu, kde si užijete spoustu zábavy a adrenalinu. Off-roadová dráha nabízí nevšední zážitek i pro úplné začátečníky. Můžete řídit náš Nissan Patrol. "Offroadisté" a "SUV-čkáři" si můžou zajezdit se svým vozidlem. Kondiční jízdy pro řidiče záchranných a bezpečnostních složek, řidiče z povolání, teambuildingy a firemní akce. Off-road centrum využívají taky firmy pro zdokonalování svých řidičů terénních vozidel - např. lesníci, energetici, vodohospodáři atd.

Pouť (nejen) za vínem

PR Stará Hráz

Rozhledna Lebedov

Rozhledna Lebedov

Dřevěná stavba, celoročně a bezplatně přístupná, je 9 m vysoká. Symbolizuje větrný mlýn, stojí nad osadou Lebedov (místní část obce Zdounky) poblíž Koláčkova mlýna.

Rozhledna Modrá: Židoviny

Rozhledna Modrá: Židoviny

Dřevěná vyhlídka vysoká 12 metrů stojí u silnice severně nad obcí Modrá (u Velehradu). Je celoročně bezplatně přístupná.

Rozhledna Salaš

Rozhledna Salaš

20 m vysoká rozhledna se 2 vyhlídkovými terasami, na které se dá vystoupat po 112 levotočivých schodech. Rozhledna je otevřena celoročně.

Skály pod Barborkou

Skály pod Barborkou

Skupina skal tvořená 12 skalními bloky a věžemi v příkrém jižním svahu vrcholu Modla

SKANZEN Modrá

SKANZEN Modrá

Areál SKANZEN Modrá nabízí poznání historie, tradic a gastronomie Slovácka. V areálu najdete velkomoravské sídliště středního Pomoraví Archeoskanzen Modrá, také unikátní tunel Živá voda Modrá, který vám umožní nahlédnout na život pod hladinou rybníka i projít stezkou Praturů. Milovníci exotických tvorů si nenechají ujít Terárium Modrá. Ty nejlepší vzorky vína, slivovice a ovocných pálenek můžete ochutnat v Centru slováckých tradic. V místní Tržnici si můžete nejen víno, slivocici, ale také sušené ovoce a jiné speciality zakoupit. Občerstvení a ubytování v areálu nabízí Hotel SKANZEN.

Sklepisko

Stezka Po stopách lovců mamutů

Stezka Po stopách lovců mamutů

Naučná stezka o délce asi 1 km se nachází v autentickém místě nálezů paleolitického osídlení. Postupně vás seznámí s informacemi a poznatky o životě lovců mamutů, o jejich způsobu obživy a o osídlení zdejší krajiny. Na trase naučné stezky naleznete také dřevěné sochy zvířat a lovců mamutů v životní velikosti, stopy zvířat, posvátný šamanský sloup nebo krytá posezení.

Stezka praturů

Stezka praturů

Z areálu Živé vody se vydejte po lévce na Stezku praturů, kde kromě dvoupatrové pozorovatelny najdete i několik tematických naučných panelů. Dozvíte se zajímavosti o historii a cestě praturů, kterou museli překonat, aby se po 1200 letech vrátili na moravské pastviny.

Terárium Modrá

Terárium Modrá

Nejobsáhlejší terarijní expozici v České republice, najdete u Nás více než stovku exotických zvířat. Určitě rádi uvidíte na vlastní oči obrovskou Anakondu, největší Krajty, nádherné pestré Hroznýše, dospělého Kajmana, zástupce nejjedovatějších hadů naší planety, nádherné exempláře ještěrů a ještěrek, želvy a pavouky pod jednou střechou v krásném exotickém prostředí.

Velehrad na křižovatkách evropských dějin - muzejní expozice

Velehrad na křižovatkách evropských dějin - muzejní expozice

Zveme vás do muzejní expozice Velehrad na křižovatkách evropských dějin. Navštivte unikátní podzemí baziliky s expozicí Martyrion. Pozoruhodná je rozsáhlá sbírka dochovaných románských kamenných fragmentů původní baziliky zničené za husitských válek (1421). Vhled do historie Velehradu umožňuje expozice Velehrad na křižovatkách evropských dějin. Jedinečnou sbírku biblí i pravou kopii Turínského plátna zhlédnete v expozici Bible pro malé i velké.

Větrný mlýn

Větrný mlýn

Při toulkách Slováckem zavítejte k větrnému mlýnu v Jalubí, který se stal oblíbeným svatebním i výletním místem. Při výstavbě repliky původního větrného mlýnu zvaného Smolkův větřák byl kladen důraz na co největší autentičnost při výstavbě, použití původního materiálu a dobový způsob provádění prací. Traduje se, že mlýn existoval již v roce 1840. Dle historických záznamů byl větrný mlýn v Jalubí v provozu již v roce 1875. Zbourán byl v roce 1938 (dle zápisů v pozemkové knize). Zdroj: www.jalubi.eu

Vyhlídková věž archeoskanzen Modrá

Vyhlídková věž archeoskanzen Modrá

Jedná se o 12 m vysokou strážní vyhlídkovou věž. Ta je do necelých 5 m postavena z hrázděného kamenného zdiva. Čtyři mohutné nosné sloupy věže jsou ze 120 ti letých modřínů z chřibských lesů. V přízemí této věže jsou strážnice. Podlaží věže spojují žebříky a střecha je pokryta modřínovým šindelem

Zámek Cetechovice

Barokní zámek z 18. století, který po 2. světové válce sloužil mimo jiné pro potřeby zemědělského družstva a jako domov pro řádové sestry, byl po roce 1989 navrácen původním majitelům.

Zámek Střílky

Zámek Střílky

Barokní zámek dnes slouží jako ášram Nadace Živoucí světlo, která jej postupně rekonstruuje a obnovuje také přilehlý park. Je pravidelným dějištěm duchovních cvičení.

Zikmundova skála

Menší skalní útvar s jeskyňkou, někdy také nazývaný Zikmundky. Na skalisku je vytesán nápis SIGMUND FELSEN, což pravděpodobně souvisí s pobytem Zikmunda II. Berchtolda, který do zdejších míst zajížděl lovit.

Nejbližší cíle v okolí