Boršice

Boršice

Slovní popis polohy obce

Vinařská obec Boršice leží 8 km západně od města Uherského Hradiště v údolí pod Buchlovem, na úpatí Bílých Karpat.

Stručná historie obce

První písemná zmínka o obci, která patřila velehradskému klášteru, je z roku 1220. Po přepadení Velehradu husity z Uherského Ostrohu 12. ledna 1421 byl jimi boršický kostel na zpáteční cestě vyloupen a vojsko zabilo i faráře. Boršice patřily k důležitým hospodářským obcím velehradského panství. Mimo hostinec, mlýn a rybník zde měl velehradský klášter také vinice. V obci žila drobná šlechta, existovalo zde několik svobodných usedlostí a lenní statek. Význam Boršic byl už před husitskými válkami potvrzen vznikem farnosti a kostela. Mnohem horší rány přineslo 17. století, kdy byly Boršice několikrát vypáleny. Tak jako další obce na klášterním majetku byly i Boršice známy pěstováním a výrobou vína.

Nejvýznamnější památky

K hlavním pamětihodnostem obce patří římskokatolický farní kostel sv. Václava ze 16. století, přestavěný v r. 1791, a budova fary na č. p. 191, hodnotná barokní stavba se zachovalou dispozicí a s původním průčelím. Za pozornost stojí rovněž socha svatého Antonína na schodišti ke kostelu a socha sv. Jana Nepomuckého na návsi, obě z 18. století.

Kultura a tradice

V obci s 2,5 tisíci obyvateli působí dva folklorní soubory, dospělý soubor Pentla a dětská Pentlička. Stěžejní akcí každého roku jsou tradiční krojované slovácké hody s právem, které se konají třetí říjnovou neděli. Velikonoční výstava vín patří k největším v Uherskohradišťské vinařské oblasti.

Přírodní zajímavosti

Obec Boršice leží zčásti v údolí Dlouhé řeky. Do 40. let našeho století se pro horní tok užívalo názvu Smraďatský potok, pro dolní tok Boršický potok. Teče okolo Holého kopce jihovýchodním směrem Leopoldovým údolím přes Smraďavku, kde vytváří údolní nádrž Sovín, do Boršic a Nedakonic, u kterých ústí do Moravy. Z pěstovaných odrůd vinic jsou v oblasti Boršic nejrozšířenější Müller Thürgau, Rulandské bílé a Ryzlink rýnský.

Možnosti trávení dovolené

Asi kilometr severozápadně od obce se nachází vodní nádrž, lázeňské a rekreační středisko Smraďavka s možnostmi ubytování, sportovního vyžití a relaxace. Z Boršic se dají podnikat pěší i cyklistické výlety do blízkých Chřibů, na hrad Buchlov a kapli Barborku nebo na buchlovický zámek se zahradou. Obec leží na okraji přírodního parku Chřiby a na Moravské vinařské a regionální Uherskohradišťské cyklostezce.

Fotogalerie

Farní kostel sv. Václava

Vzpomínkové muzeum Stanislava Mikuly

Vzpomínkové muzeum Stanislava Mikuly

Stanislav Mikula byl voják z II. světové války od afrického Tobruku a letce 311. čs. bombardované perutě RAF. Muzeum je zřízeno v jeho rodném domě a je otevřeno od 28. dubna do 28. října, návštěvu je nutno domluvit předem na tel. +420 603 140 305.

Letní kino

Stezka Po stopách lovců mamutů

Stezka Po stopách lovců mamutů

Naučná stezka o délce asi 1 km se nachází v autentickém místě nálezů paleolitického osídlení. Postupně vás seznámí s informacemi a poznatky o životě lovců mamutů, o jejich způsobu obživy a o osídlení zdejší krajiny. Na trase naučné stezky naleznete také dřevěné sochy zvířat a lovců mamutů v životní velikosti, stopy zvířat, posvátný šamanský sloup nebo krytá posezení.

Nejbližší cíle v okolí