Halenkovice

Halenkovice

Slovní popis polohy obce

Obec Halenkovice leží na východním okraji Chřibů asi 15 km severně od Uherského Hradiště a 10 km jihozápadně od Zlína.

Stručná historie obce

Halenkovice jsou zajímavou archeologickou lokalitou. V severovýchodní části území obce bylo odkryto sídliště z mladší doby kamenné, na katastru také nalezneme stopy osídlení z období starší doby kamenné, lidu popelnicových polí i z doby slovanské. Obec vznikla okolo roku 1630 na napajedelském panství kolonizací valašskými osadníky. Halenkovice se původně nazývaly Alinkovice (Alenkovice) podle Aleny Bruntálské z Vrbna, manželky majitele napajedelského panství Jana Rotala. S Halenkovicemi brzy splynuly blízké osady Eleonorovice, připomínané roku 1667 (nazvané podle Eleonory, dcery Jana Rotala) a Kateřinice, založené roku 1677. Fara byla v obci zřízena roku 1784.

Nejvýznamnější památky

Z místních pamětihodností stojí za pozornost farní kostel sv. Josefa se zvonem z roku 1622. Na návsi stojí barokní sochy sv. Petra a sv. Pavla pocházející z roku 1747. Zvonice na kopci je drobnou architektonickou památkou z roku 1755 se zvonem z roku 1861. Na Hradské stojí kaplička z roku 1870. Na křižovatce lesních cest na Kržle, Halenkovice a Novou Dědinou je pomník připomínající tragický osud lesního adjunkta Karla Mrazíka, který byl roku 1870 zabit pytláky. Údajně byl pověšen hlavou do mraveniště. Vzhledem k rozlehlosti obce v kraji přežívá lidová říkanka: „Kdo chce vidět Vídeň, musí tam být týden. Kdo chce vidět Halenkovice, musí tam být dva měsíce".

Kultura a tradice

V průběhu roku se v obci pořádá hasičský nebo rodičovský ples, masopust s průvodem vesnicí a pochováváním basy, dětský karneval, velikonoční běh nebo pouťové slavnosti. Při významných životních jubileích se opakují sjezdy rodáků a tradici mají silvestrovské zábavy.

Přírodní zajímavosti

Chřiby jsou velmi zajímavou oblastí z hlediska přírodovědného i historického. Nalezneme zde velmi hodnotné lokality krajinářské i přírodovědné, romantická lesní zákoutí, skaliska, studánky, potoky, hluboká údolí i místa s dalekým rozhledem. Mnohé z nich jsou opředeny zajímavými pověstmi. Pískovcové skály a jeskyně Budačina jsou přírodní památkou. Budačina je od roku 1966 chráněný přírodní útvar o rozloze asi osmi hektarů. V jedné ze skal tohoto masivu je puklinová jeskyně o délce zhruba pěti metrů, která byla podle pověsti obývaná v 16. století loupežníky.

Možnosti trávení dovolené

Halenkovicemi prochází červená turistická značka z Napajedel do Chřibů a regionální cyklotrasy.

Fotogalerie

Přírodní památka Budačina

Přírodní památku Budačina tvoří skupina pískovcových skal nad údolním svahem Kudlovického potoka v Kudlovické dolině v místní trati Budačina, asi 8 km od Kudlovic. Byla vyhlášena v roce 1966 na ploše 8 ha.

Nejbližší cíle v okolí