Jalubí

Jalubí

Jalubí

Slovní popis polohy obce

Obec Jalubí se nachází asi 8 km od Uherského Hradiště, severozápadně sousedí s přírodním parkem Chřiby.

Stručná historie obce

Původ zajímavého názvu obce je nejasný. Možná pochází od osobního jména Gelabb, neboť na panství velehradském je připomínán roku 1399 nějaký Hanus Gelabb. V lidové etymologii je název vysvětlován jako „ já líbím po umytí místní vodou“. Obec vznikla na místě vykáceného lesa v období let 1250-1265, kdy je jmenována jako příslušenství velehradského panství. Okolo roku 1563 je v obci poprvé připomínán svobodný dvůr. Jalubští poddaní byli povinni tzv. krevním platem majiteli Buchlova na pastvy a jiné užitky z Buchlovských hor. Obcí vedla cesta z Hradiště do Zdounek. Stávala zde hospoda s celoročním právem šenkování piva i vína. Fara v Jalubí byla již od 14. století součást velehradského opatství a byly k ní dlouhou dobu přifařeny obce Jankovice, Košíky, Sušice a Traplice. Významným zaměstnáním obyvatel obce byla až do počátku 20. století hrnčířská výroba. Zdejší zboží se vozilo až do Břeclavi nebo Šaštína na Slovensku. Začátkem 20. století ale kovové nádobí vytlačilo používání hliněného zboží a hrnčířství v obci postupně zaniklo. Poslední hrnčíři Fr. Achilles a Josef Vojtek zemřeli v roce 1937.

Nejvýznamnější památky

Původní farní kostel sv. Jana Křtitele pocházel ze 14. století, ke kterému byla roku 1405 připomínána kaple. Současný kostel sv. Jana Křtitele je pozdně barokní stavbou pocházející z doby kolem roku 1763. V kostele se nachází tři oltáře s obrazy Ignáce Raaba. Kaplička za obcí je z roku 1737. Socha sv. Jana Nepomuckého je z roku 1856.

Kultura a tradice

K místním tradicím, které se bez přerušení v obci udržují, patří tradiční václavské hody s právem, s průvodem mládeže ve slováckých krojích. Každoročně je pořádán masopustní průvod po vesnici s pochováváním basy a taneční zábavou. Dodržuje se stavění máje, kdy se děvčaty vyzdobené vršky v jednotlivých místních částech vesnice tyčí po celý měsíc. Tato zvyklost je zakončena poslední den měsíce května slavnostním kácením máje.

Přírodní zajímavosti

Králův stůl se nachází asi 1 km jižně od obce Jankovice a 3 km severně od Modré u myslivny Nové Dvory. Jedná se o pískovcový blok, který je opředen mnohými pověstmi. Je vysoký asi metr, jeho šířka a délka činí 263 x 187 cm. Některými badateli je považován za megalitický dolmen, který měl sloužit jako vizír na stanovení dnů rovnodennosti a slunovratů. K tomuto účelu měly sloužit nejen značky na samotném kamenném bloku, ale především okolní kameny, dříve nazývané “lavičkami“, které byly zničeny roku 1870. Mohlo se jednat také o kultovní místo, jak nasvědčují i některé archeologické nálezy. Králův stůl po staletí plnil funkci přirozeného mezníku jedné části hranice újezdu velehradského cisterciáckého kláštera. Poprvé je zmiňován v listině z roku 1228. Jako přirozený mezník zůstal Králův stůl až do 18. století. Na tomto památném místě byla také 6. října 1706 uzavřena smlouva o vzájemné hranici mezi velehradským klášterem a Janem Zikmundem hrabětem z Rotalu, pánem napajedelského panství. V současné době je Králův stůl v centru pozornosti archeologů, kteří se snaží nalézt odpověď na otázku skutečného původu a účelu této památky. Dosavadním průzkumem bylo potvrzena předhistorická úprava terénu a umělé usazení kamene. Za kamenem je tabulka s nápisem LAPIS QUI DICÍTUR KRÁLOV STOL KÁMEN JEMUŽ SE ŘÍKÁ KRÁLOV STOL.

Možnosti trávení dovolené

V obci s 1750 obyvateli je možnost sportovního vyžití a odpočinku na koupališti, na tenisových kurtech, volejbalovém nebo fotbalovém hřišti, v posilovně . Vodní plocha je vhodná jak k rybolovu, tak k zimnímu bruslení.

Fotogalerie

Expozice hrnčířství

Gotický kostel sv. Jana Křtitele

Větrný mlýn

Větrný mlýn

Při toulkách Slováckem zavítejte k větrnému mlýnu v Jalubí, který se stal oblíbeným svatebním i výletním místem. Při výstavbě repliky původního větrného mlýnu zvaného Smolkův větřák byl kladen důraz na co největší autentičnost při výstavbě, použití původního materiálu a dobový způsob provádění prací. Traduje se, že mlýn existoval již v roce 1840. Dle historických záznamů byl větrný mlýn v Jalubí v provozu již v roce 1875. Zbourán byl v roce 1938 (dle zápisů v pozemkové knize). Zdroj: www.jalubi.eu

Nejbližší cíle v okolí